Více
  1 C
  Czech
  Neděle 4. prosince 2022

  Včerejší Smart Business Festival CZ 2022 přinesl tipy pro chytré podnikání z desítky zemí a představil české EDIHy

  Praha 11. listopadu 2022 (PROTEXT) – V Praze se včera uskutečnil 7. výroční Smart Business Festival CZ – přehlídka tipů k navázání přeshraniční spolupráce určená primárně pro malé a střední firmy. Na akci se poprvé na jednom místě představilo také pět nově vybraných EDIHů – Evropských center pro digitální inovace, která v Česku startují svou činnost od ledna příštího roku. Akci uspořádalo sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery na Žižkovské věži v Praze.

  „Smart Business Festival CZ už od roku 2015 každoročně přináší českým firmám nové impulsy a tipy k tomu, jak rozšířit náhled na své podnikání – v technologickém i byznysovém slova smyslu,“ říká k ratiu akce výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová. „A ten letošní mezinárodní mix tipů a novinek byl skutečně velmi různorodý – je nám velikým potěšením, že naše pozvání přijali přednášející z celé Evropy od Portugalska, Španělska a Německa na západě Evropy až po Ukrajinu na východě, Finsko na severu a Bulharsko na jihu, přičemž Praha se stala symbolickou křižovatkou pro jejich setkání. A že si zájemci z jejich přednášek odnesli celou řadu tipů pro svůj další rozvoj a spolupráci s nimi a jejich domovskými organizacemi,“ dodává Tereza Šamanová.

  V dopoledním programu se krom zástupců vlády, kterou reprezentovalo osobou náměstka pro digitalizaci a inovace Petra Očka Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a Evropské komise, kterou zastoupil Matthias Kuom z Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), objevili zástupci 10 organizací na podporu podnikání z celé Evropy – Technologického centra AV ČR – koordinátora české pobočky celoevropské sítě Enterprise Europe Network, Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA), ICE institutu Univerzity v německém Aachenu (RWTH Aachen), polské státní nadace Future Industry Platform, španělského sdružení Global Cloud Group, portugalské asociace malých a středních podniků COTEC Portugal, rakouské Platformy pro Průmysl 4.0 (Plattform Industrie 4.0 Österreich), bulharského Souteast DigiHubu, finského Baltic Institutu a Ukrajinské klastrové aliance. Ti ve svých příspěvcích přinesli novinky ze svých zemí, regionů i oblasti činnosti a představili své nabídky ke spolupráci s českými malými a středními firmami a dalšími partnery.

  Partnerem a hostitelem akce byly České Radiokomunikace – vlastník Žižkovské vysílací věže, v níž sídlí konferenční prostor Tower Park Praha. Marketingová a PR manažerka a tisková mluvčí společnosti Anna Tůmová komentuje zapojení Českých Radiokomunikací do Smart Business Festivalu: „V ČRA jsme nejen společností se zaměřením na technologickou infrastrukturu, která obnáší televizní a rozhlasové vysílače a síť internetu věcí LoRa, ale i na rozvoj byznysu malých a středních firem – například v našich neziskových projektech a platformách IoT Port nebo v hubu Připoj.me, které umožňují efektivní síťování malých a středních podniků a spolupráci na inovativních řešeních,“ a dodává: „Právě proto je pro nás Smart Business Festival možností, jak se dozvědět víc o možné spolupráci s partnery z Česka i zahraničí a efektivně se do ní zapojit. Jsme rádi, že nás ani letošní akce nezklamala a tyto příležitosti přinesla,“ dodává Anna Tůmová.

  Odpolední program se nesl ve znamení přehlídky služeb, projektů a nabídek spolupráce pro malé a střední firmy i veřejné organizace ze strany pěti nově vybraných českých EDIHů – Evropských center pro digitální inovace, která v Česku i celé Evropě v tomto období zahajují svou činnost. Jsou jimi:

  ● EDIH ČVUT se sídlem v Praze a zaměřením na umělou inteligenci, jehož koordinátorem je České vysoké učení technické v Praze

  ● Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně, který se zaměřuje primárně na kybernetickou a informační bezpečnost, a který řídí CyberSecurity Hub, z.ú. sdružující jako zakládající partnery Masarykovu univerzitu, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně

  ● EDIH Ostrava se superpočítáním jako hlavní technologií, jehož řídicím partnerem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

  ● EDIH BRAIN4INDUSTRY se sídlem v Dolních Břežanech, který se zaměřuje na chytrou výrobu, aditivní technologie a umělou inteligenci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR jako koordinátorem a

  ● EDIH DIGIMAT, který sídlí v Kuřimi a v rámci svého zaměření na chytrou výrobu a Průmysl 4.0 se zabývá robotikou a umělou inteligencí. Koordinátorem tohoto konsorcia je společnost Intemac.

