-2.6 C
Czech
Středa 6. prosince 2023

Král Karel varuje: Nebezpečí klimatických změn už nejsou vzdálená rizika

Dnes na zahájení klimatické konference COP28 prohlásil král Karel III., že i přes dosažený pokrok je nezbytná "transformační akce", neboť hrozba klimatických změn již není pouze vzdáleným rizikem. Monarcha vyzval vedoucí představitele států, vlád, podniků a klimatické delegáty shromážděné v Expo City v Dubaji, aby přijali změny, které budou pozitivní pro přírodu, protože lidská činnost ji přivádí do "nebezpečného, nezmapovaného území".

Pro Ukrajinu bude jednodušší získat zpět Krym než Donbas, prohlásil Zelenskyj

Pro Ukrajinu bude jednodušší získat zpět poloostrov Krym než oblast Donbasu na východě země, řekl podle agentury Unian ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při středečním setkání s ukrajinskými vysokoškolskými studenty. Donbas je totiž podle prezidenta za deset let bojů silně militarizován a jsou tam časté proruské nálady. Zelenskyj kromě toho na sociální síti X informoval, že navštívil ukrajinské vojáky na frontě u Kupjansku v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny.

Jiří Vařil vyvrací nepravdivá tvrzení vedení skupin BusLine a Airmedia

Sledujte nás na sítích

Praha 20. prosince 2022 (PROTEXT) –

– BusLine holding s.r.o., Airmedia a.s.

– prokázání oprávněnosti nároků Mgr. Jiřího Vařila

– vyvrácení nepravdivých tvrzení současného vedení skupin BusLine a Airmedia

– doložení znaleckého posudku o pravosti podpisů Jakuba Vyskočila

Činím toto vyjádření v reakci na nepravdivé mediální výstupy současného vedení skupin Airmedia a BusLine ohledně mých nároků k akciím a dluhopisům společnosti AIRMEDIA a.s. a k obchodním podílům na společnosti BusLine holding s.r.o. a jejích dceřiných společností. Ve svých mediálních výstupech současné vedení skupin Airmedia a BusLine moje nároky odmítá s odůvodněním, že pochybuje o pravosti mnou předložených dokumentů, a přitom účelově opomíjí, že se těmito dokumenty všechny strany řídily až do nepřátelského převzetí mých společností ze strany Jakuba Vyskočila, Mgr. Jana Seidela, Bc. Michala Hanče, Ing. Pavla Tomšů a dalších. Podotýkám, že vedle dopisů, které jsem adresoval významným obchodním partnerům obou skupin a jejich financujícím institucím jsem své nároky řádně uplatnil jak v trestním řízení, tak i příslušnou žalobou u soudu, a to dílem ještě před smrtí Jakuba Vyskočila.

Zcela nepravdivá jsou nařčení současného vedení skupin Airmedia a BusLine z padělání mnou předloženích dohod a dodatků, mj. kterými prokazuji své nároky na akcie a dluhopisy společnosti Airmedia a.s. a na obchodní podíly společnosti BusLine holding s.r.o. a jejích dceřiných společností. Jak je zjevné ze znaleckého posudku č.j. 2850/2022 ze dne 15. listopadu 2022 vypracovaného předním soudním znalcem z oboru písmoznalectví, JUDr. Jiřím Strakou, podpisy Jakuba Vyskočila na Dohodě o rozdělení BusLine a.s. a jejím dodatku č. 2 i podpisy Jakuba Vyskočila na dodatku č. 3 Komisionářské smlouvy a smlouvy o uložení cenných papírů jsou kategoricky pravými podpisy Jakuba Vyskočila. To zcela koresponduje i s tím, jak se Jakub Vyskočil až do nepřátelského převzetí mých společností v lednu 2021 choval. Předmětný posudek na vyžádání poskytnu.

