menu

12.4 C
Czech
Úterý 21. května 2024

Klimatičtí aktivisté dočasně ochromili provoz mnichovského letiště

Letiště v Mnichově dnes ráno dočasně přerušilo provoz v důsledku protestu klimatických aktivistů z hnutí Letzte Generation (Poslední generace), kteří vnikli na pojezdové dráhy a přilepili se k nim. Obě ranveje jsou již v provozu, cestující však musí počítat se zpožděním, informovala agentura DPA s odvoláním na prohlášení správy letiště.

Rafinerie v ruském Slavjansku přerušila po ukrajinském vzdušném útoku provoz

Ruská rafinerie v Slavjansku na Kubáni dnes přerušila provoz poté, co se stala cílem vzdušného útoku Ukrajiny. Informovala o tom agentura Interfax s odvoláním na vedení ropného podniku. Místní úřady předtím oznámily dopad šesti dronů v areálu rafinerie. Nepřátelské vzdušné útoky hlásily dnes ráno z řady míst ruské i ukrajinské úřady.

Zámek Loučeň oslaví 20.výročí vstupu České republiky do EU jako úspěšný dotační projekt – na zámku u této příležitosti zasadí strom

Sledujte nás na sítích

Loučeň (Nymbursko) 8. dubna 2024 (PROTEXT) – Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Na Zámku Loučeň je to důvod k připomenutí, že právě díky evropským fondům mohl být zámek před sedmnácti lety zrekonstruován a otevřen veřejnosti. V letech 2006 – 2007 proběhla zásadní rekonstrukce celého areálu a od 7.července 2007 je zámek zpřístupněn s nově vybudovanou expozicí, labyrintáriem a hotelem v zámeckém parku. To vše proběhlo v době, kdy tento kout Středočeského kraje nebyl zdaleka vyhledávanou turistickou destinací a Zámek Loučeň byl první turistickou atraktivitou tohoto regionu. Po patnácti letech od otevření, v roce 2022 se stal nejnavštěvovanější soukromou památkou v České republice mezi hrady a zámky, v celkovém žebříčku návštěvnosti památek mu patří šesté místo. Bez evropských dotací by tomu tak dnes nebylo. Dnes je možné jednoznačně prokázat, že díky Zámku Loučeň došlo ke zkvalitnění turistické nabídky v regionu, že byla vybudovaná stabilní infrastruktura s celoročním využitím, a že se obec stala přitažlivější pro návštěvníky. Slavnostní sázení „Stromu EU“ na Loučeni proběhne 1. května v rámci zahájení květnového programu „Květnomluva“ na Zámku Loučeň. Tím zámek společně se svými návštěvníky pravidelně oslavuje po celý měsíc květen krásu českých květin a stromů.

Reklama

„Pokud bychom neměli možnost požádat, a následně získat, evropské dotace, tak by dnes určitě zámek nebyl tím turistickým místem, jakým dnes je. Věděli jsme, že celý areál potřebuje zásadní injekci, aby mohl sloužit veřejnosti, a to bychom určitě v rámci komerčního úvěru nedokázali obhájit. Jedná se o kulturní památku s rozsáhlým, také chráněným parkem, a velká část vynaložených prostředků nemá přímou ekonomickou návratnost,“ uvádí Kateřina Šrámková z pozice jednatelky společnosti, která zámek vlastní a provozuje. „Hned na začátku našeho členství v EU se otevřely tzv. SROPy, tj strukturální regionální operační programy. My jsme žádali v rámci Podopatření 4.2.1 – Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu, speciálně Grantového schématu 74 pro podnikatelské subjekty. Hlavním cílem tohoto podopatření bylo přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i kvality života regionů zvýšením podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě. Dílčím cílem bylo vytváření nových atraktivit a také aktivní využití historického, kulturního a přírodního bohatství regionů pro cestovní ruch. Tyto programové záměry loučeňský projekt s nejdelším názvem naplnil v průběhu období udržitelnosti. Z hlediska indikátorů, které tento program stanovil, bylo jenom zde vybudováno 64 stálých lůžek z cílového čísla 900 potřebných lůžek, tj 7,1%. Z necelé dvacítky úspěšných projektů, které v roce 2006 byly vybrané k financování, je loučeňský zámek jeden z mála, které fungují dodnes se stejným provozovatelem a se stejným záměrem. Věřím, že dnes každý, kdo seděl tehdy při rozhodování o výběru úspěšných projektů může říct, že v tomto místě evropské fondy splnily svůj účel. Bohužel, podobné příležitosti se dnes již neotevírají, a my smutně vnímáme to, že podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu a kulturní turismus je spíše dotační Popelkou. Přitom památky jsou tím, co přebíráme od předků a necháváme příštím generacím. Jsou součástí naší kulturní identity a také předmětem zájmu o naši zemi v očích zahraničních návštěvníků. Je neuvěřitelné, že ten koncept, který jsme od stolu a bez kopírování vymysleli v roce 2004 je dodnes životaschopný, a že všechno jede dodnes podle původních představ. Myslím, že je vše o lidech. Tento projekt byl pro mne životní výzvou a nechtěla jsem se vzdát. Měla jsem štěstí na lidi kolem sebe, které se mi povedlo vtáhnout do mé vize. Někteří v našem zámeckém týmu působí dodnes. O to více je důvodů k oslavám. U této příležitosti vysadíme 1. 5.2024 v zámeckém parku na čestném místě pořádný strom. Zahájíme tak pro naše návštěvníky květnový program s názvem Květnomluva,“ dodává Kateřina Šrámková.

