menu

25.8 C
Czech
Úterý 23. července 2024

Ukrajinci a Rusové uvádějí, že si vzájemně sestřelili několik dronů

Rusko v noci na dnešek zahájilo pátý útok drony na Kyjev během dvou týdnů. Ukrajinské systémy protivzdušné obrany všechny bezpilotní letouny zničily dříve, než dorazily do ukrajinského hlavního města, uvedla agentura Reuters s odkazem na ukrajinskou armádu. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho systémy protivzdušné obrany zničily osm bezpilotních letounů, které Ukrajina v noci vypustila.

Dostupnost nových léků se zlepšuje. Mnozí pacienti se k nim ale nedostanou

Sledujte nás na sítích

 

Reklama

Praha 12. června 2024 (PROTEXT) – Českým pacientům je alespoň částečně dostupných 104 léků z celkového počtu 167 nově schválených přípravků v uplynulých čtyřech letech, jež jsou určeny k léčbě některých typů rakoviny, vzácných, neurologických a dalších onemocnění.[1] Česká republika se tak v počtu lékových novinek posunula na sedmé místo. Zkrátila se i prodleva mezi evropskou registrací a dostupností pro místní pacienty z více než 600 dní v roce 2018 na stávajících 435. Informace vyplynuly z analýzy EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2024, která již desátým rokem porovnává počty nových léčiv napříč Evropou. Je však třeba upozornit, že jen 17 procent z těchto léků je u nás dostupných všem pacientům, kteří by z nich mohli mít prospěch. Dostupnost ostatních je z různých důvodů omezena.

Sledování a zlepšování dostupnosti nových léčiv je zásadní pro zajištění efektivní a moderní zdravotní péče. „Nové léky mohou výrazně zlepšit zdravotní výsledky, kvalitu života pacientů a přinést dlouhodobé úspory ve zdravotnickém i sociálním rozpočtu. Rychlý přístup k inovativní léčbě podporuje rovný přístup k péči, zvyšuje konkurenceschopnost zdravotního systému a zároveň stimuluje investice do výzkumu a vývoje,“ říká úvodem David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Z aktuální analýzy vyplynulo, že Česká republika je se 104 dostupnými novými léky v konkurenci 36 evropských zemí již na sedmém místě. Na předních místech žebříčku se umístilo Německo se 147 léky, následováno například Itálií se 129 dostupnými léky a Rakouskem se 126 léky. Evropský průměr dostupnosti nových léčivých přípravků je 72 nových léků.

Reklama

Zkracuje se také doba do schválení nových léků v České republice, jež je předpokladem dostupnosti daného přípravku pro pacienty. „Díky aktivnímu přístupu Státního ústavu pro kontrolu léčiv se také výrazně zkrátil čas do dostupnosti nově registrovaných léčiv na aktuální přibližně rok a půl,“ vysvětluje David Kolář.

Na druhou stranu je však třeba upozornit, že nové léky nejsou dostupné všem pacientům, kteří by z nich mohli mít terapeutický užitek. Analýza W.A.I.T. totiž ukazuje pouze to, zda se daný lék dostal alespoň k jednomu pacientovi v dané zemi. Vzhledem k výrazné odlišnosti evropských zdravotních systémů však nedokáže přesně rozlišit, jestli je daný přípravek dostupný pouze jemu, nebo systémově i ostatním pacientům.

V České republice dostupnost léků pro pacienty výrazně ovlivňují zejména rozdíly mezi zdravotnickou péčí v jednotlivých krajích, omezená kapacita zdravotnických center (zejména těch, která se na podávání nejmodernějších léků soustředí, například komplexní onkologická centra, MS centra pro léčbu roztroušené sklerózy atp.), časové prodlevy v léčbě nebo preskripční a indikační omezení.[2]

Pokud by analýza W.A.I.T. zohlednila pouze nové léky, které jsou systémově dostupné všem českým pacientům v souladu s tzv. Souhrnem údajů o přípravku[3], zjistíme, že jen 17 procent z nich (tj. 18 přípravků) je dostupných plně. U zbylých 83 procent je dostupnost nějakým způsobem omezena. „Pokud bychom vzali v potaz pouze nová léčiva dostupná všem pacientům, Česká republika by se posunula na 25. místo v celoevropském žebříčku, tedy hluboko pod evropský průměr,“ komentuje David Kolář a dodává: „Zároveň je zajímavé podívat se na počty pacientů, kterým byla nová léčba v České republice nasazena: jen třetina nových léků byla nasazena více než stu pacientům. Polovinou nových léků bylo v roce 2023 léčeno dokonce méně než 10 pacientů.“

Příkladem omezené dostupnosti moderních terapeutik může být léčba migrény nebo vzácných kožních nádorů. Migréna je chronické neurologické onemocnění charakterizované opakujícími se záchvaty silné bolesti hlavy, často doprovázené nevolností či zvracením. Záchvaty mohou trvat od několika hodin do několika dní a výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. „V České republice jsou k léčbě dostupné účinné moderní monoklonální protilátky podávané ve specializovaných centrech. Jejich benefity by mohlo čerpat na 15 tisíc pacientů, kteří zažívají nejméně 4 migrenózní dny za měsíc a u kterých předchozí dvě preventivní terapie selhaly. Léčbu však využívá jen třetina z nich,“ vysvětluje MUDr. Jana Skoupá, MBA.

