Více
  0.5 C
  Czech
  Středa 30. listopadu 2022

  Společnost Huawei představuje komplexní řešení na základě scénářů pro datová centra a inteligentní kampusy, která urychlují digitální transformaci průmyslu a rozvoj podnikání ohleduplného vůči životnímu prostředí

  Barcelona 7. března 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei uspořádala v rámci veletrhu Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2022 ve Španělsku summit o digitální transformaci v průmyslu. Společnost Huawei na tomto summitu představila zcela nová řešení pro datová centra a inteligentní kampusy. Kampusy mají vysoké požadavky na úložiště datových center, výpočetní výkon a energetickou účinnost a při správě svých rozsáhlých aktiv se potýkají se zásadními výzvami. Společnost Huawei diskutovala se zákazníky z oboru, názorovými lídry a globálními partnery o průmyslových trendech, představila nejnovější postupy v oblasti digitální transformace a podělila se o vizi inovativní budoucnosti, ve které dochází ke spojení digitálních technologií, obchodních hodnot a ekologického rozvoje.

  Prezident společnosti Huawei pro západoevropský region Li Peng během svého úvodního projevu zdůraznil, že digitální transformace a ochrana životního prostředí jsou klíčovými tématy budoucnosti. Společnost Huawei nabízí inovativní informační a komunikační technologie (ICT) a kompletní portfolio produktů, které pomáhají globálním zákazníkům budovat robustní ICT infrastrukturu a umožňují digitální transformaci průmyslu. V posledních několika desetiletích se společnost Huawei ostatně zaměřuje na snižování spotřeby energií a uhlíkových emisí průběžnými inovacemi svých produktů a řešení.

  Společnost Huawei představuje dvě řešení založená na scénářích a propojuje tak technologie s obchodními inovacemi

  Viceprezident (VP) Huawei Enterprise Business Group Chen Banghua na summitu přednesl klíčový projev s názvem Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure (Pronikněte do digitálního světa prostřednictvím inovativní digitální infrastruktury) a oznámil nová komplexní řešení pro datová centra a inteligentní kampusy. Představil také nejnovější postupy digitální transformace v oblasti energetiky, finančnictví, dopravy a dalších.

  Komplexní řešení datových center společnosti Huawei se nachází na špičce trendů intenzivního a ekologického rozvoje založeného na cloudu, zatímco řešení inteligentního kampusu společnosti Huawei umožňuje plně bezdrátový přístup, obnovu síťové architektury a hyperkonvergenci IT infrastruktury. Jak uvedl Chen ve svém projevu, díky neustálým inovacím v oblasti informačních a komunikačních technologií a digitální infrastruktury položila společnost Huawei pevné základy pro rozvoj inteligentního světa.

  Komplexní řešení datového centra: Společnost Huawei nabízí celou řadu produktů, od infrastruktury datových center až po zařízení ICT a cloudové platformy, které umožňují konvergenci softwaru a hardwaru, spolupráci mezi jednotlivými oblastmi výroby a další inovace. S cílem budovat agilní, efektivní, spolehlivá a ekologicky šetrná datová centra nabízí řešení, která inovují následující čtyři oblasti:

  • Obnova výpočetní techniky a úložišť: Inteligentní platforma pro správu cloudu umožňuje agilní poskytování nejrůznějších výpočetních zdrojů. Inovativní technologie DPU procesoru umožňuje soustředit se na zpracování služeb, dosáhnout plného potenciálu výpočetního výkonu a zvýšit kapacitu virtuálního stroje (VM) o 30 %. Modul úložiště také spolupracuje se sítí NoF+, čímž dosahuje dvojnásobného výkonu úložiště.

  • Obnova sítě: Inovační synergie DCI–DCN umožňuje centralizovanou správu sítě a poskytování služeb na jednom místě během několika málo minut, což dovoluje budování sítí datových center s maximální agilitou a efektivitou.

