Více
  12.8 C
  Czech
  Neděle 28. května 2023

  Záplavy v Itálii mají už 15 obětí, tisíce lidí se stále nemohou vrátit domů

  V Itálii dnes drží den smutku kvůli záplavám, které si minulý týden vyžádaly 15 obětí a způsobily rozsáhlé škody v regionu Emilia Romagna na severovýchodě země. Stejnou oblast postihly záplavy už začátkem května. Italská vláda v úterý schválila pomoc postiženým oblastem za dvě miliardy eur (asi 48 miliard Kč). První odhad výše škod činí ale až sedm miliard eur (166 miliard korun). Zhruba 23.000 lidí podle agentury APA stále zůstává v náhradním ubytování. Ve čtvrtek má oblast navštívit i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

  Legendární Michael Jordan si udělal radost. Koupil si superauto

  Už je tomu pár let od doby, kdy Michael Jordan pověsil boty na hřebík a svému milovanému basketbalu se přestal věnovat. Aby také ne. V únoru slavný „MJ“ oslavil své 60. narozeniny. K nim si teď nadělil pozdní dárek, superauto, kterých se vyrobilo pouhých 30. Podle toho za něj také Američan zaplatil, z kapsy vytáhl v přepočtu 77 milionů korun.

  Silový trénink pro nárůst svalové hmoty

  Cvičení, která budují svaly, jsou ta, která opakovaně stahují sval proti odporu. To obvykle znamená silový trénink s použitím volných závaží, cvičebních strojů, odporových gumiček nebo cvičení s vlastní vahou. Jak plánovat a optimalizovat své tréninky?

  Laxman Narasimhan přebírá funkci generálního ředitele Starbucks

  Seattle (USA) 21. března 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Starbucks (NASDAQ: SBUX) ohlásila, že s účinností ode dneška převzal pan Laxman Narasimhan funkci generálního ředitele a připojí se k představenstvu společnosti. Nastávajícím generálním ředitelem byl pan Narasimhan jmenován 1. září 2022, aby následoval zakladatele společnosti a nyní již bývalého generálního ředitele Howarda Schultze.

  Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005308/cs/

  Po celosvětovém hledání nového lídra pro Starbucks se pan Narasimhan 1. září 2022 připojil ke společnosti jako přicházející generální ředitel a přinesl téměř 30 let zkušeností s vedením globálních podniků spotřebního zboží a poradenství pro společnosti maloobchodu, prodeje potravin, restaurací a elektronického obchodu. Během minulých pěti měsíců se pustil do jedinečné zkušenosti vnímání nezvyklého prostředí při cestách, kdy pracoval s partnery (zaměstnanci) ve více než 30 obchodech, výrobních závodech a střediscích podpory po celém světě a přitom získal svůj certifikát baristy. Ponořil se do plánů na znovuobjevení pro společnost vedenou p. Schultzem, který se jako přechodný generální ředitel vrátil s účinností od 4. dubna 2022.

  Od chvíle, kdy se pan Schultz minulý rok vrátil, odhalila firmy Starbucks strategii znovuobjevení pro celou šíři společnosti a pokračovala v poskytování více než 1 miliardy USD v investicích do maloobchodních partnerů a obchodů pro upřednostňované oblasti, jako je zvýšený nárůst placené nemocenské, nové benefity finanční pohody, modernizované školení a spolupráce, inovace a vybavení obchodů a oslava kávy. Od zveřejnění příjmů za 2. čtvrtletí finančního roku 2022 po zveřejnění příjmů za 1. čtvrtletí finančního roku 2023 dosáhla společnost nárůst ceny akcií o 47 % a nárůst tržní kapitalizace o přibližně 40 miliard USD za tutéž dobu. V tomto časovém období také společnost poskytla akcionářům 50% zisk v hodnotě akcií a dividendách, což daleko překonává index S&P 500. Naposledy, již sedmým rokem po sobě, byla společnost Starbucks také jmenována nejcennější značkou v oboru restaurací. Jmenování jí udělila konzultační firma pro hodnocení značek Brand Finance.

  V předvečer ohlášení sdílel pan Schultz dopis pro tým nejvyššího vedení společnosti – ke shlédnutí zde.

