Více
  2.7 C
  Czech
  Pondělí 28. listopadu 2022

  Evropská komise a lídři sektoru spojili síly, aby nahradili maximum fosilního plynu domácím biometanem

  Praha 4. října 2022 (PROTEXT) – Evropská komise a přední představitelé průmyslu, kteří se zavázali k přechodu na zelenou energii, ve středu 28. září oznámili vznik Biomethane Industrial Partnership (BIP). Toto nové partnerství veřejného a soukromého sektoru bylo součástí plánu REPowerEU, jehož dílčím cílem je zvýšit roční produkci a využití biometanu do roku 2030 na 35 miliard m3. Tím se podstatně sníží závislost Evropy na zemním plynu z Ruska. Zároveň přispěje k zavádění bezemisní energetiky a oběhového hospodářství.

  Plán Evropské komise REPowerEU je reakcí na ruskou invazi na Ukrajině a má za cíl zbavit Evropu závislosti na ruských fosilních palivech do roku 2030. Součástí plánu je požadavek na rychlý rozvoj biometanového průmyslu v Evropě. Partnerství BIP chce na tyto ambice navázat a zásadně podpořit realizaci evropského cíle produkovat 35 miliard m3 biometanu ročně do roku 2030 a současně vytvořit podmínky pro další rozvoj potenciálu biometanu do roku 2050. Toho chce docílit úzkým propojením politiků Evropské komise a členských států se zástupci biometanového sektoru a všech zainteresovaných stran.

  Cíl 35 miliard m3 biometanu v roce 2030 představuje více než 20 % současného dovozu plynu z Ruska. Do roku 2050 se potom tento potenciál může ztrojnásobit a vzrůst výrazně nad 100 miliard m3 a pokrýt tak 30-50 % budoucí poptávky po plynu v EU. Biometan vyráběný v Evropě je v současnosti levnější než zemní plyn. Výrazné zvýšení výroby biometanu tak může občanům EU zajistit cenově dostupnou a udržitelnou energii. Využití tuzemského biometanu je základem pro bezpečnost, odolnost, energetickou soběstačnost a nezávislost na dovážených fosilních zdrojích.

  BIP začíná s podporou masivního rozvoje biometanu v EU v rámci 5 pracovních skupin. První skupina má na starosti vytváření národních cílů, strategií a politik pro biometanový sektor. Výstupy z této aktivity budou následně začleněny do návrhů aktualizovaných národních energetických a klimatických plánů (NEKP). Druhá skupina identifikuje bariéry v navyšování investic, které je potřeba odstranit a současně mapuje nové projekty výroby a využití biometanu. Třetí pracovní skupina má za úkol stanovit potenciál pro inovativní zdroje biomasy v celé EU, aby byl zajištěn dostatek zdrojů pro další nová zařízení na výrobu biometanu. Čtvrtá skupina bude pracovat na snižování nákladů spojených s výrobou a připojením k síti a pátá má pod sebou potřeby výzkumu, vývoje a inovací.

  Výkonný viceprezident Evropské komise Timmermans, který má na starosti Green Deal a první evropský klimatický zákon, uvádí: „Evropa má obrovský potenciál pro výrobu biometanu. S biometanem můžeme nahradit fosilní plyn z Ruska domácím, udržitelným a obnovitelným plynem. Biometan také vytváří nové ekonomické příležitosti ve venkovských oblastech. Partnerství BIP, bude nástrojem ke zvýšení produkce a využití biometanu v celé EU.“

  Generální ředitel Evropské bioplynové asociace (EBA) Dekker řekl: „Sektor biometanu je připraven splnit cíl 35 miliard m3, který vyžaduje investice ve výši 70 až 80 miliard eur. Partnerství BIP bude v Evropě napomáhat ke společnému úsilí o překonání překážek pro investice, výrobu a použití biometanu.“

  „Biometan je obnovitelný zdroj, který můžeme použít a rozvíjet okamžitě. Je nezávislý na počasí a dovozu surovin, protože je vyráběn z lokálních zdrojů bioodpadů a biomasy. V Česku je bioplyn produkován na více než 550 zařízeních s celkovou produkcí energie v bioplynu bezmála 7 TWh, které představují 8 % z české spotřeby zemního plynu, což je čtvrtý nejvyšší podíl v EU a současně tvoří 6,8 % celkové produkce bioplynu v EU. Rozvojem sektoru, a především přestavbou současných bioplynových stanic na čištění plynu na biometan můžeme dosáhnout potenciálu výroby biometanu 20 TWh v roce 2030. To představuje 20 % spotřeby zemního plynu, kterou jsme měli v roce 2021, nebo pokrytí celé spotřeby BioCNG v dopravě. Bioplyn, biometan a syngas (metan vyrobený z koncentrovaného CO2 v bioplynu za pomoci biologických procesů s přídavkem vodíku) mohou tvořit 40 až 50 % spotřeby plynu v ČR v roce 2030. To jsou čísla, pro která má smysl již něco udělat,” uvádí Jan Habart, předseda asociace CZ Biom.

  Biometan Česká republika nutně potřebuje pro snižování závislosti na importu zemního plynu a pro dekarbonizaci průmyslu a zemědělství. Jeho potenciál bude chtít plně využít i naše vláda. Předseda vlády Petr Fiala v mimořádném projevu 22. června uvedl: “Chceme zásadně zvýšit objem produkce domácího bioplynu.” „CZ Biom je aktivním členem BIP a jsme připraveni s vládou spolupracovat na odstraňování bariér, zvyšování produkce bioplynu a biometanu a předávání “best practices” z Evropy do České republiky,” dodává Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom.

