Více
  2.4 C
  Czech
  Sobota 4. února 2023

  Společnost Apple zaznamenala největší propad prodejů od roku 2019

  Apple se připojil k dalším technologickým společnostem varujícím před zpomalující ekonomikou. Podle čtvrtečních výsledků z posledního čtvrtletí loňského roku totiž prodeje firmy oproti předchozímu roku klesly o 5 procent. Jedná se o největší propad od roku 2019. Na vině jsou mimo jiné také dopady války na Ukrajině a problémy dodavatelských řetězců v Číně.

  Kazu nemá dost. Nejstarší fotbalista planety míří v 55 letech do Evropy

  Říká se, že věk je pouze číslo. A nejstarší fotbalista na světě Kazujoši Miura tohle přísloví přímo ztělesňuje. Fotbal začal hrát už v roce 1986, od té doby vystřídal několik klubů v Asii, Jižní Americe, Austrálii nebo Evropě. Teď se na poslední jmenovaný kontinent stěhuje znovu. V 55 podepsal ve druhé portugalské lize.

  Razer představil svou dosud nejlehčí herní myš s hmotností 49 gramů

  Společnost Razer představila svou nejlehčí herní myš Viper Mini Signature Edition. Váží pouhých 49 gramů, takže je o 16 procent lehčí než model Viper V2 Pro a patří k nejlehčím myším vůbec.

  Elektronové mikroskopy se uplatňují při studiu půdního znečištění

  Brno 31. května 2022 (PROTEXT) – Kontaminace půdy tzv. těžkými kovy způsobená lidskou činností je dlouhodobý problém, který se jen obtížně řeší. Kovy a další potenciálně rizikové prvky v půdě zůstávají mnoho let a jejich nadlimitní množství je hrozbou pro všechny živé organismy včetně člověka. Vědci proto studují způsoby, jak nežádoucí rizikové prvky v půdě nejen přesně identifikovat, ale zároveň minimalizovat jejich nebezpečí. A elektronové mikroskopy jsou u toho.

  Prvním krokem je určit zdroj nebezpečných prvků v půdě

  Olovo, arzen, kadmium nebo chrom. To jsou jen příklady nejčastěji sledovaných rizikových prvků v pedosféře. Některé z nich jsou toxické již v malém množství, a proto hovoříme o kontaminaci již při překročení limitu v řádech jednotek až desítek miligramů na 1 kg půdní hmoty. Na druhou stranu část kovů a dalších rizikových prvků se v přírodě vyskytuje i přirozeně a například měď nebo zinek jsou dokonce v malém množství žádoucí a nezbytné pro život půdních mikroorganismů. Vědci musí proto nejen množství rizikových prvků v půdě přesně změřit, ale také určit, zda je jejich původcem antropogenní činnost.

  Limity jsou překračovány mnohonásobně

  Problém nastává, když obsah rizikových prvků překročí bezpečné limity. Jedním z největších znečišťovatelů je těžba a zpracování nerostných surovin. Zdrojem znečištění jsou odpady z těžby, stará odkaliště, důlní vody, dále haldy odpadní strusky nebo metalurgický popílek z hutí. Velmi silně znečištěnou půdu najdeme ve všech vyspělých průmyslových státech včetně České republiky, Německa, Francie, Španělska nebo Norska. Ať už spadem spalin z komínů, nebo únikem důlních vod či důlních a metalurgických odpadů do povrchové vody, rizikové prvky se do půdy dostávají v perimetru mnoha kilometrů od původního zdroje.

  Míru nebezpečí rizikových prvků ovlivňují i jejich sloučeniny

  Prvním krokem při výzkumu je určení původce znečištění a zmapování způsobů, jakými ke kontaminaci dochází. Protože se jedná o komplexní proces, využívají výzkumníci celou řadu vzájemně se doplňujících nástrojů a technik. Chemická analýza půdy poskytuje informace o prvkovém složení, ale neodráží potenciální mobilitu částic v prostředí. Díky elektronové mikroskopii jsou potom výzkumníci schopni určit, zda se kontaminující prvek vyskytuje ve snadno rozpustných, nebo naopak nerozpustných formách, což má vliv na riziko dalšího šíření kontaminace, ať už do okolní půdy, rostlin, nebo například podzemních vod.

