menu

11.3 C
Czech
Středa 12. června 2024

Nový premiér Haiti byl převezen do nemocnice

Nový premiér Haiti Garry Conille byl v sobotu odpoledne převezen do nemocnice s blíže neupřesněným onemocněním. Informovaly o tom dnes agentury s odvoláním na premiérovu kancelář. Conille byl pověřen vedením násilí sužované země teprve minulý týden, není vyloučena jeho evakuace do zahraničí.

EDIH Cybersecurity Innovation Hub diskutoval o kyberbezpečnosti s firmami z Plzeňského kraje

Sledujte nás na sítích

Plzeň 23. května 2024 (PROTEXT) – V prostorách Vědeckotechnického parku v Plzni dnes proběhla regionální akce EDIH Cybersecurity Innovation Hub a jeho partnerů k tématu posilování informační a kybernetické bezpečnosti v malých a středních firmách. Odborníci z pěti partnerských organizací konsorcia zde na pozvání plzeňských hostitelů z BIC Plzeň, regionálního uzlu Enterprise Europe Network Česká republika pro Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj a místního DIH HIVE diskutovali o aktuálních legislativních požadavcích na firmy, které vznikají v důsledku nové evropské legislativy, rizicích v oblasti firemní bezpečnosti v souvislosti s digitální transformací podniků a také o možnostech, jak mohou plzeňské firmy i organizace s pomocí služeb tohoto EDIH skokově zvýšit svou technickou i organizační připravenost k jejich zvládání. Hlavními pořadateli akce byli sdružení CzechInno a institut CyberSecurityHubCZ.

Reklama

Právě zapsaný ústav CyberSecurityHubCZ je koordinátorem jediného českého EDIH projektu, který se hloubkově specializuje na oblast posilování bezpečnosti a odolnosti českých firem i organizací. EDIH Cybersecurity Innovation Hub přichází se svou nabídkou celkem téměř šesti desítek vzdělávacích, konzultačních, testovacích, simulačních a dalších služeb v oblasti kyberbezpečnosti určených těmto cílovým skupinám.

„Naše devítičlenné konsorcium v sobě snoubí unikátní expertízu a infrastrukturu našich tří spoluzakládajících univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně – jako obsahových partnerů a hloubkovou znalost českého podnikatelského prostředí pocházející z dlouhodobé každodenní interakce s firmami a podnikateli, kterou přinášejí čtyři business development partneři našeho EDIH,“ říká ke složení konsorcia EDIH Cybersecurity Innovation Hub jeho koordinátorka Tereza Šamanová ze sdružení CzechInno. „Můžeme tak našim klientům nabídnout služby zahrnující jak sofistikované nástroje jako je kybernetický polygon KYPO nebo kybernetická aréna BUTCA, specializovaná školení k aktuálním bezpečnostním tématům jako je rozkrývání deepfaků, bezpečnost 5G sítí nebo IoT, kurzy pozitivního hackingu nebo hloubkové konzultace bezpečnostních aspektů řešení, které se klient chystá zavést do praxe ve své organizaci, tak i měkké služby jako je doporučení vhodného obchodního nebo operačního modelu organizace klienta, přístup k novým strategickým a obchodním kontaktům, síťování a propojovací akce, jejichž prostřednictvím se naši klienti mají možnost potkat s novými partnery,“ doplňuje Tereza Šamanová.

Předmětem programu plzeňského Cybersecurity Twisteru a nabídky spolupráce pro místní firmy a organizace však byla nejen nabídka těchto služeb, ale zejména diskuze nad tím, co české firmy aktuálně v oblasti bezpečnosti trápí, kde potřebují pomoci s implementací nových řešení, a jaké problémy řeší v souvislosti s nutností kontinuálně posilovat své zabezpečení.

Z obsahu akce a diskuze s přítomnými účastníky tak vyplynulo, že je třeba zejména neustále vzdělávat personál, ale i vedení firem a organizací, neb lidský článek je v oblasti bezpečnosti tím nejzranitelnějším a nejsnáze napadnutelným. I v této souvislosti plzeňské firmy projevily aktivní zájem o realizaci penetračních testů a phishingových kampaní, jejichž prostřednictvím lze ověřit, nakolik byla vzdělávací strategie firmy či organizace úspěšná. Současně je velmi zajímaly možnosti školení a cvičení v prostředí kybernetického polygonu KYPO, která v rámci služeb EDIH Cybersecurity Innovation Hub nabízí Masarykova univerzita, a kybernetické arény BUTCA, která je součástí infrastruktury VUT v Brně.

