Více
  -0.3 C
  Czech
  Sobota 28. ledna 2023

  Barrandovský most opět slouží plnému provozu

  Praha 18. října 2022 (PROTEXT) – V pondělí ráno řidiči mohli poprvé projeli po čerstvě zrekonstruované části Barrandovského mostu, nejvytíženější dopravní tepny v Praze.

  S realizací 1. etapy rekonstrukce začali pracovníci PORR dne 16. května tohoto roku a v jejím průběhu provedli kompletní vyměnu Strakonické rampy, opravy a zesílení jižní části Barrandovského mostu. Obavy ze vzniku vážných dopravních komplikací nebo dokonce kolapsu dopravy se nenaplnily. A to zejména díky maximálnímu nasazení a dobré spolupráci všech zúčastněných, a v neposlední řadě díky pochopení, trpělivosti a ohleduplnosti všech řidičů.

  Průběh rekonstrukce 1. etapy

  Začátek první etapy odstrartovala kompletní demolice Strakonické rampy. Demolici přecházelo odstranění zábradlí, svodidel a odfrézování živičné vrstvy. Následně byl vybudován nový nájezd z předpjatého betonu ze Strakonické ulice směrem na Barrandovský most.

  Těžká technika provádějící demolici zmíněné rampy odstranila i vnější římsu na jižní polovině Barrandovského mostu. Pádu materiálu do řeky při demolici vnější římsy zamezila vybudovaná konzolová lávka, která následně umožnila další práce, včetně betonáže nové římsy. Na mostovce hlavního mostu byla provedena vyrovnávka z vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží. Na ni navazovala pokládka izolačního a vozovkovéhou souvrství. V závěrečné fázi bylo obnoveno vybavení mostu jako odvodnění, svodidla, zábradlí, portály a dopravní značení.

  „Po odstranění živičných vrstev na hlavním mostě jsme v mostovce vyřezali otvory sloužící jako vstupy do mostních komor. Činnosti probíhající v těchto komorách spočívaly v dodatečném předepnutí nosné konstrukce pomocí soustavy ocelových lan. Uvnitř komor proto byly v příčnících vyvrtány otvory pro nová lana a vybetonovány deviátory, které geometricky vymezily průběh lan a jejich spojení s nosnou kontrukcí. Lana jsme následně předepnuli tak, aby celou konstrukci efektivně zesílila,“ vysvětlil Martin Ředina, ředitel oblasti Mostních staveb.

  Odchylky od zadávací dokumentace

  Každý velký projekt nese kromě velké odpovědnosti i velká rizika. I my jsme v průběhu realizace museli flexibilně reagovat na skutečně zastižený technický stav mostu a změny vyvolané odchylkami od předložené projektové dokumentace, které nebylo možné během přípravných a projekčních prací předvídat ani odhalit. Po celou dobu rekonstrukce proto probíhala intenzivní jednání mezi zadavatelem, správcem stavby a zhotovitelem k nalezení optimálního řešení vzniklých situací. Některé z těchto odchylek byly zásadní a měly přímo vliv na dobu trvání 1. etapy.

  Jedna z hlavních změn souvisela se zastižením větší tloušťky asfaltových vrstev na Barrandovském mostě oproti předpokladu, který byl uveden v zadávací projektové dokumentaci. Asfaltová vrstva místy dosahovala až 30 cm tloušťky – oproti původně projektovaným 13 cm. Jako nejvhodnější technické řešení navrhl zadavatel, ve spolupráci s odborníky z ČVUT v Praze, Fakulty stavební, Katedry betonových a zděných konstrukcí, použití technologie vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výstuží (UHPFRC). Jedná se o inovativní, moderní technologii, která byla v tomto rozsahu v ČR použita poprvé. Přidanou hodnotou použití této novinky je zvýšení únosnosti a zatížitelnosti mostu.

  Další významnou odchylkou od zadávací dokumentace bylo velmi husté použití armovací výztuže v příčnících Barrandovského mostu, která byla navíc místy uložena v jiné poloze, než bylo uvedeno v archivní projektové dokumentaci. Při vyvrtávání otvorů pro nová ocelová předpínací lana v příčnících mostu pak hrozilo riziko poškození této výztuže a bylo nutno zvolit velmi pozvolný a opatrný postup s pravidelnou kontrolou vývrtu každých 30 cm. Některé vrty nebylo možné v původních polohách navrtat vůbec.