Zámek Loučeň, původně rodové sídlo rodiny Thurn-Taxisů, se stal v dobách socialismu školícím střediskem resortu dopravy, a kromě železničářů to bylo pro širokou veřejnost neznámé místo. Nový vlastník s otevřením možností financování rekonstrukce památek z evropských fondů po 1.5.2004 začal připravovat projekt zpřístupnění zámku a zámeckého parku veřejnosti a současně rozšíření kapacit pro kongresové akce.

V době přípravy projektu v letech 2004 – 2005 se hledal koncept pro interiérovou expozici a také náplň pro volnočasové využití zámeckého parku. Tyto přípravy a hledání možných řešení trvaly více než rok a výsledkem bylo v únoru 2005 podání žádosti o dotaci na projekt s nejdelším názvem ze všech ostatních konkurenčních projektů: „Zámek Loučen –nová turistická destinace: projekt revitalizace souboru kulturních památek v zámeckém parku pro využití v cestovním ruchu a kongresové turistice“.

Realizace prací započala v lednu 2006 a veškeré dodávky byly koordinovány tak, aby se mohlo 7.7.2007 otevřít. Přesto, že se během stavby vyskytly všechny problémy, se kterými se investor v případě takto rozsáhlého projektu může potýkat, povedlo se dodržet termín stanovený na počátku a skutečně 7.7.2007 přivítat na zámku první návštěvníky.

Reklama

Tehdy to byl velký krok do neznáma, neboť podobný koncept u nás neexistoval. Celý záměr byl postavený na kombinaci kulturní a kongresové turistiky v rámci jednoho uzavřeného areálu. Byly hledány příklady dobré praxe pro inspiraci byla použita oblíbená metoda Kateřiny Šrámkové CTRL+C/CTRL +V. S tak ohromnými závazky nechtěli novodobí majitelé udělat chybu. Bohužel ani u nás, ani v zahraničí podobný koncept neexistoval, tak museli na Zámku Loučeň jít svou vlastní cestou.

Celý projekt byl pečlivě z hlediska záměru připraven tak, aby „posbíral“ co nejvíce bodů v rámci hodnotících kritérií, protože konkurence žadatelů byla obrovská. Byly to první velké, a na dlouhou dobu poslední dotace do takto rozsáhlých projektů. Jednalo se o několik navazujících etap, a nebyly jednoduché. Nejdříve bylo potřeba určit koncept, potom příprava projektové dokumentace, sepsání žádosti, jednání s úvěrujícími bankami, schvalování na úřadech, výběr generálního dodavatele, a to vše v nejistotě, zda se skutečně bude moct někdy stavět. Kateřina Šrámková vnímá tři velké milníky: když se dozvěděla, že jejich žádost byla schválena, když podepsali úvěrovou smlouvu, a když vybrali stavební firmu na základě opakovaného výběrového řízení. První kolo nedopadlo, protože všechny předložené nabídky byly vyšší než jejich finanční krytí.

