16.3 C
Czech
Pondělí 25. září 2023

EU se může stát na čínských bateriích závislou stejně jako na ruských energiích

Evropská unie (EU) by se mohla do roku 2030 stát závislou na čínských lithium-iontových bateriích stejně jako na ruských energiích před válkou na Ukrajině. Důvodem je přechod na obnovitelné zdroje energie v rámci dosažení čisté nuly, stojí ve strategickém dokumentu vypracovaném španělským předsednictvím Rady EU.

Biden oznámil balíček pomoci Ukrajina ve výší 325 milionů dolarů

Americký prezident Joe Biden schválil novou vlnu vojenské pomoci Ukrajině, kterou Pentagon vyčíslil na 325 milionů dolarů (7,5 miliardy Kč). Řekl to po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. První americké tanky M1 Abrams budou na Ukrajinu dodány už příští týden, řekl dále Biden. Státníci se dohodli na tom, že USA Ukrajině pomůže před zimou posílil její protivzdušnou obranu. Zelenskyj se ve čtvrtek setkal s americkými zákonodárci a navštívil Pentagon. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Městský developer 2022: téměř 10 Prahou chystaných projektů získá architektonickou podobu

Praha 2. března 2020 (PROTEXT) – Pražská developerská společnost (PDS) postupuje v přípravě svých projektů městského nájemního bydlení. Díky výběrovým řízením a architektonickým soutěžím, které PDS postupně vypisuje, získá téměř 10 projektů architektonickou podobu a po zpracování projektové dokumentace bude možné zahájit správní řízení za účelem získání územního rozhodnutí, event. v některých případech stavebního povolení. PDS bude v letošním roce nadále koordinovat přípravu 3 velkých území (Dolní Počernice, Palmovka a Nové Dvory), kde se počítá se nejen s výstavbou bytových domů, ale i nových lokálních center. Celé portfolio pozemků, které byly PDS svěřeny hl. m. Prahou k hospodaření, bude v polovině roku 2022 tržně oceněno podle mezinárodních standardů RICS.

„V uplynulém roce a půl se PDS aktivně ujala správy svěřeného nemovitostního portfolia. Všechny pozemky nechala tržně ocenit, aby zjistila jejich aktuální hodnotu. S ohledem na parametry Územního i Metropolitního plánu zpracovala ekonomické kalkulace projektů, které na doporučení Investičního expertního výboru PDS schválila Rada hl. m. Prahy. Jednotlivé projekty se v letošním roce posunou do další fáze své přípravy, kdy získají architektonickou podobu. Vypisujeme otevřená výběrová řízení a architektonické soutěže, aby nová městská výstavba přinesla do dané lokality kromě jiného také kvalitní soudobou architekturu. Díky koordinovanému přístupu příprav velkých území na Palmovce, v Nových Dvorech a v Dolních Počernicích vytvoříme nová místní centra s byty, obchody, službami, školními a volnočasovými zařízeními a s kvalitním veřejným prostorem,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Záznam diskuse PDS s médii:

Přehled projektů, pro které budou v roce 2022 vypsána výběrová řízení nebo architektonické soutěže

Hutě – školka a komunitní centrum

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

Vypsáno 12/2021

Palmovka – Zenklova – bytový dům

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

Vypsáno 1/2022

Portheimka – bytový dům Botanika

Architektonická soutěž

Vypsáno 3/2022

Nový Zlíchov – bytový dům

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

Vypsáno 3/2022

Jalový dvůr – bytový dům

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

Vypsáno 3/2022

Vršovická – bytový dům

Architektonická soutěž

Vypsáno Q2/2022

Dolní Počernice I. etapa

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

Vypsáno Q2/2022

Dolní Počernice II. etapa

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce/ arch. soutěž

Vypsáno Q3-Q4/2022

Černý most střed

Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce nebo arch. soutěž

Vypsáno Q4/2022

 

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Výsledky výběrových řízení budou zveřejňovány postupně v Q2 až Q3 2022. Výsledky architektonických soutěží budou vyhlášeny v Q3 až Q4 2022.

„Po ukončení architektonických soutěží a výběrových řízení počítáme s tím, že budeme s budoucími dodavateli projekčních prací spolupracovat na tom, aby mohla pokračovat realizace dalších projektových fází v souladu s vytyčenou strategií přípravy a realizace projektů,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS.

Velká rozvojová území, jejichž rozvoj PDS řídí, nebo koordinuje:

Dolní Počernice (rozloha: 129.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 800 bytů)

PDS připravuje tzv. masterplan, tj. podklad pro rozvoj celého území, ze kterého bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. Jde o projekt unikátní svým rozsahem i formou, protože městské nájemní bydlení bude převážně v řadových domcích. Velkou pozornost PDS věnuje environmentálním standardům projektu.

