Více
  2.7 C
  Czech
  Neděle 4. prosince 2022

  Městský developer 2022: téměř 10 Prahou chystaných projektů získá architektonickou podobu

  Praha 2. března 2020 (PROTEXT) – Pražská developerská společnost (PDS) postupuje v přípravě svých projektů městského nájemního bydlení. Díky výběrovým řízením a architektonickým soutěžím, které PDS postupně vypisuje, získá téměř 10 projektů architektonickou podobu a po zpracování projektové dokumentace bude možné zahájit správní řízení za účelem získání územního rozhodnutí, event. v některých případech stavebního povolení. PDS bude v letošním roce nadále koordinovat přípravu 3 velkých území (Dolní Počernice, Palmovka a Nové Dvory), kde se počítá se nejen s výstavbou bytových domů, ale i nových lokálních center. Celé portfolio pozemků, které byly PDS svěřeny hl. m. Prahou k hospodaření, bude v polovině roku 2022 tržně oceněno podle mezinárodních standardů RICS.

  „V uplynulém roce a půl se PDS aktivně ujala správy svěřeného nemovitostního portfolia. Všechny pozemky nechala tržně ocenit, aby zjistila jejich aktuální hodnotu. S ohledem na parametry Územního i Metropolitního plánu zpracovala ekonomické kalkulace projektů, které na doporučení Investičního expertního výboru PDS schválila Rada hl. m. Prahy. Jednotlivé projekty se v letošním roce posunou do další fáze své přípravy, kdy získají architektonickou podobu. Vypisujeme otevřená výběrová řízení a architektonické soutěže, aby nová městská výstavba přinesla do dané lokality kromě jiného také kvalitní soudobou architekturu. Díky koordinovanému přístupu příprav velkých území na Palmovce, v Nových Dvorech a v Dolních Počernicích vytvoříme nová místní centra s byty, obchody, službami, školními a volnočasovými zařízeními a s kvalitním veřejným prostorem,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

  Záznam diskuse PDS s médii:

  Přehled projektů, pro které budou v roce 2022 vypsána výběrová řízení nebo architektonické soutěže

  Hutě – školka a komunitní centrum

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

  Vypsáno 12/2021

  Palmovka – Zenklova – bytový dům

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

  Vypsáno 1/2022

  Portheimka – bytový dům Botanika

  Architektonická soutěž

  Vypsáno 3/2022

  Nový Zlíchov – bytový dům

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

  Vypsáno 3/2022

  Jalový dvůr – bytový dům

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

  Vypsáno 3/2022

  Vršovická – bytový dům

  Architektonická soutěž

  Vypsáno Q2/2022

  Dolní Počernice I. etapa

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce

  Vypsáno Q2/2022

  Dolní Počernice II. etapa

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce/ arch. soutěž

  Vypsáno Q3-Q4/2022

  Černý most střed

  Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce nebo arch. soutěž

  Vypsáno Q4/2022

   

  Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

  Výsledky výběrových řízení budou zveřejňovány postupně v Q2 až Q3 2022. Výsledky architektonických soutěží budou vyhlášeny v Q3 až Q4 2022.

  „Po ukončení architektonických soutěží a výběrových řízení počítáme s tím, že budeme s budoucími dodavateli projekčních prací spolupracovat na tom, aby mohla pokračovat realizace dalších projektových fází v souladu s vytyčenou strategií přípravy a realizace projektů,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS.

  Velká rozvojová území, jejichž rozvoj PDS řídí, nebo koordinuje:

  Dolní Počernice (rozloha: 129.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 800 bytů)

  PDS připravuje tzv. masterplan, tj. podklad pro rozvoj celého území, ze kterého bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. Jde o projekt unikátní svým rozsahem i formou, protože městské nájemní bydlení bude převážně v řadových domcích. Velkou pozornost PDS věnuje environmentálním standardům projektu.