  “Představenstvo chce vyjádřit naše nejsrdečnější díky našemu zakladateli Howardu Schultzovi za jeho obětavé převzetí vůdčí role když byl požádán—přičemž se vzdal kompenzací a své vlastní záležitosti dal stranou—pro lásku k naší společnosti a jejím partnerům,” řekla Mellody Hobson, předsedkyně nezávislého představenstva. “Bez něj bychom nebyli tam, kde jsme.”

  Pan Narasimhan oficiálně přebírá funkci generálního ředitele dnes a tuto středu 23. března povede výroční schůzi akcionářů Starbucks. S nástupem do funkce bude pan Narasimhan pokračovat v zapojování týmů vedení, sdílet své rané poznatky a náhledy a posuzovat příležitosti pro společnost, které mapují cestu vpřed.

  “Laxmanův intenzivní ponor do podnikání spojený s jeho rozsáhlou zkušeností jako osvědčeného budovatele značky, inovátora a operátora, to vše jej unikátně připravilo na to, aby vedl společnost Starbucks do její další fáze růstu,” řekla paní Hobson. “Tento ponor prohloubil jeho porozumění pro kulturu a hodnoty Starbucks. Během času, kdy se učil a naslouchal, si již získal srdce a mysl našich partnerů po celém světě.”

  “S pokorou oficiálně nastupuji do své funkce jako generální ředitel Starbucks, který vede fantastický tým více než 450.000 partnerů v zelených zástěrách po celém světě. Základ, který položil Howard – když téměř z ničeho vybudoval ikonickou globální značku hnanou vpřed trvalým zaujetím pro povznesení lidskosti – je opravdu pozoruhodný a jsem poctěn, že mám příležitost stavět na tomto hlubokém odkazu,” řekl pan Narasimhan. “Jako podnik spojující lidi máme prostřednictvím každého šálku a každého spojení neomezené možnosti něco poskytovat našim partnerům, našim zákazníkům, našim investorům a našim společenstvím. Jsem nadšený, že budu pracovat po boku našich partnerů v celém světě na otvírání neomezené budoucnosti Starbucks.”

  O společnosti Starbucks

  Od roku 1971 se Starbucks Coffee Company zavázala k etickému získávání zdrojů a pražení vysoce kvalitní arabské kávy. Dnes, s více než 36.000 obchody po celém světě, je společnost světovou jedničkou v prémiovém pražení a prodeji speciální kávy. Díky našemu neochvějnému závazku k dokonalosti a díky našim řídícím zásadám každým šálkem oživujeme pro každého zákazníka jedinečný zážitek Starbucks Experience. Chcete-li tento zážitek sdílet, navštivte nás prosím v našich obchodech nebo online na stránce stories.starbucks.com nebo www.starbucks.com.