Odmítám, že by Komisionářská smlouva ze srpna 2013 byla v září 2015 zrušena a nahrazena dohodou o narovnání. Údajná dohoda o zrušení komisionářské smlouvy a údajná dohoda o narovnání, obě údajně ze září 2015, byly zajištěny při domovních prohlídkách u Jakuba Vyskočila v dubnu 2022. O existenci těchto dohod, které mají údajně pocházet ze září 2015, jsem se poprvé dozvěděl až od orgánů činných v trestním řízení, a to v souvislosti s prověřováním majetkových vztahů ve skupinách Airmedia a BusLine právě v souvislosti s jejich nepřátelským převzetím skupinou osob, nyní řízenou Mgr. Janem Seidelem. Údajné dohody ze září 2015 o zrušení komisionářské smlouvy a o narovnání přitom vůbec „nezapadají“ nejen mezi ostatní uzavřené právní dokumenty, ale především se podle nich nechoval ani Jakub Vyskočil, ani vedení skupin AIRMEDIA a BusLine, ani Mgr. Jan Seidel. Toto je zjevné z dokumentů zajištěných při domovních prohlídkách u Jakuba Vyskočila v dubnu 2022, z obsahu zajištěných notebooků a datových nosičů, z policejních odposlechů a z bohaté vzájemné komunikace mezi mnou a osobami, které se podílí na pokusu o odcizení mých společností. Vylučuji, že by údajná Dohoda o zrušení komisionářské smlouvy a údajná Dohoda o narovnání, obě údajně ze září 2015, zachycovaly pravý projev mojí vůle, což činí tyto listiny zcela nicotnými.

Jako obranu před mými nároky současné vedení skupin Airmedia a BusLine ve svých vyjádření uvádí, že Jakub Vyskočil získal akcie společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. do svého vlastnictví v říjnu 2013 na základě standardních smluv o úplatném převodu akcií.

Na těchto smlouvách ovšem nic standardního nebylo, protože byly uzavřeny právě k provedení komisionářské smlouvy ze srpna 2013, podle které měl Jakub Vyskočil nabýt akcie společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. do mého, nikoliv svého, vlastnictví a převzaté akcie měl toliko pro mne uložit, opatrovat a vystupovat s nimi navenek, aniž by se stal jejich vlastníkem, jak je výslovně upraveno v čl. 2.4 a 3.6 předmětné komisionářské smlouvy. Bez Komisionářské smlouvy by žádné smlouvy o převodu akcií uzavřeny nebyly. Jednalo se zjevně o smlouvy závislé právě na Komisionářské smlouvě.

Mimo to, vedení skupin Airmedia a BusLine účelově přehlíží, že převodcem akcií společností Airmedia a.s., BusLine a.s. a BusLine real a.s. byla má rodinná společnost ZVV Property Investment (CZE) Limited (se sídlem Galinis 5, 1048 Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo HE 184449), která by nepřeváděla předmětné akcie jinak než k provedení Komisionářské smlouvy ze srpna 2013, tedy do mého vlastnictví, a nikoliv do vlastnictví Jakuba Vyskočila. Znovu podotýkám, že Jakub Vyskočil ani jako vlastník akcií nechoval, když mi je jako opatrovatel opakovaně předával ke kontrole.

Jelikož jsem přesvědčen, že si Jakub Vyskočil neoprávněně přisvojil svěřené akcie a dluhopisy společnosti Airmedia a.s., a že mne oklamal při rozdělení společnosti BusLine a.s., podal jsem na něj dne 30. dubna 2022 trestní oznámení u Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, expozitura Ústí nad Labem. O mém trestním oznámení na Jakuba Vyskočila bylo vedeno řízení pod sp. zn. NCOZ-4339/ČJ-2022-417404-TR. Přisvojení svěřených akcií a dluhopisů společnosti Airmedia a.s. a obchodního podílu společnosti BusLine holding s.r.o. jsem přitom již v tomto trestním oznámení, podaném před smrtí Jakuba Vyskočila, prokazoval mimo jiné i Komisionářskou smlouvou a Dohodou o rozdělení BusLine a.s., včetně jejich dodatků. Rozhodně jsem je tedy dokumenty, u kterých současné vedení skupin Airmedia a BusLine namítá nepravost podpisů Jakuba Vyskočila, neuplatnil až po smrti Jakuba Vyskočila v naději, že je nebude schopen napadat, jak vedení obou společností nepravdivě mediálně prezentuje. Tyto dokumenty byly uplatněny v očekávání, že s nimi bude Jakub Vyskočil konfrontován.

„V návaznosti na výše uvedené uvádím, že nadále hodlám věnovat dostatečnou pozornost i možnému zcizování a zatěžování vlastního majetku společnosti Airmedia a.s. a dopravní skupiny BusLine, které by mohlo znehodnotit akcie, dluhopisy a podíly, o které vedu se správcem pozůstalosti Mgr. Janem Seidelem spory“.