Více o květnovém programu Květnomluva a slavnostnímu zasazení Stromu EU naleznete na: http://www.zamekloucen.cz/

 

Zámek Loučeň je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Středočeském kraji. Zámek, postavený na počátku 18. století a vlastněný rody Valdštejnů, Furstenberků a Thurn-Taxisů, je provozovaný společností Zámek Loučeň a.s. a od 7. 7. 2007. je přístupný veřejnosti. Lákadlem pro návštěvníky je kromě prohlídek s kostýmovanými průvodci rozlehlý romantický anglický park s labyrintáriem, unikátní kolekcí 11 labyrintnů a bludišť, postavené dle návrhu britského projektanta Adriana Fishera. Celý zámecký areál je památkově chráněný. http://www.zamekloucen.cz/. 12. královský labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučenský areál je ideálním místem s kvalitním kongresovým zázemím a gastronomickými zážitky. Zámecké prostory i park se hodí ke slavnostním banketům, velkým i malým konferencím. Blízkost hlavního města zaručuje snadnou dopravní dostupnost. Destinace nabízí městské služby s venkovskou srdečností. Na zámku v Loučeni se ocitnou návštěvníci na místě plné zeleně a čerstvého vzduchu, kde lze realizovat vlastní aktivity, včetně pohybového fitness, tvůrčích dílen, hudebních produkcí, kostýmovaných eventů. O vynikající večeři se postarají v zámecké restauraci, kde si zájemci mohou dát i místní specialitu Čápy s mákem. Zámek Loučeň je otevřený všem nápadům, lze zde realizovat doslova cokoli. Je známý také svými Family days, na které se sjíždějí rodiny z celé republiky. Nabízí totiž rovněž zázemí pro rodinnou dovolenou. Je ideálním místem nejenom pro oblíbené piknikování, kdekoli se Vám zlíbí, ale jeho odlehlé části se výborně hodí k meditacím, cvičení jógy, chůzi či běhání po konferenci nebo team buildingu. Park poskytuje řadu aktivit jak pro dospělé, tak děti.

Evropská unie: Základní prvky Unie definovaly zakládající smlouvy. Jsou vytvářeny na základě přímých jednání mezi vládami členských států a musí být ratifikovány na vnitrostátní úrovni (národními parlamenty nebo referendem). Za prvopočátek současných snah o evropskou integraci se pokládá Evropské společenství uhlí a oceli, založené 18. dubna 1951 v Paříži. Smlouva o ESUO byla podepsána na 50 let, vstoupila v platnost 23. července 1952 a pozbyla platnosti dne 23. července 2002.Na základě jedné ze dvou tzv. Římských smluv, a to Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, která byla podepsána v Římě v roce 1957 vzniklo Evropské hospodářské společenství. Současně byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). V roce 1992 byla v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii, která také změnila název Evropského hospodářského společenství na „Evropské společenství“. Smlouvy byly později změněny Amsterodamskou smlouvou a Smlouvou z Nice. Lisabonská smlouva navíc změnila název „Smlouvy o založení Evropského společenství“ na Smlouvu o fungování Evropské unie.

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

 

Reklama
Reklama

Vybrali jsme pro vás

Reklama

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Prezidentem Dominikánské republiky se znovu stal Luis Abinader

Prezident Dominikánské republiky Luis Abinader obhájil podle neúplných výsledků nedělních voleb svůj mandát. Se ziskem přes 57 procent hlasů už v prvním kole prezidentských voleb jasně předstihl druhého v pořadí, exprezidenta Leonela Fernándeze, který získal 29 procent hlasů, uvedl dnes odpoledne dominikánský volební úřad. Fernández i třetí v pořadí Abel Martínez už uznali svou porážku, informovala agentura AFP.

Slovenský premiér Robert Fico je podle lékařů stabilizovaný a komunikuje

Slovenský premiér Robert Fico je po pokusu o atentát z minulého týdne ve stabilizovaném stavu a podrobuje se léčbě, informovali představitelé nemocnice F.D. Roosevelt v Banské Bystřici. Vzhledem k tomu, že se země potýká s následky střelby, byla zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Incident výrazně zvýšil politické rozpory a přiměl vládu i opozici k výzvě ke klidu a zodpovědné diskusi při zajištění bezpečnosti veřejnosti.