  Nové Dvory (rozloha: 150.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 2.000 bytů)

  Na Nových Dvorech byla v únoru 2022 veřejně projednána podkladová studie pro změnu územního plánu, která v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo samo město jako majoritní vlastních tamějších pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je třeba adekvátně využít ekonomický a rozvojový potenciál, který tato lokalita nabízí. Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality hledět komplexně a plánovat jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství a samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení. Odhadujeme, že v horizontu 15 let by zde mohlo vzniknout až 2300 městských bytů.

  Palmovka (rozloha: 102.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 2.300 bytů)

  Územní studie Palmovky prošla veřejným projednáním v lednu 2022 a po vypořádání připomínek bude dále projednávána a vypořádávána tak, aby se stala podkladem pro změnu územního plánu. V rámci této lokality PDS úspěšně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT. Společně s profesorem Michalem Kohoutem vznikl model celého tzv. pentagonu, který vychází z koncepce studie na území Palmovky a který ukazuje jak potenciál této lokality pro město jako majoritního vlastníka pozemků, tak širší urbanistické souvislosti. Tento model Palmovky bude vystaven v rámci prezentace města Prahy na mezinárodním veletrhu MIPIM (3/2022, Cannes, Francie) a dále bude k nahlédnutí od konce března v prostorech PDS.

  Tržní ocenění pozemků:

  V polovině roku 2022 bude zpracována pravidelná roční aktualizace tržního ohodnocení portfolia pozemků, které byly PDS předány k hospodaření.

  Pražská developerská společnost vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž na městský development v Praze

  Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první architektonickou soutěž na zpracování návrhu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 69 a č. 70 mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5. V projektu se počítá s cca 50 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí. Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. Kompletní dokumentace užší architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu v Praze 5 je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně.

  Žádosti o účast v soutěži společně s portfoliem referenčních zakázek je možné podávat do 21. března 2022 do 12 hodin. Posouzení portfolií z pohledu celkové architektonické kvality je plně v kompetenci poroty, která je složená ze zástupců PDS, Magistrátu HMP, Městské části Praha 5 a dále nezávislých renomovaných architektů. Předsedou poroty byl zvolen doc. Ing. arch. Boris Redčenkov. Pět vybraných týmů do konce června 2022 zpracuje soutěžní návrhy, které odborná porota zhodnotí a určí pořadí. PDS předpokládá, že výsledky architektonické soutěže budou oznámeny v srpnu 2022.

  „Projekt na rozhraní ulic V Botanice a Matoušova se nachází v exponované lokalitě Portheimka v širším centru Prahy. Jedná se o dostavbu rohové proluky městského bloku, která se nachází na hlavní smíchovské třídě a na významné křižovatce, a proto jsme se rozhodli vyhlásit architektonickou soutěž. V přízemí vzniknou prostory pro maloobchod a služby, v nadzemních podlažích městské nájemní byty určené především pro tzv. preferované profese, které zajišťují chod a služby města,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

  Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

  Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

  Odbornou soutěžní porotu tvoří:

  doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty)

  Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)

  Ing. arch. Ondřej Rys

  Petr Zeman (zastupitel HMP)

  Ing. arch. Richard Sidej

  doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)

  prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

  Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5)

  Ing. arch. Oldřich Hájek

  Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5)

  Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

  Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)

   

  „Pro Hl. město Prahu a PDS jde o zásadní odvážný a důležitý krok v tvorbě projektu převážně městského nájemního bydlení v prominentní lokalitě. Vyhlášení architektonické soutěže je přirozeným krokem při investiční přípravě projektu. Všichni v PDS jsme napnutí, jak si soutěžící poradí s poměrně náročnou výzvou, která spočívá v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.

  Sledujte nás na sítích

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie, jejíž zásah stál u zrodu současných protivládních protestů. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na zprávu íránské agentury ISNA. Podle ní generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí mluvil o konci mravnostní policie na sobotním náboženském setkání ve městě Kom.

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie, jejíž zásah stál u zrodu současných protivládních protestů. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na zprávu íránské agentury ISNA. Podle ní generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí mluvil o konci mravnostní policie na sobotním náboženském setkání ve městě Kom.

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.