Více
  11 C
  Czech
  Neděle, 25 září, 2022

  Riziko závislosti? Kolik času tráví děti před obrazovkami

  DOPORUČUJEME

  NEJČTENĚJŠÍ

  Je závislost na televizi nebo obrazovce skutečná? To je složitá, vášnivě diskutovaná otázka. Oficiálně zní odpověď „ne“. Ale i laici dnes považují nadměrné sledování obrazovky za riziko.

  Pokud se budete řídit poruchami uvedenými v nejnovějším Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch, páté vydání (DSM-5), „bibli“ uznávaných duševních poruch, závislost na televizi neexistuje.

  Historie televizní závislosti

  Myšlenka závislosti na televizní obrazovce není nic nového. Obavy z přílišného sledování TV byly konceptualizovány a diskutovány od 70. let 20. století. To jest dlouho před některými behaviorálními závislostmi, které ji od té doby překonaly z hlediska vědeckého výzkumu a širokého přijetí. Jako příklad můžeme uvést závislost na internetu. Koncept závislosti na televizi byl poměrně dobře přijat rodiči, pedagogy a novináři, protože její sledování se stalo běžnějším, zejména mezi dětmi.

  Velká část výzkumu o čase stráveném u obrazovky byla věnována jeho dopadu na děti. Ale jak všichni víme, dospělí jsou také náchylní k nadměrnému konzumování televizního obsahu.

  Lékaři, učitelé, poradci, rodiče, a dokonce i děti jsou stále více znepokojeni tím, jak rychle stoupá množství obsahu, typy dostupných médií, šíření elektronických zařízení a čas s nimi strávený. Podle údajů v časopise Common Sense Media z roku 2019 „The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens“ tráví průměrný dospívající před obrazovkami denně 7 hodin a 22 minut. A to nezahrnují do studie školní a domácí úkoly!

  Kolik času je tedy optimální?

  V roce 2001 AAP, s odvoláním na možné souvislosti mezi nadměrným časem stráveným u obrazovky a agresivním chováním, špatným tělesným stavem, obezitou a sníženým školním prospěchem, stanovila směrnici maximálně dvou hodin u obrazovky pro děti ve věku 2 let a starší a žádné obrazovky pro děti mladší. V roce 2016 byly tyto pokyny zkráceny na jednu hodinu pro děti ve věku 2 až 5 let a pro děti od 6 let bylo doporučeno více otevřených „konzistentních limitů“ spolu s doporučením zavést dohled přiměřený věku.

  Je zřejmé, že dnešní děti dalece překračují doporučené limity. Prudce se také zvýšilo vlastnictví chytrých telefonů. 69 % dvanáctiletých dětí má nyní telefon v kapse, ve srovnání s pouhými 41 % v roce 2015. Dnes je téměř 90 % středoškoláků a více než 50 % 11letých majiteli chytrých telefonů.

  Když je problém s TV a obrazovkou

  Jak všichni víme, pokud máte smartphone (nebo jakékoli jiné elektronické zařízení), máte také potenciál pro 24hodinový přístup k televizi a dalšímu obsahu prostřednictvím streamování. Zatímco nadužívání je až příliš běžné, relativní schopnost nebo neschopnost samoregulovat dobu sledování a vyloučení jiných aktivit je klíčovým indikátorem problému.

  Průzkum Common Sense Media zjistil, že náctiletí tráví většinu času před obrazovkami sledováním televize a videí. YouTube a Netflix jsou na čele nejpoužívanějších poskytovatelů obsahu. Po televizi jsou nejčastějšími elektronickými aktivitami mezi dospívajícími hry a sociální média.

  Podle údajů Common Sense Media z roku 2019 tráví dospívající 39 % ze svých 7 hodin denně strávených u obrazovky sledováním televize a videí, 22 % se věnují hraní her a 16 % sociálním sítím. Celkem to znamená více než 5,5 hodiny a téměř 3 hodiny sledování obsahu denně.

  Sledujte nás na sítích

  VYBRALI JSME PRO VÁS