  Při studiu půdního znečištění pomáhají českým vědcům i elektronové mikroskopy

  Martina Vítková z Katedry geoenvironmentálních věd České zemědělské univerzity v Praze vysvětluje, jak se dají najít mikrometrové částice v půdních vzorcích: „Nejdříve odebereme vzorek půdy přímo v terénu. Ten vysušíme a pomocí prosívání přes síta získáme částice přesně definovaných frakcí. Rizikové kovy se obvykle koncentrují v nejjemnější frakci. Často je však nutné použít další separační metody. Jednou z nich je separace v tzv. těžké kapalině (kapalina s velmi vysokou hustotou), díky které dokážeme oddělit relativně těžší kovové částice od relativně lehčích půdních částic pomocí centrifugace. Tím získáme tzv. těžkou minerální frakci, kterou dále analyzujeme. Právě zde přichází na řadu elektronová mikroskopie. Umístíme vzorek do mikroskopu, kde během snímání v režimu chemického kontrastu dojde ke zvýraznění těžkých prvků – tedy nejčastěji právě hledaných rizikových kovů.“ Na snímcích z elektronového mikroskopu se těžší částice jeví jako světlejší oproti podkladu, který je tmavý. Vědci proto pracují nejčastěji v režimu zpětně odražených elektronů (s využitím BSE detektoru), který je pro zobrazení chemického kontrastu nejvhodnější. Jejich elektronové mikroskopy jsou vybaveny také EDS detektory, které poskytují přesné informace o prvkovém složení zobrazené částice.

  Vědci hledají řešení, jak rizikové prvky z půdy extrahovat, nebo alespoň znemožnit jejich šíření

  Identifikací rizikových prvků ale výzkum nekončí. Elektronová mikroskopie se uplatňuje nejenom při detekci těžkých kovů v půdě, ale také při aplikaci řešení její dekontaminace. Protože kovy se v půdě nerozkládají, spočívalo tradiční řešení ve vytěžení a odvozu kontaminované zeminy, což je ale velmi nákladné a v případě rozsáhlejších oblastí znečištění dokonce nemožné. Současné řešení spočívá v použití aktivních sorbentů, které se zapravují do půdy přímo v místě kontaminace a které dokáží kovy v půdě zachytit a znemožnit tak jejich migraci podložím. Často totiž samotná přítomnost prvků v půdě nevadí, ale problém nastává, pokud by se dostaly do podzemních vod, rostlin nebo vodních toků.

  Pomoci mohou speciální sorbenty

  Hlavní princip použití sorbentů vychází z předpokladu, že reaktivita antropogenních částic závisí na charakteristikách pevné fáze. Je třeba pochopit, v jakých sloučeninách se rizikové prvky v půdě vyskytují a jak tyto sloučeniny reagují se svým okolím i sorbentem. Kombinací různých výzkumných technik v čele s elektronovou mikroskopií je možné podrobně pochopit tyto procesy a provést velmi přesnou analýzu půdních chemických reakcí. Jednou z hlavních předností elektronové mikroskopie je možnost detailně vizualizovat použitý sorbent a tím ověřit jeho funkčnost a účinnost záchytu znečišťujících kovů. Díky zkoumání kontaminovaných sorbentů dokáží vědci přesně interpretovat mechanismy, pomocí kterých lze rizikové prvky v půdě zachytávat. Jako sorpční materiály se uplatňují oxidy železa, oxidy manganu, zeolity nebo zuhelnatělá organická hmota. Aby sorbent efektivně fungoval, je ho do půdy potřeba dodat poměrně velké množství. Proto se obecně hledají přírodní materiály nebo nevyužité odpadní produkty, které by se daly přepracovat na funkční sorbent a zároveň byly cenově dostupné.