Reklama

Nutnost realizovat na úvod spolupráce komplexní hodnocení kyberbezpečnostní úrovně firem a organizací v programu zdůraznili Jiří Sedláček z Network Security Monitoring Clusteru a Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Právě jejich organizace se uvnitř EDIH Cybersecurity Innovation Hub specializují na tento druh služeb a firmám i organizacím je nabízejí v různých variantách. Stejně jako u ostatních služeb EDIHu, i zde je nabídka pro klienty, a to díky dotaci z programů Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy, až do vyčerpání kapacit projektu zcela bezplatná.

V bloku věnovanému diskuzi o potřebách podniků představili aktuality ze svých firem ředitel společnosti COMTES FHT Michal Zemko a Tibor Szabó ze společnosti inQuool, která ve spolupráci s AMSP ČR připravuje komplexní systém posilování úrovně kyberbezpečnosti v českých malých a středních firmách s názvem KYBEROBRANA.CZ. Oba se shodli na tom, že situace ohledně nových legislativních požadavků na firmy v souvislosti s aktualizací evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti (tzv. směrnice NIS2) a nově vznikajícím zákonem o kybernetické bezpečnosti je značně nejasná a nejistá. Na straně jedné nejsou jasné výsledné obrysy nového zákona, na straně druhé se firmy musejí na plnění povinností jím stanovených připravit velmi rychle, již v průběhu letošního roku. To ohrožuje jejich právní jistotu a znesnadňuje operativní rozhodování o nastavení optimální podoby vnitřních předpisů i způsobu implementace bezpečnostních zásad. Na straně druhé je již nyní zřejmé, že společnosti podnikající v oborech jako je odpadové hospodářství, chemický průmysl, potravinářství, ve vybraných odvětvích výroby a nebo také aktivní ve výzkumu – což je i případ COMTES FHT – budou muset posílit svá technická a organizační opatření směřující k vyšší míře jejich zabezpečení a zcela jistě tedy minimálně bude nutné absolvovat zevrubná školení vedení firem, firemního IT i běžných uživatelů.

Na základní set služeb EDIH Cybersecurity Innovation Hub, které jsou zejména testovacího, vzdělávacího a konzultačního charakteru, pak svými službami navazují implementační partneři, jejichž ekosystém aktuálně vytváří CyberSecurityHubCZ. Ti pak firmám a organizacím pomáhají v zavedení odpovídajících technických řešení pro zvýšení míry jejich zabezpečení a provádějí firmy i organizace implementací pro ně vhodných opatření v oblasti kyberbezpečnosti. Právě proto se hlavním odborným partnerem plzeňského Cybersecurity Twisteru staly České Radiokomunikace.

“V Českých Radiokomunikacích využíváme svých zkušenosti v oblasti zajišťování bezpečnosti pro naše vlastní datová centra, vysílače a další zařízení, které jsou součástí kritické informační infrastruktury veřejné správy. Jsme připraveni tyto zkušenosti sdílet i s malými a středními podniky a menšími veřejnými organizacemi a budeme se tesit i na spolupráci s těmi z Plzeňského kraje,” říká Anna Tůmová, manažerka pro komunikaci a strategické vztahy CRA.

Cybersecurity Innovation Hub (CIH) nabízí služby seřazené do základní standardizované čtyřpilířové struktury, která je u všech EDIHů podobná – v případě CIH se však velmi silně zaměřuje na oblast kyberbezpečnosti.

Díky dotaci z programů Digitální Evropa a z Národního plánu obnovy ČR je, až do vyčerpání kapacit projektu, poskytování těchto služeb pro české malé a střední podniky (až do velikosti tzv. malého podniku se střední kapitalizací – tj. do počtu 499 zaměstnanců) a české veřejné organizace zcela bezplatné.

 

O Evropských centrech pro digitální inovace (EDIH):

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V letech 2022 a 2023 vybrala Evropská komise v Česku šest Evropských center pro digitální inovace, jimž poskytla dotaci z programu Digitální Evropa, které následně získaly doplňkové financování z Národního plánu obnovy ČR. Všechny EDIH v ČR i ostatních evropských zemích postupně začínají poskytovat své služby, více o tematice na webu Evropské komise v mapě nově vybraných EDIH či webové stránce celoevropské sítě EDIHů.