  • Obnova spolehlivosti: Kompletní řešení pro zotavení po havárii (DR) nabízí komplexní zálohování, které pokrývá zálohy od jednoho kusu hardwaru až po celou cloudovou platformu. Řešení se pružně vyrovnává s různými potřebami služeb a umožňuje nepřetržitý provoz online služeb po celý den. Synergie úložiště a optiky zkracuje dobu přepnutí služby aktivního spoje na 5 ms. To umožňuje obnovení služeb úložiště během jediné sekundy, což je pro uživatele zcela nepostřehnutelné.

  • Obnova pro ekologii: Konvergované řešení chlazení s inovativní konstrukcí s velmi vysokou hustotou maximalizuje indikátor energetické efektivity (PUE) a snižuje roční spotřebu energie o více než 14 %. Prefabrikovaná modulární místnost s vybavením zkracuje dodací lhůtu o více než 70 % a nevytváří na místě žádný stavební odpad, takže životnímu prostředí škodí jen minimálně.

  Inteligentní řešení kampusu nové generace: Společnost Huawei obnovila a modernizovala kancelářský systém, síťovou architekturu a místnost s IT vybavením – tedy tři hlavní moduly infrastruktury ICT kampusu. Tím urychluje inteligentní modernizaci a digitální transformaci kampusů a nabízí efektivnější, ekologičtější a pohodlnější služby.

  • Modernizace inteligentního kancelářského systému: Technologie AirEngine Wi-Fi 6 a IdeaHub, vyvinuté společností Huawei, vzájemně spolupracují na základě jedinečných inteligentních algoritmů multimediálního vysílání, které umožňují přístup ke schůzkám jediným kliknutím, bezdrátovou projekci na obrazovku a videokonference s videem v rozlišení 4K, Hi-Fi zvukem a s nulovým množstvím pozastavených snímků videa.

  • Obnova síťové architektury kampusu: Řešení společnosti Huawei je založeno na revoluční technologii smíšeného přenosu na dlouhé vzdálenosti (bezdrátový přenos, měděný kabel a optický přenos) a zajišťuje vysokorychlostní komunikaci a napájení vzdálených zařízení. Toto řešení představuje naprostou revoluci v oblasti zjednodušené architektury pro kampusové sítě nové generace, neboť zjednodušuje síťovou architekturu ze tří vrstev na dvě. Kromě toho snižuje spotřebu energie v místnosti s agregačním zařízením i v celé síti a snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO) o 38 %.

  • Konvergence místností s IT zařízením v kampusu: Tradiční místnosti s IT vybavením se potýkají s problémy jako nahodilý nákup hardwaru a vysoká spotřeba energie. Řešení společnosti Huawei, založené na předkonfigurovaném návrhu s modelem „vše v jednom“, integruje všechny moduly ICT kampusu (výpočetní technika, úložiště, síť, napájení atd.), čímž vzniká hyperkonvergovaná místnost s IT vybavením. Jediná rozvodná skříň tak může sloužit jako nezávislé datové centrum. Přístup „vše v jednom“ zkracuje dobu dodání systému o 88 % a celkovou spotřebu energie o 58 %.

  Společnost Huawei se zaměřuje na tyto dva hlavní scénáře a při vývoji mnoha nejmodernějších produktů s průmyslovým využitím v oblastech jako energetika, doprava a finance integruje ve velké míře informační a komunikační technologie s průmyslovými trendy a obchodními požadavky zákazníků. Díky inovativním technologiím Huawei podporuje úspěch zákazníků v oblasti digitální transformace a modernizace.

  • V ropném a plynárenském průmyslu byla správa ropovodů a plynovodů vždy náročná, od složité bezpečnostní ochrany a vysokých nákladů na údržbu až po nízkou účinnost inspekcí a místa, která nebylo možné monitorováním pokrýt. Řešení společnosti Huawei pro plně optické snímání využívá produkty, algoritmy a enginy pro optické snímání a pomáhá společnosti Shandong Jihua Gas realizovat inteligentní kontrolu potrubí. Toto řešení zvyšuje přesnost detekce rizik na 97 %, zatímco druhé nejlepší řešení v tomto oboru dosahuje úrovně 83 %. Díky tomuto řešení společnost Jihua zlepšila zabezpečení a správu vedení, snížila náklady na jejich provoz a údržbu a dosáhla významného pokroku na cestě k digitální transformaci.