  Znečištění půdy je kumulativní problém, se kterým si příroda sama neporadí

  Sanace půdního znečištění je pro lidstvo stále větší výzvou, protože množství těžkých kovů, polokovů a dalších rizikových prvků v půdě vlivem člověka stále stoupá. Odhaduje se například, že obsah kadmia v půdách v České republice stoupl za posledních 150 let o 30–55 %. Kontaminace s sebou přináší důsledky, jejichž plný rozsah si často ještě nedokážeme uvědomit. Jisté však je, že těžké kovy v půdě představují dlouhodobý problém z hlediska své neustálé kumulace. Výzkum, jehož jsou elektronové mikroskopy součástí, by mohl pomoci nejen přesněji zmapovat jejich přítomnost, ale také přispět k jejich efektivnímu záchytu. I když se nám nepodaří těžké kovy z půdy extrahovat, dokážeme alespoň zabránit jejich dalšímu šíření životním prostředím.

  Tento text vyšel ve spolupráci s doc. Mgr. Martinou Vítkovou, PhD, z České zemědělské univerzity v Praze, která se výzkumem půdního znečištění dlouhodobě zabývá.

  O TESCANu

  TESCAN svým zákazníkům umožňuje výzkum a analýzu v nanorozlišení. Jeho řešení se uplatňují v geovědách, materiálových vědách, polovodičovém průmyslu a ve vědách o živé přírodě. Společnost má třicetiletou historii vývoje inovativních elektronových mikroskopů, mikrotomografů a souvisejících softwarových řešení pro uživatele z oblastí výzkumu a průmyslu. Svým úsilím si TESCAN získal vedoucí postavení v mikro- a nanotechnologiích.

  Společnost TESCAN ORSAY HOLDING byla založena v roce 2013 jako výsledek dlouhodobé expanze a zakládání dceřiných společností po celém světě, včetně francouzské společnosti ORSAY PHYSICS, světového lídra v oblasti technologie iontových a elektronových paprsků. TESCAN ORSAY HOLDING udržuje své sídlo, výrobu, výzkum a vývoj v Brně. Každý mikroskop TESCAN je odborně vyráběn v Brně a dodáván zákazníkům po celém světě.

  Další informace naleznete na adrese: www.tescan.cz

  Kontakt:

  www.tescan.com

  Sledujte nás na sítích

  Macron řekl Netanjahuovi, že soudní reformou riskuje odklon od demokracie

  Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že soudní reforma navrhovaná jeho vládou může vzdálit Izrael od společného pojetí demokracie. Informují o tom dnes izraelská média s odkazem na nejmenovaný zdroj. Elysejský palác se o tomto tématu jejich čtvrteční schůzky v Paříži nezmínil a Netanjahuův úřad věc odmítl komentovat.

  Kazu nemá dost. Nejstarší fotbalista planety míří v 55 letech do Evropy

  Říká se, že věk je pouze číslo. A nejstarší fotbalista na světě Kazujoši Miura tohle přísloví přímo ztělesňuje. Fotbal začal hrát už v roce 1986, od té doby vystřídal několik klubů v Asii, Jižní Americe, Austrálii nebo Evropě. Teď se na poslední jmenovaný kontinent stěhuje znovu. V 55 podepsal ve druhé portugalské lize.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Macron řekl Netanjahuovi, že soudní reformou riskuje odklon od demokracie

  Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že soudní reforma navrhovaná jeho vládou může vzdálit Izrael od společného pojetí demokracie. Informují o tom dnes izraelská média s odkazem na nejmenovaný zdroj. Elysejský palác se o tomto tématu jejich čtvrteční schůzky v Paříži nezmínil a Netanjahuův úřad věc odmítl komentovat.

  Kazu nemá dost. Nejstarší fotbalista planety míří v 55 letech do Evropy

  Říká se, že věk je pouze číslo. A nejstarší fotbalista na světě Kazujoši Miura tohle přísloví přímo ztělesňuje. Fotbal začal hrát už v roce 1986, od té doby vystřídal několik klubů v Asii, Jižní Americe, Austrálii nebo Evropě. Teď se na poslední jmenovaný kontinent stěhuje znovu. V 55 podepsal ve druhé portugalské lize.