Nové Dvory (rozloha: 150.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 2.000 bytů)

Na Nových Dvorech byla v únoru 2022 veřejně projednána podkladová studie pro změnu územního plánu, která v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo samo město jako majoritní vlastních tamějších pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je třeba adekvátně využít ekonomický a rozvojový potenciál, který tato lokalita nabízí. Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality hledět komplexně a plánovat jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství a samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení. Odhadujeme, že v horizontu 15 let by zde mohlo vzniknout až 2300 městských bytů.

Palmovka (rozloha: 102.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 2.300 bytů)

Územní studie Palmovky prošla veřejným projednáním v lednu 2022 a po vypořádání připomínek bude dále projednávána a vypořádávána tak, aby se stala podkladem pro změnu územního plánu. V rámci této lokality PDS úspěšně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT. Společně s profesorem Michalem Kohoutem vznikl model celého tzv. pentagonu, který vychází z koncepce studie na území Palmovky a který ukazuje jak potenciál této lokality pro město jako majoritního vlastníka pozemků, tak širší urbanistické souvislosti. Tento model Palmovky bude vystaven v rámci prezentace města Prahy na mezinárodním veletrhu MIPIM (3/2022, Cannes, Francie) a dále bude k nahlédnutí od konce března v prostorech PDS.

Tržní ocenění pozemků:

V polovině roku 2022 bude zpracována pravidelná roční aktualizace tržního ohodnocení portfolia pozemků, které byly PDS předány k hospodaření.

Pražská developerská společnost vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž na městský development v Praze

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první architektonickou soutěž na zpracování návrhu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 69 a č. 70 mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5. V projektu se počítá s cca 50 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí. Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. Kompletní dokumentace užší architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu v Praze 5 je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně.

Žádosti o účast v soutěži společně s portfoliem referenčních zakázek je možné podávat do 21. března 2022 do 12 hodin. Posouzení portfolií z pohledu celkové architektonické kvality je plně v kompetenci poroty, která je složená ze zástupců PDS, Magistrátu HMP, Městské části Praha 5 a dále nezávislých renomovaných architektů. Předsedou poroty byl zvolen doc. Ing. arch. Boris Redčenkov. Pět vybraných týmů do konce června 2022 zpracuje soutěžní návrhy, které odborná porota zhodnotí a určí pořadí. PDS předpokládá, že výsledky architektonické soutěže budou oznámeny v srpnu 2022.

„Projekt na rozhraní ulic V Botanice a Matoušova se nachází v exponované lokalitě Portheimka v širším centru Prahy. Jedná se o dostavbu rohové proluky městského bloku, která se nachází na hlavní smíchovské třídě a na významné křižovatce, a proto jsme se rozhodli vyhlásit architektonickou soutěž. V přízemí vzniknou prostory pro maloobchod a služby, v nadzemních podlažích městské nájemní byty určené především pro tzv. preferované profese, které zajišťují chod a služby města,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

Odbornou soutěžní porotu tvoří:

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty)

Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)

Ing. arch. Ondřej Rys

Petr Zeman (zastupitel HMP)

Ing. arch. Richard Sidej

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)

prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5)

Ing. arch. Oldřich Hájek

Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5)

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)

 

„Pro Hl. město Prahu a PDS jde o zásadní odvážný a důležitý krok v tvorbě projektu převážně městského nájemního bydlení v prominentní lokalitě. Vyhlášení architektonické soutěže je přirozeným krokem při investiční přípravě projektu. Všichni v PDS jsme napnutí, jak si soutěžící poradí s poměrně náročnou výzvou, která spočívá v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.

Sledujte nás na sítích

Scénáristé dosáhli předběžné dohody s hollywoodskými filmovými studii. Herci budou dál stávkovat

Hollywoodská filmová studia dosáhla se zástupci odborových svazů scénáristů předběžné dohody. Ta může ukončit pět měsíců trvající stávky, které nechaly kalifornskou ekonomiku „vykrvácet“. Podmínky dohody nejsou známy a ujednání se nevztahuje na herce.

Nejlepší seriály za rok 2023 (zatím), které musíte vidět

Každoroční souboj o místo v žebříčku nejlepších seriálů se plní už před začátkem sezóny. Nejčastěji se jedná o programy vracející se s dalšími sériemi. Mnohdy se však na přední příčky dostávají i úplné novinky ještě před odvysíláním pilotního dílu, nebo naopak klasiky, jež se se svými diváky loučí.