  • V dopravním průmyslu trpí tradiční komunikační systémy městských železnic malou šířkou pásma, častými ztrátami balíčků při přenosu dat v reálném čase a neefektivním nasazením systému. V důsledku toho nebyla v minulosti nasazena celá řada systémů náročných na šířku pásma, například informační systémy pro cestující (PIS). Komunikační řešení Wi-Fi 6 společnosti Huawei pro spojení vlaku se zemí, které využívá řadu špičkových technologií, poskytuje pro vlaky pohybující se rychlostí 160 km/h maximální šířku pásma 1,4 Gbit/s. Řešení navíc podporuje rychlé měkké předání v intervalu do 30 ms, čímž zajišťuje bezpečný a stabilní provoz městské železnice. Šasi modelu „vše v jednom“ se snadno nasazuje a konfiguruje, což zkracuje dobu zavedení služeb o 67 %.

  • Ve finančním odvětví se banky potýkají s problémy v oblasti provozu, služeb a dat, které s sebou přináší rychlá modernizace a změny finančních služeb. Jejich starší datová centra postavená na bez využití cloudové architektury mají jen omezenou kapacitu služeb. Vzhledem ke vzájemnému těsnému navázání interních modulů nejsou tato datová centra schopna efektivně podporovat rychlé zavádění inovativních služeb a rychlý nárůst jejich provozu. Aby se s těmito výzvami banky vypořádaly, migruje mnoho z nich své hlavní systémy z tradiční centralizované architektury na pokročilou distribuovanou architekturu. Na podporu svých zákazníků z finančního odvětví poskytuje společnost Huawei tradičním bankám solidní cloudovou základnu pro realizaci digitální transformace a digitálním bankám pomáhá budovat vlastní vysoce spolehlivé platformy, které umožňují rozsáhlé inovace s různými scénáři uplatnění v celém tomto odvětví.

  Zpřístupnění obchodního potenciálu využitím ekologických digitálních technologií: Utváření budoucnosti prostřednictvím inovací

  Jakmile se světová ekonomika a širší společnost začnou zotavovat z následků pandemie, stane se průmyslová digitální transformace nepochybně novým motorem, který bude svět pohánět kupředu. Digitální technologie totiž neustále posouvají hranice možností a v dnešním globálním ekonomickém rozvoji hrají stále důležitější roli.

  Na závěr summitu společnost Huawei navrhla vytvoření iniciativy, jejímž cílem je umožnit ekologický rozvoj prostřednictvím ekologických informačních a komunikačních technologií. Plánem je využít inovativní technologie úspory energií k neustálému zlepšování energetické účinnosti produktů ICT a k podpoře nízkouhlíkového rozvoje. Iniciativa zahrnuje tři hlavní postupy: urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energií, digitalizaci řízení tradiční energetiky a zpřístupnění ekologického rozvoje podnikání prostřednictvím digitálních technologií a digitální transformace. Konečným cílem iniciativy je zlepšit život, zvýšit inteligenci podniků, zlepšit míru začleňování ve společnosti a zajistit vznik ekologičtějšího světa, a to využitím inovativních digitálních technologií.

  Společnost Huawei bude i v budoucnu pokračovat ve vývoji inovativních řešení pro průmyslové využití, budování zjednodušené, ekologické a inteligentní ICT infrastruktury, praktickém uplatňování udržitelného rozvoje prostřednictvím ICT a budování systémů Digital Twin. Bude také nadále poskytovat optimální služby, zvyšovat efektivitu výroby, urychlovat digitální a ekologickou transformaci průmyslových odvětví a společně se zákazníky a partnery vytvářet nové hodnoty.