  Kontakty:

  – Jan Habart, předseda asociace CZ Biom, [email protected]

  – Adam Moravec, vedoucí bioplynové sekce CZ Biom, [email protected]

  – Martin Schwarz, vedoucí biometanové sekce CZ Biom, [email protected]

  O CZ Biom – Českém sdružení pro biomasu

  CZ Biom – České sdružení pro biomasu je profesní spolek, jehož hlavní cíl spočívá v podpoře rozvoje a propagaci využívání biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Zájmem asociace je cirkularita materiálových toků, proto se zabývá také bioodpady, kompostováním a navracením živin z kompostů, digestátů a popelů do půdy. Sdružuje velké množství specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti bioenergie. Je řádným členem Bioenergy Europe, European Biogas Association, European Compost Network a World Bioenergy Association.

  Sledujte nás na sítích

  Politiku mexického prezidenta v hlavním městě podpořily desetitisíce lidí

  Politiku mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora v neděli v hlavním městě země podpořily desetitisíce lidí. Mnozí z jeho stoupenců do metropole přijeli autobusy, někteří v průvodu nesli mexické vlajky. Desetitisíce lidí zaplnily ulice Mexika už před dvěma týdny, tehdy ovšem prezidentovi kritici demonstrovali proti jeho návrhu změn volebního systému.

  Zelenskyj varoval lidi na Ukrajině před dalšími ruskými raketovými útoky

  Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v tomto týdnu chystá další raketové útoky, jimiž poškozuje energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Příští dny tak budou podobně náročné jako ty předchozí, upozornil.

  Suverénní Ukrajina je třeba, aby Rusko nebylo hrozbou pro Evropu, míní Orbán

  Suverénní Ukrajiny je zapotřebí k tomu, aby Rusko nepředstavovalo pro Evropu hrozbu, uvedl podle agentury MTI maďarský premiér Viktor Orbán. V době vrcholícího sporu o vyplacení peněz z regionálních fondů Evropské unie jde o změnu rétoriky šéfa maďarské vlády, který v souvislosti s ruskou agresí vůči sousední zemi dával podle západních pozorovatelů opakovaně najevo spíše proruské postoje.

  Na italském ostrově Ischia jsou potvrzeny dvě oběti, po dalších se pátrá

  Záchranáři dnes našli druhou oběť sobotního sesuvu půdy na italském ostrově Ischia. Je jí pětiletá až šestiletá holčička, uvedl server listu La Stampa. Po dalších deseti pohřešovaných stále pátrají.

  Protesty v Číně kvůli přísným uzávěrám pokračují. Demonstranti požadují odstoupení prezidenta

  Lidé v Číně vyšli o víkendu do ulic, aby protestovali proti pokračujícím tvrdým uzávěrám. Nechtějí nadále tolerovat přísná pravidla takzvané politiky nulové tolerance koronaviru. Někteří demonstrující proto volali po odstoupení prezidenta Si Ťin-pchinga i komunistické strany. Takové protesty nejsou přitom vzhledem k přísné kontrole jakéhokoli odporu v Číně zvykem.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Politiku mexického prezidenta v hlavním městě podpořily desetitisíce lidí

  Politiku mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora v neděli v hlavním městě země podpořily desetitisíce lidí. Mnozí z jeho stoupenců do metropole přijeli autobusy, někteří v průvodu nesli mexické vlajky. Desetitisíce lidí zaplnily ulice Mexika už před dvěma týdny, tehdy ovšem prezidentovi kritici demonstrovali proti jeho návrhu změn volebního systému.

  Zelenskyj varoval lidi na Ukrajině před dalšími ruskými raketovými útoky

  Rusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v tomto týdnu chystá další raketové útoky, jimiž poškozuje energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Příští dny tak budou podobně náročné jako ty předchozí, upozornil.

  Suverénní Ukrajina je třeba, aby Rusko nebylo hrozbou pro Evropu, míní Orbán

  Suverénní Ukrajiny je zapotřebí k tomu, aby Rusko nepředstavovalo pro Evropu hrozbu, uvedl podle agentury MTI maďarský premiér Viktor Orbán. V době vrcholícího sporu o vyplacení peněz z regionálních fondů Evropské unie jde o změnu rétoriky šéfa maďarské vlády, který v souvislosti s ruskou agresí vůči sousední zemi dával podle západních pozorovatelů opakovaně najevo spíše proruské postoje.

  Na italském ostrově Ischia jsou potvrzeny dvě oběti, po dalších se pátrá

  Záchranáři dnes našli druhou oběť sobotního sesuvu půdy na italském ostrově Ischia. Je jí pětiletá až šestiletá holčička, uvedl server listu La Stampa. Po dalších deseti pohřešovaných stále pátrají.

  Protesty v Číně kvůli přísným uzávěrám pokračují. Demonstranti požadují odstoupení prezidenta

  Lidé v Číně vyšli o víkendu do ulic, aby protestovali proti pokračujícím tvrdým uzávěrám. Nechtějí nadále tolerovat přísná pravidla takzvané politiky nulové tolerance koronaviru. Někteří demonstrující proto volali po odstoupení prezidenta Si Ťin-pchinga i komunistické strany. Takové protesty nejsou přitom vzhledem k přísné kontrole jakéhokoli odporu v Číně zvykem.