Druhým příkladem jsou vzácné kožní nádory (Sézaryho syndrom a mycosis fungoides). Sézaryho syndrom je vzácná agresivní forma kožního T-lymfomu, což je druh rakoviny, který postihuje bílé krvinky zvané T-lymfocyty. Mycosis fungoides je nejběžnější formou kožního T-lymfomu, která se vyvíjí pomalu a často začíná jako ekzémová vyrážka, ze které se časem mohou vytvořit nádory. „Inovativní terapie jsou u nás dostupné od roku 2022, ze 23 pacientů, kteří by z nich mohli profitovat, jsou moderními přípravky léčeni jen tři,“ vysvětluje MUDr. Jana Skoupá, MBA.

Jak zlepšit přístup českých pacientů k inovativním terapiím?

„Dostupnost inovativních léčiv v České republice se každoročně zlepšuje zejména díky konstruktivnímu přístupu Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv i zdravotních pojišťoven. Je ale důležité si uvědomit, že umístění na sedmém místě v této analýze neznamená, že čeští pacienti mají sedmou nejlepší šanci v Evropě se k nové léčbě dostat,“ říká David Kolář. V budoucnu nás ale čekají nové výzvy, s nimiž se český systém bude muset vyrovnat. S rozvojem medicínského poznání se budou častěji objevovat cílené terapie určené pro menší skupiny pacientů. Intenzivní výzkum probíhá také v oblasti personalizované léčby, tedy léčby na míru konkrétním pacientům. Současný systém stanovování cen a úhrad léčiv, jímž je dostupnost léků pro pacienty podmíněna, je postaven na principech z roku 2008, kdy mnohé moderní terapie ještě neexistovaly. Systém tak dokáže novinky zhodnotit, ocenit a pacientům uhradit jen omezeně.

„Je proto nutné zahájit hloubkovou diskusi nad změnou systému, tak aby byl schopen spravedlivě ohodnotit přínos inovací a zpřístupnit je českým pacientům při současném zachování finanční udržitelnosti,“ dodává závěrem David Kolář.

EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2024

Patients W.A.I.T. (Waiting to Access Innovative Therapies) Indicator je největší evropská studie, která sleduje dostupnost inovativních léčiv a dobu potřebnou k jejich zpřístupnění pacientům. Studie probíhá již od roku 2004. Aktuální zpráva zahrnuje data ze 36 zemí (27 EU a 9 mimo EU) a analyzuje dostupnost 167 inovativních léčiv registrovaných mezi lety 2019 a 2022. Studie ukazuje, že doba potřebná k zařazení léčiv na veřejné seznamy úhrad se v průměru zkrátila, přičemž data jsou aktuální k 5. lednu 2024.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je sdružením 35 společností, které se zaměřují na výzkum, vývoj a výrobu nových léčiv a vakcín na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Tyto přípravky pomáhají zlepšovat zdraví a kvalitu života tisíců pacientů a pacientek se závažnými nemocemi, umožňují jim žít déle a kvalitněji, pracovat, věnovat se svým zájmům a žít běžným životem. Cílem asociace je, aby moderní medicína byla dostupná co nejdříve a v co nejširší míře všem, kteří ji potřebují. AIFP je aktivním členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a úzce spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). 

Pro více informací navštivte www.aifp.cz.

[1] Jedná se o nově schválené přípravky Evropskou lékovou agenturou v letech 2019 až 2022.

[2] Preskripční a indikační pravidla říkají, kdo smí lék předepsat a na jaké konkrétní zdravotní problémy je určen. Vycházejí ze Souhrnu údajů o přípravku (SPC), které při registraci léčiva schvaluje Evropská léková agentura. Pokud jsou preskripční a indikační pravidla omezena, znamená to, že lék není dostupný všem dle platné evropské registrace.

[3] SPC (Souhrn údajů o přípravku) je dokument poskytující detailní informace o daném léku včetně jeho použití, dávkování, možných vedlejších účinků, kontraindikací a všech onemocnění, pro něž je lék vhodný. Materiál při registraci léčiva schvaluje Evropská léková agentura a je průběžně aktualizován.