  Výhledová sdělení

  Určité údaje zde obsažené jsou „výhledová“ sdělení ve smyslu platných zákonů a předpisů ohledně cenných papírů. Obecně mohou být tato sdělení identifikována podle použití slov jako “mířit,” “předvídat,” “věřit,” “pokračovat,” “mohlo by,” “odhadovat,” “očekávat,” “cítit,” “předpovídat,” “zamýšlet,” “moci,” “výhled,” “plán,” “potenciál,” “predikovat” “projektovat,” “usilovat,” “mělo by,” “bude,” “mohlo by” a podobných výrazů zamýšlených k identifikaci výhledových sdělení, ačkoli ne všechna výhledová sdělení obsahují tato identifikující slova. Tato sdělení mohou obsahovat sdělení vztahující se ke směrům vývoje nebo k očekáváním, jež se týkají dopadů našich stávajících nebo jakýchkoli budoucích iniciativ, strategií, investic a plánů, včetně našeho plánu znovuobjevení Reinvention plan, stejně jako směrů vývoje nebo našich očekávání ohledně našich finančních výsledků a modelu dlouhodobého růstu i jeho hnacích prvků; našich operací v USA a v Číně; našich snah v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení; našich partnerů, ekonomických a zákaznických trendů, včetně dopadu inflačních tlaků; dopadu převodu cizí měny; činností strategické cenotvorby; konverze určitých tržních operací na modely plně licence; našich plánů na racionalizaci našich operací včetně otvírání a uzavírání obchodů a změn ve formátu a modelech obchodů; úspěchu našeho licenčního vztahu s firmou Nestlé ohledně našeho modelu zboží baleného zákazníkem a podnikání ve stravovacích službách a jeho účincích na výsledky našeho segmentu Rozvoj kanálu; sazeb daní; obchodních příležitostí, rozšiřování a nových iniciativ, včetně zážitkového programu Starbucks Odyssey; strategických akvizicí; našich programů dividend; nákladů na komodity a našich strategií k jejich snížení; naší likvidity, peněžního toku z činností, investic, schopnosti uzavřít půjčku a použití tržeb; udržování souladu s našimi dohodami dle našich úvěrových možností a s programem obchodních papírů; návratu hotovosti do USA, pravděpodobnosti emise dodatečného úvěru a použitelné úrokové sazby; pokračujícího dopadu pandemie COVID-19 na naše finanční výsledky a budoucí dostupnosti vládních dotací kvůli pandemii COVID-19 nebo kvůli jiným událostem veřejného zdraví; naší změny na pozici generálního ředitele; našeho programu zpětného odkupu akcií; našeho využití hotovosti a požadavků na hotovost; očekávaných účinků nových účetních předpisů a odhadovaného dopadu změn v daňových zákonech USA, včetně daňových sazeb, investic financovaných podle těchto změn a potenciálních výsledků a účinků soudních řízení. Taková sdělení se zakládají na momentálně dostupných provozních, finančních a konkurenčních informacích a jsou vystavena různým rizikům a nejistotám. Skutečné budoucí výsledky a trendy se mohou zásadně lišit v závislosti na celé škále faktorů, včetně následujícího, nikoliv však pouze toho: pokračující dopad nemoci COVID-19 na naše podnikání; regulační opatření nebo dobrovolné akce, které mohou být realizovány k omezení šíření nemoci COVID-19, včetně restrikcí vůči podnikatelským operacím nebo včetně požadavků na sociální odstup a trvání a účinnost takových restrikcí; obnova infekcí COVID-19 a cirkulace nových variant nemoci COVID-19; výkyvy v amerických a mezinárodních ekonomikách a měnách; naše schopnost chránit, zajistit růst a vliv našich značek; schopnost našich obchodních partnerů a poskytovatelů třetích stran splnit své odpovědnosti a závazky; potenciální negativní účinky incidentů zahrnujících nemoci vyvolané potravinami či nápoji, neoprávněnou manipulaci, pančování, kontaminaci nebo nesprávné značení, potenciální negativní dopady závažných narušení našich systémů informační technologie do té míry, kterou my pociťujeme jako závažné narušení; závažné selhání našich systémů informační technologie; náklady spojené s iniciativami a plány společnosti a s jejich úspěšným provedením; nové iniciativy a plány nebo revize stávajících iniciativ a plánů; naše schopnost získat financování za přijatelných podmínek; akceptace produktů naší společnosti našimi zákazníky, vyvíjející se preference a chuť zákazníků a změny v chování zákazníků při utrácení; investice partnerů, změny v dostupnosti a ceně práce včetně jakýchkoli snah organizovaných odbory a naše reakce na to; nezdar při snaze přitáhnout nebo udržet klíčové vedoucí pracovníky nebo talenty z řad zaměstnanců nebo neúspěch při přechodu vedoucích pracovníků; významně zvýšené logistické náklady; inflační tlaky; dopad konkurence; neodmyslitelná rizika provozování globálního podnikání včetně všech potenciálních negativních důsledků vyplývajících z ruské invaze na Ukrajinu; ceny a dostupnost kávy, mléka a dalších surovin; účinek soudních jednání; a účinky změn v daňových zákonech a v souvisejících směrnicích a nařízeních, které mohou být zavedeny, včetně zákona ke snížení inflace Inflation Reduction Act z roku 2022 a další rizika podrobně uvedená v našich dokladech předkládaných burzovní komisi, včetně částí “Rizikové faktory” a “Diskuse ve vedení a analýzy finančního stavu a výsledky činnosti“ v nejnověji podaných periodických hlášeních na formuláři 10-K a 10-Q a v následných podání.

  Výhledové sdělení není ani predikcí ani zárukou budoucích událostí nebo okolností a tyto budoucí události a okolnosti nemusí nastat. Neměli byste přikládat nepřiměřenou důvěru výhledovým sdělením, která hovoří k datu svého vydání. Nemáme žádnou povinnost aktualizovat nebo měnit jakákoli výhledová sdělení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí či jiného.

  Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

  (BW)

  Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230320005308/cs/

  Kontakt:

  Starbucks Contact, Media:

  Reggie Borges

  [email protected]

  206-240-2953

  Zdroj: Starbucks

  Sledujte nás na sítích

  Erdogan patrně obhájil prezidentský úřad, poděkoval za to voličům

  Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle všeho zvítězil v dnešních prezidentských volbách. Po sečtení zhruba 99 procent odevzdaných hlasů si připsal zhruba 52,1 procenta hlasů. Jeho vyzývatel Kemal Kiliçdaroglu dostal podle průběžných výsledků 47,9 procenta hlasů, informovala státní agentura Anadolu. Erdogan už poděkoval voličům za odevzdané hlasy a řekl, že mu Turci svěřili odpovědnost vládnout zemi dalších pět let. Erdoganovi k volebnímu vítězství už poblahopřáli katarský emír Tamim bin Hamad Sání či maďarský premiér Viktor Orbán, i když oficiální konečné výsledky voleb ještě oznámeny nebyly.

  Rusko v noci zaútočilo na Kyjev desítkami dronů, jeden člověk zahynul

  Při rozsáhlém nočním útoku na Kyjev zahynul nejméně jeden člověk a další tři lidé utrpěli zranění. Informovala o tom dnes agentura Ukrinform s odvoláním na vojenskou správu města, podle níž šlo o nejrozsáhlejší útok drony na Kyjev od začátku ruské invaze loni v únoru. Ukrajinská armáda sestřelila v noci 52 z Ruska vyslaných dronů, uvedla agentura Reuters, podle níž není jasné, zda všechny mířily na Kyjev. Jeho vojenská správa už dříve hovořila o nejméně 40 dronech útočících na metropoli. Letecký poplach platil v noci i v dalších regionech Ukrajiny.

  Demokrat Biden a republikán McCarthy se dohodli na zvýšení dluhového stropu USA

  Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se v zásadě dohodli na zvýšení limitu pro zadlužení Spojených států, což americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti. Po sobotním telefonickém jednání to oba potvrdili v noci na dnešek. Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na celosvětové hospodářství.

  Bitcoin by kvůli ceně zlata mohl dosáhnout 45 tisíc dolarů, tvrdí JPMorgan

  Současná cena zlata ve výši téměř 2 000 dolarů za unci by podle analytiků JPMorgan mohla znamenat cenu bitcoinu ve výši 45 000 dolarů. Obě aktiva totiž mají tendenci pohybovat se v tandemu a investoři je považují za alternativy.

  DALŠÍ ČLÁNKY

  Pohostinství je zásadně nepochopený nebo úmyslně stíhaný obor

  Praha 28. května 2023 (PROTEXT) - Asociace restauratérů Apron striktně odmítá zařazení oboru do zvýšené sazby DPH pro nealkoholické nápoje. - Nejsme prodavači, kteří mají...

  Živě: Vědecká diskuze k tématu genetiky

  Jaké jsou základy genetiky? Připomeneme si základy významu a historie genetiky. Vzpomeneme příběh a souvislosti ze života Gregora Johanna Mendela, který působil v Augustiniánském...

  Živé vysílání z Augustiniánského opatství: Vědecká diskuze k tématu genetiky

  Jaké jsou základy genetiky? Připomeneme si základy významu a historie genetiky. Vzpomeneme příběh a souvislosti ze života Gregora Johanna Mendela, který působil v Augustiniánském...

  NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

  Erdogan patrně obhájil prezidentský úřad, poděkoval za to voličům

  Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle všeho zvítězil v dnešních prezidentských volbách. Po sečtení zhruba 99 procent odevzdaných hlasů si připsal zhruba 52,1 procenta hlasů. Jeho vyzývatel Kemal Kiliçdaroglu dostal podle průběžných výsledků 47,9 procenta hlasů, informovala státní agentura Anadolu. Erdogan už poděkoval voličům za odevzdané hlasy a řekl, že mu Turci svěřili odpovědnost vládnout zemi dalších pět let. Erdoganovi k volebnímu vítězství už poblahopřáli katarský emír Tamim bin Hamad Sání či maďarský premiér Viktor Orbán, i když oficiální konečné výsledky voleb ještě oznámeny nebyly.

