Více
  2.7 C
  Czech
  Neděle 4. prosince 2022

  Aliance pro rodinu zaslala Richterové předžalobní výzvu

  Praha 13. června 2022 (PROTEXT) – Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová podle Aliance pro rodinu šíří lež, že je spolek napojený na miliardy z Kremlu, uvedla na CNN Prima News, že organizace Aliance pro rodinu hájící manželství jako svazek muže a ženy je napojená na miliardy z Kremlu. Dále, že je Putinovým hlasem v Evropě a snaží se ČR dostat pod Putinův vliv. Aliance pro rodinu ji dnes zaslala předžalobní výzvu. Pokud Richterová nesplní podmínky stanovené spolkem, bude spor pokračovat soudním řízením. Její tvrzení hodnotí spolek jako obzvlášť závažné, protože je Richterová členkou několika parlamentních komisí pro bezpečnost ČR. Celý text předžalobní výzvy zde:

  Olga Richterová, nar. dne xx

  Adresa: xx

  Zasláno datovou schránkou: xx

  Věc: předžalobní výzva ve smyslu § 142a o.s.ř.

  Vážená paní Richterová,

  I.

  jako místopředsedkyně Parlamentu České republiky jste ctihodnou a velmi důležitou osobou. Osobou, která má respekt, osobou, jejíž slova nelze brát na lehkou váhu. Zvláště vezmeme-li v úvahu i Vaše další vlivné funkce, které zastáváte, jako např. funkci místopředsedkyně Organizačního výboru Poslanecké sněmovny. Dále jste členkou mnoha významných komisí a podvýborů, například.: Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, Stálé komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a Podvýboru pro média a svobodu slova.

  V tomto jsme my jen obyčejným a zcela bezbranným spolkem.

  Dne 1. června 2022 jste v televizi CNN Prima News, v duelu 360° Pavlíny Wolfové proti členovi našeho spolku Aliance pro rodinu panu Janovi Gregorovi řekla mimo jiné tyto věty:

  „Tyhle spolky, jako je zastupujete například vy, reprezentují bohužel Putinův hlas v Evropě. Na spolky s vámi úzce spjaté šly čtyři a půl miliardy korun do Evropy v posledních letech, čtyři a půl miliardy. A vy spolupracujete třeba s polským Ordo luris a dalšími, které tyto peníze obdržely.“

  „Bohužel není vůbec jasné, kdo financuje vás, agendy protipotratové, ve skutečnosti proti rodinám v naší zemi, a to že vy ve finále zastíráte právě nějakou rétorikou, že vám jde o omezování práv a o to, abychom byli spíše blíže Kremlu než svobodnému světu.“

  „Mně velice zajímá, kdo vás platí. Čtyři a půl miliardy z Kremlu do Evropy přiteklo.“

  Výše uvedená slova jste šířila veřejně, prostřednictvím televize CNN Prima News a svého oficiálního facebookového profilu (místopředsedkyně Poslanecké sněmovny) dne 2. 6. 2022, a to jako osoba, která je vzhledem ke svým četným funkcím chápána veřejností jako osoba důvěryhodná.

  II.

  Vzhledem k Vaší důvěryhodnosti, plynoucí z Vašich četných funkcí, kdy se pracovně dostáváte i k tajným informacím, jsme se nad obsahem Vašich slov vážně zamysleli. Už proto, že si lze jen těžko představit, že by pozici místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, včetně Vašich dalších odpovědných funkcí, zastávala osoba, která se řídí leninským heslem: „Pro svou pravdu budeme i lhát.“

  Ano, věřili jsme Vám, neb máte přístup i k tajným informacím! Kdo jsme, abychom zpochybňovali slova, která vyřkla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to v přímém přenosu televize CNN Prima News? Zkrátka v důvěře ve vaše slova jsme se okamžitě začali zabývat otázkou oněch 4,5 kremelských miliard Kč.

  Nicméně ať jsme pátrali, jak jsme pátrali, nikdo o těch 4,5 kremelských miliardách, za něž máme pracovat v žoldu Vladimira Putina, vůbec nic nevěděl. A to jsme se dotazovali i polského spolku Ordo luris, jímž tak okázale opovrhujete. Ani ten o nich nic nevěděl. Pouze nám sdělil, že za podobná slovíčka, jaká jste uvedla vy, se jim čestně omluvil vám ideologicky blízký levicový deník Gazeta Wyborcza.

  Máme tedy důvodné podezření, že jste vědomě veřejně šířila nenávistné dezinformace, a to za účelem poškození dobré pověsti našeho spolku.

  Zřejmě jste nevzala v úvahu, že i nám zákon přiznává právo na ochranu našeho dobrého jména a pověsti.

  Proto Vás tímto zdvořile žádáme o níže formulovanou písemnou omluvu zaslanou do sedmi dnů od doručení předžalobní výzvy do datové schránky našeho spolku a smazání videa záznamu pořadu z vašeho facebookového profilu publikovaného dne 2. 6. 2022 a zveřejnění omluvy na svém oficiálním facebookovém profilu, kde se svým vystoupením chlubíte:

  „Omlouvám se, že jsem dne 1.6. 2022 prostřednictvím televize CNN veřejně šířila v přímém přenosu nenávistnou dezinformaci, že spolek Aliance pro rodinu je napojen na síť organizací financovaných 4,5 mld. Kč z Kremlu, jelikož žádná z organizací spolupracujících s Aliancí pro rodinu, ani Aliance pro rodinu samotná, nejsou financovány z Ruské federace. Dále se omlouvám za šíření dezinformace, že se spolek Aliance pro rodinu zabývá protipotratovou agendou, ačkoliv vím, že se jí nikdy nezabýval, a tedy tak ani nemohl činit za peníze z Kremlu. Rovněž se omlouvám za své tvrzení, že Váš spolek reprezentuje Putinův hlas v Evropě.“

  III.

  Pokud od Vás do sedmi dnů od doručení neobdržíme do naší datové schránky výše uvedenou omluvu za šíření nenávistné dezinformace a nesmažete video ze svého facebookového profilu, podáme v následujících dnech žalobu. I náš obyčejný spolek Aliance pro rodinu má právo na dobrou pověst, byť s aktivitami spolku nemusíte jako členka Pirátské strany ideologicky souhlasit. Žalobou se budeme domáhat veřejné omluvy, a to za šíření pomluvy nenávistného a dezinformačního charakteru, a to prostřednictvím televize CNN Prima News.

  V případě žaloby budeme mít jednoduchý úkol. Prokázat, že jste pomluvu založenou na nenávistných dezinformacích veřejně šířila. Váš úkol bude složitější. Prokázat, že vaše tvrzení nebyla pomluvou a dezinformací. Tedy budete muset prokázat existenci oněch 4,5 miliard Kč, z nichž máme být placeni my, případně naši zahraniční partneři, naši náklonnost ke Kremlu a v neposlední řadě i to, že jsme se zabývali protipotratovou agendou.

  Kontakt pro média:

  Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu

  e-mail: [email protected]

  Sledujte nás na sítích

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie, jejíž zásah stál u zrodu současných protivládních protestů. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na zprávu íránské agentury ISNA. Podle ní generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí mluvil o konci mravnostní policie na sobotním náboženském setkání ve městě Kom.

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie

  Íránský generální prokurátor oznámil zrušení mravnostní policie, jejíž zásah stál u zrodu současných protivládních protestů. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na zprávu íránské agentury ISNA. Podle ní generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí mluvil o konci mravnostní policie na sobotním náboženském setkání ve městě Kom.

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.