Více
  18.8 C
  Czech
  Úterý, 9 srpna, 2022

  Tipy, jak předcházet konfliktům

  DOPORUČUJEME

  NEJČTENĚJŠÍ

  Většina lidí se bojí konfliktů a konfrontací. Ale učení se a využívání dovedností a strategií předcházení konfliktům může pomoci k tomu, že mnoho z nich ani nevznikne.

  Proč dochází ke konfliktům

  Existuje řada důvodů, proč ke konfliktům dochází, včetně:

  • střetu zájmů
  • rozdílů v osobnosti
  • rozdílů ve standardech nebo očekáváních
  • nedostatku komunikace nebo rozdílů v komunikačních stylech

  Příčiny samozřejmě závisí na osobě, se kterou se dostáváte do konfliktu a na okolnostech.

  Konflikty v práci

  Když trávíte čas se stejnou skupinou lidí většinu dne a většinu týdne, je přirozené, že čas od času dochází ke konfliktům.

  Velké pracovní vytížení nebo špatné vedení k tomu může přispět. Může se také stát, že zaměstnanci jsou zmatení ve svých povinnostech, proto se navzájem střetávají v tom, jaké jsou jejich role. Jindy jsou konflikty důsledkem toho, že lidé spolu nevycházejí. Ať už proto, že mají různé typy osobnosti, nebo protože dochází k toxickému chování (jako je šikana).

  Konflikty s rodinou

  Různí členové rodiny mohou mít protichůdné názory nebo hodnoty. Tyto hodnoty mohou být náboženské, kulturní či související se životním stylem. Pokud například vaši rodiče očekávali, že se oženíte a budete bydlet blízko nich, možná se s nimi budete hádat kvůli vašemu rozhodnutí zůstat svobodný a přestěhovat se přes celou zemi.

  Sourozenci spolu bojují běžně, zvláště v dětství mohou bojovat o pozornost rodičů. Ale některé konflikty vznikají i v dospělosti. V průběhu sourozeneckého vztahu může dojít ke konfliktu kvůli penězům, péči o staré rodiče nebo rodinnému podnikání jakéhokoli druhu.

  Obecně může být obtížné stanovit hranice s blízkými a někdy pro ně obtížné respektovat vaše osobní hranice.

  Konflikty s partnery

  Partneři nebo manželé se často hádají z běžných důvodů, jako jsou finanční problémy, jeden z partnerů pociťuje nedostatek náklonnosti nebo intimity, rozhodnutí související s péčí o děti, jak trávit volný čas a problémy týkající se tchánů.

  Způsoby, jak zabránit konfliktům

  Následující tipy vám mohou pomoci předcházet konfliktům ve vašich vztazích i v práci:

  Buďte ohleduplní

  Je dobrým pravidlem respektovat názory ostatních, i když se liší od vašich vlastních. Možná vám pomůže vžít se do kůže někoho jiného. Možná jejich pozadí, zkušenosti a hodnoty přispívají k tomu, proč říkají nebo dělají určité věci.

  Pečlivě vybírejte svá slova

  Zvažte svůj výběr slov, když s někým mluvíte, zvláště pokud s touto osobou nesouhlasíte. Například začátek věty „cítím, že…“ nebo „myslím, že…“ zdůrazňuje skutečnost, že mluvíte o svých vlastních zkušenostech a nepředpokládáte, že víte, co je pro ostatní nejlepší.

  Vědět, kdy se omluvit

  Přivlastnění si chyby může v první řadě předejít konfliktu. I když si možná nemyslíte, že jste udělali něco špatného, ​​zkuste vzít v úvahu pohled druhé osoby. Když řeknete, že vás mrzí, že jste zranili její city, může to znamenat hodně.

  Požádat o pomoc

  Požádat o pomoc je nejen užitečným nástrojem pro řešení konfliktů, ale také pro jejich prevenci.

  Zkuste si o situaci promluvit s důvěryhodným přítelem nebo kolegou, abyste získali objektivní radu. Můžete také mluvit s odborníkem na duševní zdraví. Pokud zažíváte potenciální konflikt v práci, je vhodné promluvit si se zástupcem lidských zdrojů. Dokážou vám poradit, a dokonce situaci řešit přímo, aby nedošlo k její eskalaci.

  Vědět, kdy odejít

  Můžete dočasně odejít z konfliktu nebo se můžete rozhodnout odejít ze vztahu nebo zaměstnání natrvalo. Pamatujte, že máte plné právo stanovit si zdravé hranice, abyste chránili své zdraví a pohodu a také svůj pocit bezpečí.

  Sledujte nás na sítích

  VYBRALI JSME PRO VÁS