Více
  9.3 C
  Czech
  Pondělí, 3 října, 2022

  Sexuální závislost a její léčba

  DOPORUČUJEME

  NEJČTENĚJŠÍ

  V průběhu minulého století se společnost stala vůči sexu tolerantnější, přičemž různé aspekty sexuality tvoří základ mnoha druhů zábavy. Podporuje to vznik závislosti?

  V posledních desetiletích hraje roli i farmaceutický průmysl. Vývoj léků jako je Viagra posiluje názor, že bez pravidelného bezproblémového sexu člověk nežije úplný a šťastný život.

  V takovém klimatu není divu, že se tolik lidí zabývá sexem a že u těch, kteří v minulosti mohli podlehnout jiným potěšením, se rozvíjí nutkavé sexuální chování.

  Sexuální závislost ve světě slavných

  Závislost na sexu si získala širokou pozornost v roce 2009, kdy herec David Duchovny, očividně šťastně ženatý a s rodinou, překvapil svět tím, že veřejně přiznal, že je závislý na sexu a chodí na odvykací kúru. Mnozí spekulovali, zda golfista Tiger Woods byl nebo nebyl závislý na sexu poté, co několik žen tvrdilo, že s ním měly mimomanželské poměry. A to nejsou jediné případy ve světě slavných.

  Role internetu

  Internet vedl k bezprecedentnímu množství pornografie, která byla zpřístupněno komukoli, kdo má počítač. Mnoho lidí je bombardováno reklamami na takové stránky, aniž by je vyhledávali.

  Pornografii je vystaveno mnohem více lidí než kdykoli předtím, včetně dětí a dospívajících. Samotná povaha internetu znesnadňuje cenzurovat nebo omezovat povahu či množství toho, co je zobrazeno.

  Je snadné se seznámit online prostřednictvím seznamek či aplikací, jako je Tinder.

  Problém s léčbou

  Povaha sexuálního průmyslu jej učinila zbytečným při financování výzkumu, léčby nebo jiné podpory lidem, kteří jsou poškozeni jeho výstupy. Tím se liší například od hazardního průmyslu, který financuje výzkum léčby a poskytované služby.

  Povaha problému

  Výzkum ukazuje, že při závislosti na sexu je aktivován stejný systém odměn v mozku jako u řady jiných závislostí, včetně drogových. To podporuje myšlenku, že závislost na sexu má podobný fyziologický a psychologický proces jako jiné závislosti.

  Lidé se závislostí na sexu mají často souběžné problémy se závislostí na látce či chování, nebo „přecházejí“ na jiné závislosti, když se pokoušejí překonat svou závislost na sexu.

  Někteří autoři tvrdí, že existence zkřížených závislostí podporuje legitimitu závislosti na sexu a že, je-li rozpoznáno, lze toto riziko přímo řešit, aby k němu nedocházelo po léčbě jiných závislostí.

  Dopady na běžný život, problémy léčby

  Závislost na sexu způsobuje postiženým i jejich blízkým velké utrpení. Sexuální touha a projevy u lidí se závislostí na sexu jsou běžně uváděny jako nezvladatelné a nepříjemné, což je v příkrém rozporu se způsobem, jakým jsou posuzovány zdravé sexuální zážitky, které jsou typicky popisovány jako naplňující a uspokojující jak fyzicky, tak emocionálně. Rozpoznání závislosti na sexu znamená, že tito lidé mohou získat pomoc, kterou potřebují, aby svou závislost překonali, a nakonec se mohli vrátit k příjemným sexuálním vztahům.

  V současnosti jen málo dostupných adiktologických služeb poskytuje pomoc lidem se závislostí na sexu. Uznání sexuální závislosti může umožnit, aby byla léčba závislosti na sexu zahrnuta do komunitních služeb pro závislost.

  Sledujte nás na sítích

  VYBRALI JSME PRO VÁS