 

Zdroj: AIFP

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

 

 

 

Reklama
Reklama

Vybrali jsme pro vás

V Holešově vzniká další okružní křižovatka v místní části Všetuly

Holešov 18. července 2024 (PROTEXT) - V Holešově postupně vzniká systém okružních křižovatek, které by měly zlepšit plynulost a bezpečnost průjezdu tímto městem. Zlínský...

V Třinci rekonstruují most za nemocnicí Sosna, průjezd není možný

Třinec 18. července (PROTEXT) - Město Třinec v rámci další koordinační schůzky upravilo harmonogram rekonstrukce zhruba čtyři kilometry dlouhého úseku silnice III/4682, která v...
Reklama

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Zadlužení EU roste: Nejvyšší nárůst zaznamenalo Slovensko

Evropská unie zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2024 zvýšení zadlužení na 82 procent hrubého domácího produktu (HDP). Tento růst ukončil předchozí pokles, když v posledním čtvrtletí roku 2023 činil dluh EU 81,5 procenta HDP. Podle zprávy Eurostatu je nárůst nejvýraznější na Slovensku, nicméně i Česká republika zaznamenala další zvýšení svého státního dluhu, který dosáhl nového rekordu.

Eminem ukončil historickou nadvládu Taylor Swift na Billboard 200

Eminem se svým novým albem The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) debutuje na prvním místě žebříčku Billboard 200 a sesazuje tak Taylor Swift s albem The Tortured Poets Department, které drželo první příčku po dobu 12 týdnů. Tímto významným posunem končí historická jízda Swift a potvrzuje Eminemovu sílu v hudebním průmyslu.

Co by pro Izrael znamenalo vítězství Harris v prezidentských volbách

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí ráno odletěl do USA. Pozorovatelé se rozpovídali o tom, jaký vliv bude mít současné politické dění v USA na americko-izraelské vztahy a válku v Gaze. Viceprezidentka Kamala Harris má dostatek podpory ve své straně k nominaci do prezidentské kandidatury.

Rusko i Ukrajina hlásí vzdušné útoky nepřítele a sestřelení dronů

Moskva i Kyjev informují o nejnovějších vzdušných útocích nepřítele, přičemž Rusko hlásí kromě sestřelení řady dronů také škody a oběti. Gubernátor ruského Krasnodarského kraje uvedl, že ukrajinská armáda zaútočila na trajekt v přístavu Kavkaz, což si vyžádalo mrtvého a zraněné. Ruské ministerstvo obrany před tím oznámilo likvidaci 25 ukrajinských dronů během noci na dnešek. Ukrajinské vzdušné síly hlásí sestřelení sedmi ruských bezpilotních letounů z osmi.

Palestinské frakce včetně Hamásu a Fatahu podepsaly dohodu v Pekingu

Palestinské hnutí Fatah, teroristické hnutí Hamás a dalších 12 palestinských frakcí dnes v Číně po třech dnech jednání podepsaly dohodu o vytvoření takzvané prozatímní vlády národního usmíření v Pásmu Gazy, až na tomto palestinském území skončí válka. Podle agentury AFP to oznámil čínský ministr zahraničí Wang I.

Netflix vydá dokumentární film k 15. výročí vraždy Steva McNaira

Před 15 lety byl Steve McNair zavražděn. Příští měsíc Netflix představí dokument, který se zaměří na tento zločin. Untold: The Murder of Air McNair bude mít premiéru 20. srpna. Dokument režírovaný Rodney Lucasem a Taylorem Alexanderem Wardem nabídne nový pohled na tragédii kolem bývalého quarterbacka Tennessee Titans a pokusí se zodpovědět otázky, které zůstaly nezodpovězené.
Reklama

DOPORUČUJEME

V Holešově vzniká další okružní křižovatka v místní části Všetuly

Holešov 18. července 2024 (PROTEXT) - V Holešově postupně vzniká systém okružních křižovatek, které by měly zlepšit plynulost a bezpečnost průjezdu tímto městem. Zlínský...

V Třinci rekonstruují most za nemocnicí Sosna, průjezd není možný

Třinec 18. července (PROTEXT) - Město Třinec v rámci další koordinační schůzky upravilo harmonogram rekonstrukce zhruba čtyři kilometry dlouhého úseku silnice III/4682, která v...

Společnost Porsche Česká republika připomíná důležitost recyklace

Praha 18. července 2024 (PROTEXT) - Společnost Porsche Česká republika spustila novou kampaň, která připomíná široké motoristické veřejnosti přínosy recyklace a správný postup při...

Vital Strategies: Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Paříž 19. července 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Přední globální odborníci a aktivisté v oblasti zdraví vyzývají k celosvětovému ukončení sponzoringu sportovních akcí výrobci slazených limonád,...