  Rusko v noci zaútočilo na Kyjev desítkami dronů, jeden člověk zahynul

  Při rozsáhlém nočním útoku na Kyjev zahynul nejméně jeden člověk a další tři lidé utrpěli zranění. Informovala o tom dnes agentura Ukrinform s odvoláním na vojenskou správu města, podle níž šlo o nejrozsáhlejší útok drony na Kyjev od začátku ruské invaze loni v únoru. Ukrajinská armáda sestřelila v noci 52 z Ruska vyslaných dronů, uvedla agentura Reuters, podle níž není jasné, zda všechny mířily na Kyjev. Jeho vojenská správa už dříve hovořila o nejméně 40 dronech útočících na metropoli. Letecký poplach platil v noci i v dalších regionech Ukrajiny.

  Demokrat Biden a republikán McCarthy se dohodli na zvýšení dluhového stropu USA

  Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se v zásadě dohodli na zvýšení limitu pro zadlužení Spojených států, což americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti. Po sobotním telefonickém jednání to oba potvrdili v noci na dnešek. Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na celosvětové hospodářství.

  Bitcoin by kvůli ceně zlata mohl dosáhnout 45 tisíc dolarů, tvrdí JPMorgan

  Současná cena zlata ve výši téměř 2 000 dolarů za unci by podle analytiků JPMorgan mohla znamenat cenu bitcoinu ve výši 45 000 dolarů. Obě aktiva totiž mají tendenci pohybovat se v tandemu a investoři je považují za alternativy.

  Srbský prezident Vučić odstoupil z čela vládní strany, hlavou státu zůstává

  Srbský prezident Aleksandar Vučić na dnešním sjezdu odstoupil z čela vládnoucí Srbské pokrokové strany (SNS), hlavou státu ale zůstává, uvedly tiskové agentury. Vučić k rezignaci na stranickou funkci uvedl, že semknutí země vyžaduje nový přístup. Prezidentův krok následoval den poté, co desetitisíce lidí z celého Srbska a ze sousedního Kosova, Černé Hory a Bosny v centru Bělehradu demonstrovaly na Vučičovu podporu po velkých protivládních protestech v souvislosti s dvěma hromadnými střelbami s 18 mrtvými, které na začátku května otřásly Srbskem.

  Ukrajinské děti přicházejí ve válce o rodiče, domovy a nevinnost

  Obě děti ve věku devíti a deseti let se snažily vidět skrz hustý kouř poté, co jejich domkem v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny otřásl ohlušující výbuch, a volaly svého otce. Odpovědělo jim jen děsivé ticho. Pak Olha Hinkinová a její bratr Andrij spěchali do protileteckého krytu, jak je učili. Když výbuchy ustaly a kouř se rozplynul, našli svého otce na verandě - nehybného a zakrváceného po zásahu ruským projektilem. "Otce zabili v sedm ráno," řekl agentuře AP Andrij, který nyní žije v bezpečnějším Lvově na západě Ukrajiny, nedaleko hranic s Polskem.

  Waters tvrdí, že jeho černý kostým z koncertů je ve skutečnosti antifašistický

  Spoluzakladatel rockové kapely Pink Floyd Roger Waters tvrdí, že jeho kontroverzní kostým, kvůli němuž ho v Německu vyšetřují, je ve skutečnosti antifašistický. V dnešním prohlášení 79letý hudebník uvedl, že na koncertě v Berlíně minulý týden černým kabátem s červenou páskou na paži vyjadřoval své odmítání fašismu a předsudečnost. Německá policie ale Waterse vyšetřuje kvůli podezření z šíření nenávisti proti určité náboženské, národnostní nebo etnické skupině, protože kostým připomínal uniformu, jakou nosili důstojníci nacistické organizace SS.

  Binance získala povolení k provozování burzy v Thajsku

  Společnost Binance získala licenci na obchodování s digitálními aktivy v jihovýchodní Asii poté, co navázala spolupráci s místním podnikem v Thajsku a založila tam burzu.

  Na posunutí dluhového stropu mají američtí zákonodárci více času. Vyjednávat mohou do 5. června

  Americké ministerstvo financí v pátek oznámilo, že nebude schopné platit účty od 5. června. Původně přitom finální datum stanovilo na 1. června. Zákonodárci tak mají více času na vyjednání nového dluhového stropu. V opačném případě by Spojené státy americké selhaly ve splácení svých závazků. Takový neúspěch by přitom mohl mít globální dopady.