Více
  6.9 C
  Czech
  Neděle 26. března 2023

  Kanadský poslanec rezignoval kvůli obviněním ze spoluúčasti na politickém vměšování Číny  

  Kanadský liberální poslanec Han Dong rezignoval na svůj post po anonymních obviněních, že se podílel na vměšování Číny do politiky země. V Dolní sněmovně nyní hodlá zasedat jako nezávislý, své pochybení ale popřel. Panují obavy z rasové motivovanosti těchto obvinění.

  Delegáti se ve Švýcarsku dohadují o klíčové klimatické zprávě OSN

  Delegáti jednají ve švýcarském Interlakenu o finální podobě zprávy OSN o změně klimatu. Bohaté a rozvojové země se však nemohou shodnout na emisních cílech a finanční pomoci zranitelným státům. Panují obavy, že bude nutné jednání odložit.

  Proč mnoho lektorů zakazuje přechody mezi pozicemi s otevřenými a zavřenými boky

  Jedním z málo prozkoumaných pravidel ve světě jógy je, že bychom nikdy neměli přecházet mezi pozicemi se zavřenými kyčlemi a otevřenými kyčlemi. Názory se na to ovšem v poslední době rozchází. Jaká jsou potenciální rizika?

  Jako studenti a učitelé máme každý osobní, často nevyslovenou představu o tom, jaké chování nebo zarovnání v józe je považováno za správné nebo špatné, bezpečné či nebezpečné. Když kriticky prozkoumáme debatu, vidíme, že v otázce existují vrstvy nuancí.

  Co znamená „uzavřené boky/kyčle“ a „otevřené boky/kyčle“

  Uzavřené polohy boků jsou takové, ve kterých vaše boky směřují dopředu. To znamená, že přední strany stehen jsou orientovány stejným směrem jako přední část vaší pánve. Představte si pozice jako Utkatasana (póza židle), Ashta Chandrasana (vysoký výpad) a Virabhadrasana III (bojovník III). V této poloze jsou boky vnitřně rotovány směrem k neutrální poloze – což považujeme za uzavřené.

  Pozice s otevřenými kyčlemi jsou takové, ve kterých jsou jeden nebo oba vaše kyčelní klouby zvenčí rotovány a nejsou ve vzájemném zarovnání. Patří mezi ně polohy jako Virabhadrasana II (bojovník II), Utkata Konasana (póza bohyně) a Ardha Chandrasana (póza půlměsíce). V nich se přední strany stehen otáčejí směrem ven a pryč od přední části pánve, takže jsou obráceny jiným směrem než druhý bok. To je považováno za otevřené boky.

  Obava ze „zakázaného“ typu přechodu spočívá v tom, že rotace z jedné polohy kyčle do druhé, zatímco kyčelní kloub nese tělesnou váhu, znamená nepřijatelně vysoké riziko.

  Potenciální rizika přechodů uzavřených kyčlí na otevřené a zpět

  Jógové přechody obecně mohou být náročné. Jedna věc je vytvořit stabilní pozici kloubu, když je tělo statické. Další věcí je udržovat hlubokou svalovou podporu kolem kloubu při pohybu.

  Když podrobněji prozkoumáme tento konkrétní typ přechodu od uzavřených k otevřeným bokům, možná rizika, která jsou často uváděna, zahrnují:

  Obrušování chrupavky v kyčelní jamce

  Pohyb prý postupně opotřebovává chrupavku, která tlumí hlavici stehenní kosti v její jamce.

  Impingement

  Pohybující se kosti potenciálně sevřou blízké struktury mezi nimi, ať už jde o kloubní pouzdro, ret chrupavky (nebo labrum), který obklopuje kyčelní jamku, nebo hluboké vazy, šlachy a svaly.

  Podráždění

  Když jeden nebo oba sakroiliakální (křížokyčelní) klouby vytvoří mírné zkroucení v křížové kosti ve vztahu k posunující se pánvi, nepřirozená poloha může způsobit podráždění kloubu nebo okolních struktur.

  Stres

  V průběhu času se předpokládá, že rotační namáhání femuru vede k potenciálu stresových zlomenin. Zejména v poměrně úzkém krčku mezi hlavním dříkem femuru a koulí v jeho hlavě.

  Sledujte nás na sítích

  Německo se s EU dohodlo na provozu spalovacích motorů na zelená paliva i po roce 2035

  Evropská unie a Německo dosáhly dohody o budoucím používání spalovacích motorů, což je otázka, kterou automobilový průmysl bedlivě sleduje. Dohoda umožní provoz některých spalovacích motorů i po roce 2035.

  Musíte více podporovat rodiče s malými dětmi, vyzvala princezna Kate zaměstnavatele

  Prvních pět let našeho života je nejdůležitějších pro formování kritického myšlení, odolnosti, kreativity nebo spolupráce. To se ve svém nejnovějším projektu snaží britským zaměstnavatelům vštípit Kate Middleton. Podle ní totiž mají mít větší zodpovědnost za zdraví a spokojenost svých pracovníků, kteří vychovávají malé děti.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Německo se s EU dohodlo na provozu spalovacích motorů na zelená paliva i po roce 2035

  Evropská unie a Německo dosáhly dohody o budoucím používání spalovacích motorů, což je otázka, kterou automobilový průmysl bedlivě sleduje. Dohoda umožní provoz některých spalovacích motorů i po roce 2035.

  Musíte více podporovat rodiče s malými dětmi, vyzvala princezna Kate zaměstnavatele

  Prvních pět let našeho života je nejdůležitějších pro formování kritického myšlení, odolnosti, kreativity nebo spolupráce. To se ve svém nejnovějším projektu snaží britským zaměstnavatelům vštípit Kate Middleton. Podle ní totiž mají mít větší zodpovědnost za zdraví a spokojenost svých pracovníků, kteří vychovávají malé děti.