  V závěru realizace vyrovnávací vrstvy mostovky byla v blízkosti mostního závěru na Barrandovském mostě zastižena dutina v horním povrchu stávajícího betonu s předpokládanými rozměry cca 1 x 0,5 m. V průběhu odstraňování a čištění nesoudržných částí kaverny došlo ke zvětšení dutiny až na rozměry 8 x 3,5 m. Vzhledem ke značné hustotě betonářské výztuže v této oblasti, která byla pravděpodobně příčinou vzniku dutiny, byla tato kaverna následně vyplněna samozhutnitelným betonem s maximálním zrnem kameniva 8 mm.

  Opravený most – bezpečnější a s delší životností

  Přes veškeré odchylky od předložené zadávací dokumentace a na to navazující změny v realizaci bylo po celou dobu rekonstrukce primárním cílem společnosti PORR nejen minimalizace zpoždění vyplývající z nutnosti změn technologických postupů a dodatečných prací, ale především odevzdání díla, které bude svými parametry splňovat jak nejnáročnější požadavky současného stavitelství, tak i požadavky na dlouhodobou bezpečnost provozu po takto dopravně exponované komunikaci. „Věříme, že jsme tohoto cíle dosáhli,“ dodal Martin Ředina.

  „Není velkým překvapením, že jsme se museli během 1. etapy vypořádat s nelehkými úkoly, způsobenými zejména nepředvídatelnými okolnostmi, které s sebou tak významná rekonstrukce přináší. Velmi často bylo nutné operativně reagovat na vzniklé situace obratem bez ohledu na denní i noční dobu. Za tento velmi konstruktivní přístup děkujeme všem účastníkům realizace – zadavateli, projektantovi zadavatele a týmu správce stavby,“ pokračoval Ředina.

  Další etapa začne na jaře 2023

  Po zprovoznění mostu pokračují práce na dokončení 1. etapy, které neomezují provoz, a další přípravné práce tak, abychom další etapu rekonstrukce zahájili dle plánu na jaře 2023. Během té bude opravena a zesílena severní polovina jižního Barrandovského mostu. Dále bude zrekonstruována Barrandovská rampa, kde se plánuje obnova izolačního a vozovkového souvrství a vybavení mostu.

  Data a fakta v kostce:

  Název projektu: Rekonstrukce Barrandovského mostu

  Klient: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Dodavatel: PORR a.s.

  Doba realizace: 03/2022 – 02/2026 (smluvní doba realizace)

  Stavební práce: 05/2022 – 11/2025

  Tiskovou zprávu včetně fotografií najdete zde.

  Průběžné fotografie z rekonstrukce mostu zde.

  Video z průběhu rekonstrukce zde.

  Kontakt:

  V případě dotazů kontaktujte prosím:

  Jana Mašínová

  specialista komunikace

  PORR a.s.

  [email protected]

  Milena Ioveva

  mluvčí koncernu

  PORR AG

  [email protected]

  ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

  Sledujte nás na sítích

  Renner se před rozjetou rolbou pokoušel zachránit synovce. Po nehodě má herec přes 30 zlomených kostí

  Herec Jeremy Renner se před nehodou na Nový rok snažil zabránit tomu, aby jeho sněžná rolba srazila jeho synovce, když byl americký umělec podle zprávy úřadu nevadského šerifa vtažen pod jedoucí vozidlo. Renner utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice, kde podstoupil nejméně dvě operace.

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  UNHCR žádá konec praxe, kdy jsou ukrajinské děti v Rusku nabízeny k adopci

  Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává.

  Washington je znepokojen eskalujícím napětím mezi Izraelem a Palestinou

  Washington vyjádřil znepokojení nad eskalací napětí mezi Izraelem a Palestinou. Izraelské síly ve čtvrtek zabily na Západním břehu devět Palestinců, včetně dvou civilistů. V pátek brzy ráno zachytila izraelská protiraketová obrana dvojici střel vypálených z Gazy, na město pak dopadly izraelské rakety. Tento požár se snaží uhasit OSN.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Renner se před rozjetou rolbou pokoušel zachránit synovce. Po nehodě má herec přes 30 zlomených kostí

  Herec Jeremy Renner se před nehodou na Nový rok snažil zabránit tomu, aby jeho sněžná rolba srazila jeho synovce, když byl americký umělec podle zprávy úřadu nevadského šerifa vtažen pod jedoucí vozidlo. Renner utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice, kde podstoupil nejméně dvě operace.

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  UNHCR žádá konec praxe, kdy jsou ukrajinské děti v Rusku nabízeny k adopci

  Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává.

  Nová technologie přemění vodní páru nad oceány v pitnou vodu

  Američtí vědci vymysleli technologii, která přemění vodní páru na sladkou vodu. Vodní páry nad oceány se nachází téměř neomezené množství a podle studie to nezmění ani globální oteplování. Technologii proto lze označit za udržitelné řešení, jak zásobovat pitnou vodou lidi v suchých a chudších oblastech.