Při útoku v Kosovu zahynul kosovský policista, ozbrojenci jsou obklíčeni

Jeden kosovský policista přišel v noci na dnešek o život a další byl zraněn při střeleckém útoku v severním Kosovu, uvedl kosovský premiér Albin Kurti. Později informoval, že kosovská policie na místě obklíčila nejméně 30 ozbrojenců. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová připsala útok, který označila za teroristický, srbským zločineckým skupinám. Její kancléř psal na platformě X v této souvislosti o "srbských zelených mužíčcích". Útok ostře odsoudil šéf unijní diplomacie Josep Borrell s tím, že viníci musejí být potrestáni. Srbský prezident Aleksandar Vučić uvedl, že odpoledne "vyvrátí všechny lži a konspirační teorie" kosovského premiéra Kurtiho, píše agentura AFP.

DOPORUČUJEME

Živě: TK k 64. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu

Na brněnském výstavišti se od 10. do 13. října 2023 uskuteční 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Desítky tisíc návštěvníků se seznámí s průmyslovými technologiemi...

RoboMarkets se integruje s TradingView a rozšiřuje obchodní příležitosti

Praha 25. září 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - RoboMarkets, evropská brokerská společnost, oznamuje integraci s TradingView, přední platformou pro grafy a analýzy. Klienti RoboMarkets mohou nyní...

CGTN: "Od srdce k srdci": Jak mohou Asijské hry v Chang-čou posílit jednotu a přátelství v Asii?

Peking (Čína) 25. září 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - Oksana Chusovitinová, legendární sportovní gymnastka z Uzbekistánu, která je symbolem dlouhověkosti v tomto sportu, se rozhodla uspět...

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Scénáristé dosáhli předběžné dohody s hollywoodskými filmovými studii. Herci budou dál stávkovat

Hollywoodská filmová studia dosáhla se zástupci odborových svazů scénáristů předběžné dohody. Ta může ukončit pět měsíců trvající stávky, které nechaly kalifornskou ekonomiku „vykrvácet“. Podmínky dohody nejsou známy a ujednání se nevztahuje na herce.

Lego vzdalo plán vyrábět stavebnice z recyklovaných plastových lahví

Dánský výrobce stavebnic Lego vzdal plán vyrábět kostičky z recyklovaných plastových lahví. Společnost uvedla, že podle jejích propočtů by přechod na recyklovaný materiál ve výsledku vedl k vyšším uhlíkovým emisím než setrvání u současného výrobního postupu. Informoval o tom deník The Guardian.

Nejlepší seriály za rok 2023 (zatím), které musíte vidět

Každoroční souboj o místo v žebříčku nejlepších seriálů se plní už před začátkem sezóny. Nejčastěji se jedná o programy vracející se s dalšími sériemi. Mnohdy se však na přední příčky dostávají i úplné novinky ještě před odvysíláním pilotního dílu, nebo naopak klasiky, jež se se svými diváky loučí.

Při útoku v Kosovu zahynul kosovský policista, ozbrojenci jsou obklíčeni

Jeden kosovský policista přišel v noci na dnešek o život a další byl zraněn při střeleckém útoku v severním Kosovu, uvedl kosovský premiér Albin Kurti. Později informoval, že kosovská policie na místě obklíčila nejméně 30 ozbrojenců. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová připsala útok, který označila za teroristický, srbským zločineckým skupinám. Její kancléř psal na platformě X v této souvislosti o "srbských zelených mužíčcích". Útok ostře odsoudil šéf unijní diplomacie Josep Borrell s tím, že viníci musejí být potrestáni. Srbský prezident Aleksandar Vučić uvedl, že odpoledne "vyvrátí všechny lži a konspirační teorie" kosovského premiéra Kurtiho, píše agentura AFP.

Pařížský soud odsoudil francouzského rapera MHD za vraždu. Ve vězení si odsedí 12 let

Francouzský raper Mohamed Sylla, známý jako MHD, stráví 12 let ve vězení. K trestu ho odsoudil pařížský soud poté, co ho uznal vinným z vraždy třiadvacetiletého muže jménem Loic K z roku 2018. Podobný trest pak dostalo dalších pět spolupachatelů. Raper, který se proslavil především svým hudebním žánrem "African trap", ovšem vinu odmítá.

Ukrajina prolomila ruská opevnění u Verbove, není to poslední obranná linie

Ukrajinské ozbrojené síly prolomily ruská polní opevnění západně od obce Verbove v Záporožské oblasti, ale nejedná se o poslední obrannou linii Rusů v regionu. Ve své poslední analýze ruské války na Ukrajině to uvedl americký Institut pro studium války (ISW), který překonaná opevnění označil za specifickou sérii nejlépe připravených opevnění rozmístěných jako součást téměř souvislého pásu protitankového příkopu, takzvaných dračích zubů a bojových postavení západně od vsi Verbove.

Shanghai upgrade Etherea byl podle JPMorgan zklamáním

Shanghai upgrade Etherea, provedený v dubnu, zřejmě nezvýšil aktivitu na největším světovém blockchainu chytrých smluv, jak mnozí doufali, uvedla ve čtvrtek ve své výzkumné zprávě banka JPMorgan (JPM).