Jakékoliv zápisy Jakuba Vyskočila v různých rejstřících, registrech, evidencích a seznamech jakožto vlastníka akcií a dluhopisů společnosti Airmedia a.s. a podílu na společnosti BusLine holding s.r.o. neodpovídají skutečnosti, což mj. osvědčují smlouvy, dohody a jejich dodatky uzavřené mezi mnou a Jakubem Vyskočilem, společně se znaleckým posudkem jednoznačně potvrzujícím jejich pravost. Komukoliv, kdo by jednal na základě neodpovídajících zápisů v různých rejstřících, nesvědčí dobrá víra v pravdivost takového zápisu. Předložené dokumenty a nastíněné skutečnosti totiž brání komukoliv jednat v s důvěrou ve správnost údajů zapsaných v příslušných rejstřících.

Mgr. Jiří Vařil

[email protected]

Vybrali jsme pro vás

Ve Fang-čcheng-kangu se konalo 3. mezinárodní fórum pro inovace a spolupráci v lékařství

Peking 5. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - Inkluzivní výměna jako zdroj posílení globální lékařské spolupráce a podpora společného rozvoje26. listopadu se ve Fang-čcheng-kangu v čínské...

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Julia Roberts prolomila mlčení o „srdcervoucí“ smrti Matthewa Perryho, s nímž kdysi tvořila pár

Populární americká herečka Julia Roberts zavzpomínala na svého bývalého přítele Matthewa Perryho. V pondělním rozhovoru umělkyně hovořila o svém novém filmu, zároveň se však poprvé veřejně vyjádřila k úmrtí hvězdy seriálu Přátelé.

Rusko na Ukrajinu po dohodě zprostředkované Katarem vrátí šest ukrajinských dětí

Rusko propustí další šestici ukrajinských dětí a umožní jim návrat k rodinám. Učiní tak na základě dohody zprostředkované Katarem, informoval dnes list The Washington Post (WP) s odkazem na katarské úřady. Děti, které podle zdrojů listu pobývaly u příbuzných v Rusku a na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny, se nyní domů vrací přes Moskvu a Bělorusko.

Portugalský prezident přiznal, že se zabýval nákladnou léčbou po děti známých

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa přiznal, že se jeho kancelář zabývala žádostí o nákladnou péči, kterou podle tisku za nestandardních podmínek obdržely děti známých jeho syna. Píše to dnes server Público a další portugalská média. Prezident však tvrdí, že se zachoval jako v případě mnohých dalších žádostí, které dostává od občanů. Pro rezignaci nevidí důvody.

Nekalá soutěž. Asociace španělských médií žaluje společnost Meta o 550 milionů eur

Asociace španělských médií (Asociación de Medios de Información, AMI), která zastupuje přední španělské noviny i soukromé weby, zažalovala společnost Meta o 550 milionů eur (přes 13 miliard korun) za nekalou soutěž na trhu s reklamou.

Putin navštíví SAE a Saúdskou Arábii, v Moskvě bude jednat s Raísím

Íránský prezident Ebráhím Raísí navštíví 7. prosince Moskvu, kde bude jednat se svým protějškem Vladimirem Putinem. Oznámil to dnes Kreml podle tiskových agentur. Program jednání se ještě dokončuje, uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Podcenili jsme nebezpečí Íránu pro Blízký východ, řekl bývalý americký poradce pro národní bezpečnost

Spojené státy špatně vyčetly účast Íránu ve válce mezi Izraelem a Hamásem. Západ nechápe skutečné nebezpečí režimu pro Blízký východ. Upozornil na to bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton. OSN varuje před peklem na jihu Pásma Gazy, kde pokračují tvrdé boje.

Izrael má plán na zaplavení tunelů Hamásu pod Pásmem Gazy vodou z moře

Izraelská armáda má připravený plán na zaplavení tunelů pod Pásmem Gazy mořskou vodou s cílem vyhnat z nich ozbrojence palestinského hnutí Hamás, informoval v pondělí deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele. Podle nich armáda zatím nerozhodla, kdy k tomuto plánu přistoupí. V tunelech mohou být také někteří ze stovky rukojmích, které Hamás od 7. října stále drží.

DOPORUČUJEME

Ve Fang-čcheng-kangu se konalo 3. mezinárodní fórum pro inovace a spolupráci v lékařství

Peking 5. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - Inkluzivní výměna jako zdroj posílení globální lékařské spolupráce a podpora společného rozvoje26. listopadu se ve Fang-čcheng-kangu v čínské...