Prokurátor ICC žádá o zatykač na Netanjahua, Galanta a tři lídry Hamásu

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan dnes oznámil, že soud požádal o vydání zatykačů na lídry palestinského radikálního hnutí Hamás a představitele Izraele, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, v souvislosti s jejich činností za sedm měsíců trvající války. Proti prokurátorovu oznámení vystoupili zástupci Izraele i Hamásu. Český premiér Petr Fiala návrh vydat zatykač na představitele izraelské demokraticky zvolené vlády spolu s vůdci islámské teroristické organizace Hamás označil za zcela nepřijatelný.

Zdravotní sestra shledána vinnou ze zabití holčičky, kterou připoutala obličejem dolů k sedacímu vaku

Manchesterská zdravotní sestra Kate Roughley byla odsouzena za neúmyslné zabití devítiměsíční Genevieve Meehan, známé jako Gigi, která se udusila poté, co byla více než hodinu a půl připoutána obličejem dolů k sedacímu pytli. K incidentu došlo v květnu 2022. Porota u manchesterského korunního soudu jednomyslně shledala Roughley vinnou poté, co si vyslechla několik znepokojivých podrobností o jejím chování k nemluvněti.

Íránský viceprezident Mochbar byl pověřen výkonem prezidentské funkce

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí dnes výkonem prezidentské funkce dočasně pověřil dosavadního viceprezidenta Mohammada Mochbara. Stalo se tak po pádu vrtulníku, který si vyžádal životy prezidenta Ebráhíma Raísího a ministra zahraničí Hosejna Amírabdolláhján. Toho ve funkci dočasně nahradí jeho dosavadní náměstek a jaderný vyjednávač Alí Bágherí Kaní. Chameneí rovněž po smrti politiků vyjádřil soustrast a vyhlásil pět dní státního smutku.

Julian Assange získal právo odvolat se proti vydání do USA

Dva soudci londýnského vrchního soudu povolili zakladateli WikiLeaks Julianu Assangeovi podat odvolání proti jeho vydání do Spojených států. Rozhodnutí přišlo poté, co Assangeovi obhájci tvrdili, že USA neposkytly dostatečné záruky, že jejich klient nebude v americkém procesu diskriminován kvůli své národnosti.

Ukrajina oznámila zničení všech 29 ruských dronů, kterými v noci útočilo Rusko

Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila všech 29 bezpilotních letounů, kterými na Ukrajinu útočilo Rusko. Informovalo o tom ukrajinské letectvo, podle něhož drony mířily na jih, střed i na západ Ukrajiny. Proti Charkovské oblasti na severu země ruská armáda vystřelila raketu Iskander-M. Výbuchy byly hlášeny z okolí Rusy okupovaného Luhansku na východě Ukrajiny.
Reklama

DOPORUČUJEME

ČTK připravila sérii videí o médiích, ověřování a dezinformacích

ČTK Connect ve spolupráci s Google News Initiative připravila před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu sedmidílnou sérii krátkých vzdělávacích videí Jak na média.Série, kterou...

Jak vznikají zprávy

První video ze série Jak na média, kterou připravila ČTK Connect ve spolupráci s Google News Initiative, se věnuje tomu, jak vznikají zprávy, které...
Reklama
Reklama

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Prezidentem Dominikánské republiky se znovu stal Luis Abinader

Prezident Dominikánské republiky Luis Abinader obhájil podle neúplných výsledků nedělních voleb svůj mandát. Se ziskem přes 57 procent hlasů už v prvním kole prezidentských voleb jasně předstihl druhého v pořadí, exprezidenta Leonela Fernándeze, který získal 29 procent hlasů, uvedl dnes odpoledne dominikánský volební úřad. Fernández i třetí v pořadí Abel Martínez už uznali svou porážku, informovala agentura AFP.

Slovenský premiér Robert Fico je podle lékařů stabilizovaný a komunikuje

Slovenský premiér Robert Fico je po pokusu o atentát z minulého týdne ve stabilizovaném stavu a podrobuje se léčbě, informovali představitelé nemocnice F.D. Roosevelt v Banské Bystřici. Vzhledem k tomu, že se země potýká s následky střelby, byla zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Incident výrazně zvýšil politické rozpory a přiměl vládu i opozici k výzvě ke klidu a zodpovědné diskusi při zajištění bezpečnosti veřejnosti.