3Kino EduFilm: Podpořte nás a hlasujte pro vzdělání!

Praha 18. července 2024 (PROTEXT) - "I blbost je lepší než totalita" je slavný výrok George Orwella. Jaká je souvislost mezi vzděláním a totalitou?...
Reklama
Reklama

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Zadlužení EU roste: Nejvyšší nárůst zaznamenalo Slovensko

Evropská unie zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2024 zvýšení zadlužení na 82 procent hrubého domácího produktu (HDP). Tento růst ukončil předchozí pokles, když v posledním čtvrtletí roku 2023 činil dluh EU 81,5 procenta HDP. Podle zprávy Eurostatu je nárůst nejvýraznější na Slovensku, nicméně i Česká republika zaznamenala další zvýšení svého státního dluhu, který dosáhl nového rekordu.

Čína si chce podmanit sílu hurikánů. Obří větrné turbíny z nich mají vyrábět elektřinu

Představte si větrnou turbínu, která dokáže nejen odolat těm nejdestruktivnějším hurikánům, ale dokonce umí využít sílu těchto nepředvídatelných bouří k výrobě elektřiny. Čína vyrobila dokonce dvě takové mega-turbíny. Umístila je na masivní plovoucí betonovou platformu v přístavu města Kanton.

Eminem ukončil historickou nadvládu Taylor Swift na Billboard 200

Eminem se svým novým albem The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) debutuje na prvním místě žebříčku Billboard 200 a sesazuje tak Taylor Swift s albem The Tortured Poets Department, které drželo první příčku po dobu 12 týdnů. Tímto významným posunem končí historická jízda Swift a potvrzuje Eminemovu sílu v hudebním průmyslu.

Co by pro Izrael znamenalo vítězství Harris v prezidentských volbách

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí ráno odletěl do USA. Pozorovatelé se rozpovídali o tom, jaký vliv bude mít současné politické dění v USA na americko-izraelské vztahy a válku v Gaze. Viceprezidentka Kamala Harris má dostatek podpory ve své straně k nominaci do prezidentské kandidatury.

Rusko i Ukrajina hlásí vzdušné útoky nepřítele a sestřelení dronů

Moskva i Kyjev informují o nejnovějších vzdušných útocích nepřítele, přičemž Rusko hlásí kromě sestřelení řady dronů také škody a oběti. Gubernátor ruského Krasnodarského kraje uvedl, že ukrajinská armáda zaútočila na trajekt v přístavu Kavkaz, což si vyžádalo mrtvého a zraněné. Ruské ministerstvo obrany před tím oznámilo likvidaci 25 ukrajinských dronů během noci na dnešek. Ukrajinské vzdušné síly hlásí sestřelení sedmi ruských bezpilotních letounů z osmi.

Palestinské frakce včetně Hamásu a Fatahu podepsaly dohodu v Pekingu

Palestinské hnutí Fatah, teroristické hnutí Hamás a dalších 12 palestinských frakcí dnes v Číně po třech dnech jednání podepsaly dohodu o vytvoření takzvané prozatímní vlády národního usmíření v Pásmu Gazy, až na tomto palestinském území skončí válka. Podle agentury AFP to oznámil čínský ministr zahraničí Wang I.

Netflix vydá dokumentární film k 15. výročí vraždy Steva McNaira

Před 15 lety byl Steve McNair zavražděn. Příští měsíc Netflix představí dokument, který se zaměří na tento zločin. Untold: The Murder of Air McNair bude mít premiéru 20. srpna. Dokument režírovaný Rodney Lucasem a Taylorem Alexanderem Wardem nabídne nový pohled na tragédii kolem bývalého quarterbacka Tennessee Titans a pokusí se zodpovědět otázky, které zůstaly nezodpovězené.

Při protestech v Bangladéši zemřelo nejméně 173 osob, přes 1100 bylo zatčeno

Počet mrtvých v důsledku násilností v Bangladéši v posledních dnech vzrostl na 173. Mezi oběťmi jsou i policisté a úřady zatkly více než 1100 lidí, informovala dnes agentura AFP. Násilí provázelo studentské protesty proti obnovenému mechanismu obsazování pracovních míst ve veřejném sektoru. Bangladéšský nejvyšší soud v neděli většinu kvót zavedených tímto systém zrušil.

Borrell obvinil Orbána z neloajality a připojil se k bojkotu maďarského předsednictví EU

Nejvyšší diplomat Evropské unie Josep Borrell v pondělí zbavil Maďarsko role hostitele setkání ministrů zahraničí EU. Vystoupil s ostrou výtkou vůči Viktoru Orbánovi a jeho samozvané „mírové misi“. Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí, které se mělo konat koncem srpna v Budapešti, se tak místo toho uskuteční v Bruselu.
Reklama
Reklama