  Mobilní veletrh MWC Barcelona 2022 probíhá od 28. února do 3. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei Enterprise najdete ve stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via. Během celé akce bude společnost Huawei pokračovat v rozsáhlé diskusi o oborových trendech, obchodních hodnotách a ekologickém rozvoji se zákazníky z oblasti státní správy i s podnikovými zákazníky, průmyslovými elitami, názorovými lídry a globálními partnery.

  Foto –
  https://mma.prnewswire.com/media/1757723/Mr_Li_Peng_President_Huawei_West_European_Region_delivered_opening.jpg

  Foto
  https://mma.prnewswire.com/media/1757724/Mr_Chen_Banghua_Vice_President__VP__Huawei_Enterprise_Business_Group.jpg

  KONTAKT: [email protected]

  Sledujte nás na sítích

  Stoltenberg: NATO bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba

  Severoatlantická aliance bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba, ubezpečil dnes v Bukurešti šéf této organizace Jens Stoltenberg. Je důležité, aby ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině nezvítězil, řekl také po prvním dni jednání ministrů zahraničí NATO. Byla by to podle něj tragédie nejen pro Ukrajinu. Její ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes požádal o rychlejší dodávky zbraní a generátorů.

  Krypto půjčovací platforma BlockFi vyhlásila bankrot

  Společnost BlockFi 28. listopadu oznámila, že požádala o vyhlášení bankrotu podle kapitoly 11. Žádost podaná u bankrotového soudu Spojených států pro oblast New Jersey se týká jak společnosti, tak jejích osmi dceřiných společností. Tento krok přichází po několika dnech spekulací o finančním zdraví společnosti po krachu FTX.

  Republikáni v jednom okrese Arizony odmítají potvrdit výsledky voleb

  Republikánští úředníci v pondělí odmítli potvrdit výsledky voleb v jednom z arizonských okresů, čímž nedodrželi zákonnou lhůtu. Úřad státní tajemnice Arizony Katie Hobbs proto jejich rozhodnutí napadl u soudu.

  Šílenství v ruském poháru. Po rvačce hvězd rozdal sudí šest červených karet

  Kdekdo by si mohl říct, že se v zápase šestého kola ruského poháru mezi Zenitem Petrohrad a Spartakem Moskva nemůže nic zvláštního stát. Opak je však v tomto případě pravdou. Oba týmy se v závěru souboje porvaly, do potyčky se zapojili kromě hráčů také členové realizačního týmu. Výsledek? Šest červených karet.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Stoltenberg: NATO bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba

  Severoatlantická aliance bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude potřeba, ubezpečil dnes v Bukurešti šéf této organizace Jens Stoltenberg. Je důležité, aby ruský prezident Vladimir Putin na Ukrajině nezvítězil, řekl také po prvním dni jednání ministrů zahraničí NATO. Byla by to podle něj tragédie nejen pro Ukrajinu. Její ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes požádal o rychlejší dodávky zbraní a generátorů.

  Krypto půjčovací platforma BlockFi vyhlásila bankrot

  Společnost BlockFi 28. listopadu oznámila, že požádala o vyhlášení bankrotu podle kapitoly 11. Žádost podaná u bankrotového soudu Spojených států pro oblast New Jersey se týká jak společnosti, tak jejích osmi dceřiných společností. Tento krok přichází po několika dnech spekulací o finančním zdraví společnosti po krachu FTX.

  Republikáni v jednom okrese Arizony odmítají potvrdit výsledky voleb

  Republikánští úředníci v pondělí odmítli potvrdit výsledky voleb v jednom z arizonských okresů, čímž nedodrželi zákonnou lhůtu. Úřad státní tajemnice Arizony Katie Hobbs proto jejich rozhodnutí napadl u soudu.

  Šílenství v ruském poháru. Po rvačce hvězd rozdal sudí šest červených karet

  Kdekdo by si mohl říct, že se v zápase šestého kola ruského poháru mezi Zenitem Petrohrad a Spartakem Moskva nemůže nic zvláštního stát. Opak je však v tomto případě pravdou. Oba týmy se v závěru souboje porvaly, do potyčky se zapojili kromě hráčů také členové realizačního týmu. Výsledek? Šest červených karet.