Prokurátor ICC žádá o zatykač na Netanjahua, Galanta a tři lídry Hamásu

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan dnes oznámil, že soud požádal o vydání zatykačů na lídry palestinského radikálního hnutí Hamás a představitele Izraele, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, v souvislosti s jejich činností za sedm měsíců trvající války. Proti prokurátorovu oznámení vystoupili zástupci Izraele i Hamásu. Český premiér Petr Fiala návrh vydat zatykač na představitele izraelské demokraticky zvolené vlády spolu s vůdci islámské teroristické organizace Hamás označil za zcela nepřijatelný.

Zdravotní sestra shledána vinnou ze zabití holčičky, kterou připoutala obličejem dolů k sedacímu vaku

Manchesterská zdravotní sestra Kate Roughley byla odsouzena za neúmyslné zabití devítiměsíční Genevieve Meehan, známé jako Gigi, která se udusila poté, co byla více než hodinu a půl připoutána obličejem dolů k sedacímu pytli. K incidentu došlo v květnu 2022. Porota u manchesterského korunního soudu jednomyslně shledala Roughley vinnou poté, co si vyslechla několik znepokojivých podrobností o jejím chování k nemluvněti.

Íránský viceprezident Mochbar byl pověřen výkonem prezidentské funkce

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí dnes výkonem prezidentské funkce dočasně pověřil dosavadního viceprezidenta Mohammada Mochbara. Stalo se tak po pádu vrtulníku, který si vyžádal životy prezidenta Ebráhíma Raísího a ministra zahraničí Hosejna Amírabdolláhján. Toho ve funkci dočasně nahradí jeho dosavadní náměstek a jaderný vyjednávač Alí Bágherí Kaní. Chameneí rovněž po smrti politiků vyjádřil soustrast a vyhlásil pět dní státního smutku.

Julian Assange získal právo odvolat se proti vydání do USA

Dva soudci londýnského vrchního soudu povolili zakladateli WikiLeaks Julianu Assangeovi podat odvolání proti jeho vydání do Spojených států. Rozhodnutí přišlo poté, co Assangeovi obhájci tvrdili, že USA neposkytly dostatečné záruky, že jejich klient nebude v americkém procesu diskriminován kvůli své národnosti.

Ukrajina oznámila zničení všech 29 ruských dronů, kterými v noci útočilo Rusko

Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila všech 29 bezpilotních letounů, kterými na Ukrajinu útočilo Rusko. Informovalo o tom ukrajinské letectvo, podle něhož drony mířily na jih, střed i na západ Ukrajiny. Proti Charkovské oblasti na severu země ruská armáda vystřelila raketu Iskander-M. Výbuchy byly hlášeny z okolí Rusy okupovaného Luhansku na východě Ukrajiny.

Ukrajina ještě ovládá tři pětiny Vovčansku, uvedl vicegubernátor

Ukrajinské síly ještě ovládají tři pětiny pohraničního města Vovčansk v Charkovské oblasti na severovýchodě země, ruské útoky ale neustávají, uvedl dnes v ukrajinské televizi zástupce šéfa oblastní správy Roman Semenucha. Vovčansk ruská vojska okupovala po invazi na Ukrajinu, ale ukrajinská armáda jej osvobodila v září 2022 během své protiofenzivy.

Klimatičtí vědci: Globální oteplování nám připraví dystopickou budoucnost

Naše planeta se oteplí nejméně o 2,5 stupně Celsia a bude uvržena do klimatického chaosu a dystopie. List The Guardian provedl průzkum mezi stovkami klimatických vědců Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), přičemž valná většina nevěří, že svět udrží průměrnou teplotu na uzdě.

Rodri z City vysvětluje, proč Arsenalu chybí mentalita potřebná k vítězství v Premier League

Manchester City získal čtvrtý titul v Premier League v řadě díky velkolepému vítězství nad West Hamem a upevnil si tak pozici jednoho z fotbalových velikánů pod vedením Pepa Guardioly. Záložník City Rodri přičítá tento historický úspěch jedinečné mentalitě a hladu po úspěchu, což jsou vlastnosti, které tým odlišují od jeho konkurentů, zejména Arsenalu. Navzdory silné sezóně Arsenalu Rodri poukázal na jeho mentalitu jako na důvod, proč neuspěl, a ukázal tak, jak zásadní roli hraje psychická odolnost při dosahování úspěchů v nejvyšší soutěži.
Reklama
Reklama