Více
  20.5 C
  Czech
  Úterý, 9 srpna, 2022

  Může vám pravidelná meditace prodloužit život?

  DOPORUČUJEME

  NEJČTENĚJŠÍ

  Meditace je praxe ztišení mysli a soustředění se dovnitř sebe sama. Je to prastará praxe, která si získala moderní důvěryhodnost jako účinný způsob, jak snížit stres, podpořit relaxaci a posílit paměť, koncentraci a náladu. Ale může vám skutečně pomoci žít delší život?

  Vědecké důkazy naznačují, že pravidelná meditace může zlepšit psychické stavy, jako je úzkost a deprese, což zase může ovlivnit úmrtnost. Bylo prokázáno, že meditace posiluje imunitní systém a snižuje hladinu kortizolu, známého jako stresový hormon. Zvýšené hladiny kortizolu jsou spojeny s vyšší úmrtností prostřednictvím onemocnění souvisejících se srdcem, jako je ateroskleróza a metabolický syndrom.

  Výzkum

  Přehled dvou randomizovaných kontrolovaných studií byl publikován v The American Journal of Cardiology a byl zaměřen na zkoumání účinků meditace konkrétně na úmrtnost. První skupina zahrnovala účastníky s mírnou hypertenzí (vysokým krevním tlakem), kteří bydleli ve starším domě, s průměrným věkem 81 let. Do druhé skupiny patřili starší lidé žijící v komunitě s průměrným věkem 67 let.

  Účastníci byli rozděleni do skupin a dostali instrukce buď transcendentální meditace, meditace všímavosti, mentální relaxace nebo progresivních technik svalové relaxace. Účastníkům kontrolní skupiny byly nabídnuty kurzy všeobecné zdravotní výchovy.

  Transcendentální meditace (TM) je popsána jako jednoduchá technika, která zahrnuje pohodlné sezení se zavřenýma očima po dobu 15 až 20 minut, dvakrát denně, k dosažení stavu „klidné bdělosti“. Cvičení meditace všímavosti se zaměřuje na dýchání a nezaujaté pozorování myšlenek, jak se objevují v mysli. Účastníci studie používající techniky mentální relaxace byli vyzváni, aby si během každého sezení zopakovali frázi nebo verš. Nakonec byly subjekty používající progresivní svalovou relaxaci trénovány, aby postupně uvolňovaly napětí v každé hlavní svalové skupině a tím podpořili celkový stav klidu.

  Výsledky studie

  Účastníci byli hodnoceni po třech měsících. Transcendentální meditační skupiny z obou studií uváděly výrazně nižší krevní tlak než ostatní meditační a kontrolní skupiny, ale nejvíce fascinující jsou dlouhodobé údaje.

  Vědci navázali na původní pokusy, aby určili vitální stav účastníků, který byl získán z národního indexu úmrtí, který spravuje Národní centrum pro zdravotní statistiku. Z 202 subjektů v původních dvou klinických studiích 101 zemřelo při sledování. Tyto úmrtnosti byly kódovány na základě Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-9), aby se určila příčina smrti.

  Výsledky odhalily, že v průměru po 7,6 letech (až do maxima téměř 19 let) měli subjekty praktikující TM o 23 % nižší pravděpodobnost, že zemřou z jakékoli příčiny během tohoto období a o 30 % nižší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární onemocnění během stejného období. Subjekty měly také o 49 % nižší pravděpodobnost úmrtí na rakovinu během období sledování.

  Dlouhověkost

  Autoři přehledu naznačují, že přínosy meditace jsou téměř stejně dobré jako přínosy medikamentózní terapie hypertenze, bez vedlejších účinků. Zároveň ale nedoporučují používat meditaci místo léků, které prokazatelně snižují vysoký krevní tlak.

  Podle autorů jde o první dlouhodobou analýzu vlivu nemedikamentózních terapií na úmrtnost lidí se zvýšeným krevním tlakem. Zůstávají dvě důležité otázky: Zlepší meditace lidem s normálním krevním tlakem dlouhověkost? A za druhé, který typ relaxační nebo meditační techniky poskytuje největší přínos pro dlouhověkost?

  Ačkoli budoucí výzkum by mohl odpovědět na tyto otázky s větší jistotou, mnozí lidé jsou spokojeni s nárůstem energie a pohody, které meditace nabízí v krátkodobém horizontu. Začněte a zkuste začlenit pravidelnou meditační praxi do svého vlastního života.

  Sledujte nás na sítích

  VYBRALI JSME PRO VÁS