VIDEOSTREAM ZDARMA: Praha jako dog-friendly město

ČTK bude ve středu 6. prosince v servisu PROTEXT VIDEO vysílat on-line debatu nazvanou Praha jako dog-friendly město. Představeny budou výsledky průzkumu veřejného mínění...

Cirkulární revoluce: Jak uspěly udržitelné technologie v roce 2023

Praha 5. prosince 2023 (PROTEXT) - V letošním roce podnikli spotřebitelé další pozitivní kroky směrem k udržitelnějším spotřebitelským návykům. Společná studie společností Swappie a...

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Julia Roberts prolomila mlčení o „srdcervoucí“ smrti Matthewa Perryho, s nímž kdysi tvořila pár

Populární americká herečka Julia Roberts zavzpomínala na svého bývalého přítele Matthewa Perryho. V pondělním rozhovoru umělkyně hovořila o svém novém filmu, zároveň se však poprvé veřejně vyjádřila k úmrtí hvězdy seriálu Přátelé.

Rusko na Ukrajinu po dohodě zprostředkované Katarem vrátí šest ukrajinských dětí

Rusko propustí další šestici ukrajinských dětí a umožní jim návrat k rodinám. Učiní tak na základě dohody zprostředkované Katarem, informoval dnes list The Washington Post (WP) s odkazem na katarské úřady. Děti, které podle zdrojů listu pobývaly u příbuzných v Rusku a na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny, se nyní domů vrací přes Moskvu a Bělorusko.

Portugalský prezident přiznal, že se zabýval nákladnou léčbou po děti známých

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa přiznal, že se jeho kancelář zabývala žádostí o nákladnou péči, kterou podle tisku za nestandardních podmínek obdržely děti známých jeho syna. Píše to dnes server Público a další portugalská média. Prezident však tvrdí, že se zachoval jako v případě mnohých dalších žádostí, které dostává od občanů. Pro rezignaci nevidí důvody.

Nekalá soutěž. Asociace španělských médií žaluje společnost Meta o 550 milionů eur

Asociace španělských médií (Asociación de Medios de Información, AMI), která zastupuje přední španělské noviny i soukromé weby, zažalovala společnost Meta o 550 milionů eur (přes 13 miliard korun) za nekalou soutěž na trhu s reklamou.

Putin navštíví SAE a Saúdskou Arábii, v Moskvě bude jednat s Raísím

Íránský prezident Ebráhím Raísí navštíví 7. prosince Moskvu, kde bude jednat se svým protějškem Vladimirem Putinem. Oznámil to dnes Kreml podle tiskových agentur. Program jednání se ještě dokončuje, uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.

Podcenili jsme nebezpečí Íránu pro Blízký východ, řekl bývalý americký poradce pro národní bezpečnost

Spojené státy špatně vyčetly účast Íránu ve válce mezi Izraelem a Hamásem. Západ nechápe skutečné nebezpečí režimu pro Blízký východ. Upozornil na to bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton. OSN varuje před peklem na jihu Pásma Gazy, kde pokračují tvrdé boje.

Izrael má plán na zaplavení tunelů Hamásu pod Pásmem Gazy vodou z moře

Izraelská armáda má připravený plán na zaplavení tunelů pod Pásmem Gazy mořskou vodou s cílem vyhnat z nich ozbrojence palestinského hnutí Hamás, informoval v pondělí deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele. Podle nich armáda zatím nerozhodla, kdy k tomuto plánu přistoupí. V tunelech mohou být také někteří ze stovky rukojmích, které Hamás od 7. října stále drží.

Orbán vyzývá EU, aby nezahajovala přístupové rozhovory s Ukrajinou na prosincovém summitu

Maďarský premiér Viktor Orbán v nedávném dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi zdůrazňuje, že zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou by nemělo být na programu nadcházejícího prosincového summitu EU. V dopise rovněž vyzývá ke zdrženlivosti při poskytování další finanční pomoci válkou zmítané Ukrajině, upozorňuje na nutnost předchozí "strategické diskuze" o evropské budoucnosti země a varuje před možným rozpadem jednoty EU.

Ruská protivzdušná obrana sestřelila 41 ukrajinských dronů, tvrdí Moskva

Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila dohromady 41 ukrajinských dronů, uvedlo podle agentury Reuters ruské ministerstvo obrany. Dronovému útoku čelila také Ukrajina, v řadě oblastí zněly výstražné sirény.