  V programu se krom nich představilo i pět zástupců podobných konsorcií v zahraničí – EDIHů z Polska, Finska a Rakouska.

  „Enterprise Europe Network, největší světová síť podporující inovace a internacionalizaci malých a středních firem, vítá utvářející se ekosystém EDIHů, neboť se tím rozšiřuje nabídka odborných služeb pro firmy. Našim úkolem je podporovat odolnost a konkurenceschopnost firem. Digitální transformace firem je cestou ke konkurenceschopnosti, proto k této podpoře neoddělitelně patří,“ komentuje zapojení Technologického centra Akademie věd ČR koordinátorka sítě Enterprise Europe Network Česká republika Silvia Jirásková. A dodává: „Dnešní setkání nabídlo ucelený přehled nabídky EDIHů v ČR i řadu inspirací a potenciálních kontaktů pro spolupráci se zahraničními partnery.“

  Činnost sítě více než 200 EDIHů, které v jednotlivých zemích EU získaly pro svou činnost podporu z programu Digitální Evropa, bude koordinovat na evropské úrovni bude Digital Transformation Accelerator – Evropskou komisí pověřené konsorcium, vedené španělskou společností Carsa, jejíž zástupce David Vidal v programu Smart Business Festivalu představil základní standardizovanou strukturu činnosti všech EDIHů. Ta zahrnuje:

  1. Testování před investováním včetně přístupu k unikátní technologické infrastruktuře typu testovacích center a polygonů

  2. Vzdělávání a přístup k digitálním dovednostem určené jak pro specialisty v různých oblastech digitalizace, tak zejména pro běžné uživatele digitálních systémů a zařízení

  3. Přístup k investicím a financování, ať už formou dotačních programů nebo soukromých investic či dalších obchodních modelů

  4. Zprostředkování kontaktů, možnost networkingu a navazování nové spolupráce mezi poskytovateli a koncovými uživateli technologií a služeb potřebných pro úspěšnou digitální transformaci.

  Hlavním úkolem všech EDIHů je napomáhat úspěšnému digitálnímu rozvoji malých a středních firem i veřejných organizací a posilovat tak jejich konkurenceschopnost, odolnost vůči kybernetickým nebezpečím i měnícím se ekonomickým podmínkám v globálním kontextu a napomáhat tak i konkurenceschopnosti a odolnosti evropské ekonomiky jako celku.

  Záznam celého obsahu Smart Business Festivalu CZ 2022 je k dispozici na Youtube kanálu organizátora akce – sdružení CzechInno.

  O digitálních inovačních hubech

  Digitální inovační huby (DIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V Česku bylo dosud registrováno 13 digitálních inovačních hubů, z nichž Evropská komise v letošním roce vybrala pět Evropských center pro digitální inovace (EDIH), které budou své služby poskytovat od roku 2023 i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a nově vybraných EDIH.

  O sdružení CzechInno

  CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4DI), partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

  ● soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,

  ● festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,

  ● projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Fórum a

  ● série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i běžné společnosti.

  O Smart Business Festivalu CZ 2022

  Smart Business Festival CZ 2022 uskutečnil pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, ministryně pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové a ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

  Hlavním odborným partnerem akce bylo Technologické centrum AV ČR – přední česká nevládní organizace, která na národní úrovni podporuje rozvoj sektoru výzkumu, vývoje a inovací a zapojování českých subjektů do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Od roku 2008 je TC AV ČR koordinátorem české sítě Enterprise Europe Network a pomáhá českým firmám při zvyšování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím transferu technologií a partnerských aktivit a stimuluje zavádění procesů inovací, digitalizace a udržitelnosti v českém průmyslu. Více informací o TC AV ČR je k dispozici na www.tc.cz.

  Hlavním organizačním partnerem a hostitelem akce se staly České Radiokomunikace, a.s., odbornými partnery byli Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR.

  Mediálními partnery projektu se stali portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

  Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

  Kontakt pro média:

  David Kratochvíl, MBA – předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

  E: [email protected]

  ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

  Sledujte nás na sítích

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.

  Brazílie schválila zákon o legalizaci plateb v kryptoměnách

  Brazilský Kongres 30. listopadu schválil návrh zákona, který reguluje používání kryptoměn jako platebního prostředku v celé zemi. Nejedná se ale o přiznání statusu zákonného platidla.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.

  Brazílie schválila zákon o legalizaci plateb v kryptoměnách

  Brazilský Kongres 30. listopadu schválil návrh zákona, který reguluje používání kryptoměn jako platebního prostředku v celé zemi. Nejedná se ale o přiznání statusu zákonného platidla.