O CyberSecurity Hubu:

CyberSecurity Hub, z.ú., je zapsaným ústavem vzniknuvším v roce 2020 za účelem propojení odborných kapacit a realizace společných projektů tří velkých českých univerzit – Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně – v oblasti kyberbezpečnosti. CyberSecurity Hub, z.ú. je koordinátorem projektu EDIH CIH (Cybersecurity Innovation Hub), provozovatelem vědeckých parků CERIT I + II, subjektem pověřeným implementací celoevropského projektu EuroQCI v ČR a významným hráčem v evropských strukturách v oblasti kyberbezpečnosti i bezpečnosti budoucích kvantových počítačů.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s implementací digitálních inovací a pokročilých digitálních technologií do podnikatelské praxí, veřejných organizací i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich – Hubu pro digitální inovace se sídlem v Praze a Cybersecurity Innovation Hubu se sídlem v Brně – je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již od r. 2017 tradičním organizátorem osvětových roadshow na podporu meziregionálního sdílení dobrých praxí a komunikace v oblasti digitálních inovací, letos pod názvem Cybersecurity Twister, v jejímž rámci aktuálně s regionálními aktéry debatuje tematiku posilování bezpečnosti a odolnosti českých firem i veřejných organizací.

Spoluorganizátory letošní první regionální akce z cyklu Cybersecurity Twister byli také ostatní partneři EDIH Cybersecurity Innovation Hub, Enterprise Europe Network Česká republika, BIC Plzeň a DIH HIVE.

Projekt Cybersecurity Innovation Hub je realizován s podporou Evropské unie (program Digitální Evropa) a z Národního plánu obnovy ČR.

 

Zdroj: CzechInno

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

 

Reklama
Reklama

Vybrali jsme pro vás

Reklama

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Arménie vystoupí z vojenského paktu vedeného Ruskem, ohlásil Pašinjan

Arménie vystoupí z postsovětského vojenského paktu vedeného Ruskem, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Termín ještě neurčila, řekl dnes arménský premiér Nikol Pašinjan při interpelacích v parlamentu. Šéf arménské vlády podle ruských médií rovněž ohlásil, že Jerevan je připraven do měsíce podepsat mírovou smlouvu s Baku. Na dnešní demonstraci za odstoupení Pašinjana v Jerevanu byly zraněny desítky lidí.

Transgenderová plavkyně Lia Thomas se zatím nemůže účastnit elitních soutěží, rozhodl CAS

Arbitrážní soud pro sport (CAS) nedávno rozhodl, že transgender plavkyně Lia Thomas není v současné době způsobilá účastnit se elitních soutěží v rámci World Aquatics nebo USA Swimming. Navzdory námitkám ze strany Thomas panel CAS zamítl její odvolání proti pravidlům, která jí znemožňují účastnit se závodů žen na vrcholných soutěžích.

Hamás navrhuje změny v plánu příměří podporovaném USA, Blinken vyjadřuje naději na pokrok

Americký ministr zahraničí Antony Blinken vyjádřil zklamání nad reakcí Hamásu na návrh příměří s Izraelem podporovaný USA a uvedl, že skupina mohla jednoduše říci „ano“. Navzdory tomu Blinken nadále doufá, že zprostředkovatelé budou schopni překlenout rozdíly.

Izrael i Hamás se během války dopustily válečných zločinů, tvrdí experti OSN

Izrael i Hamás se během současné války dopustily válečných zločinů a Izrael také zločinů proti lidskosti a "vyhlazování", tvrdí dnes zveřejněná zpráva expertů Rady OSN pro lidská práva (UNHRC). Informují o tom agentury AFP a AP. Ženevské zastoupení Izraele, který s komisí odmítl spolupracovat, zprávu tvrdě kritizovalo. Podle dnešního vyjádření ministerstva zdravotnictví v Gaze si konflikt vyžádal životy již více než 37.200 Palestinců.

Maďarsko nebude blokovat pomoc NATO Ukrajině, řekl Orbán

Maďarsko nebude blokovat rozhodnutí NATO o poskytování podpory Ukrajině, řekl dnes podle agentury Reuters maďarský premiér Viktor Orbán při návštěvě generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga v Budapešti. Šéf NATO zdůraznil, že na podporu Ukrajiny, která se už třetím rokem brání ruské vojenské agresi, nebudou použity maďarské finanční prostředky ani personál.

Řidiči Amazonu podávají na firmu žaloby, nepovažuje je totiž za zaměstnance

Více než 15 tisíc smluvních řidičů společnosti Amazon v USA podalo u Americké arbitrážní asociace na internetový obchod žalobu kvůli neproplaceným mzdám a přesčasům. Vadí jim, že je klasifikuje jako nezávislé dodavatele, nikoli plnohodnotné zaměstnance.

Spojené státy pošlou Ukrajině druhý systém protivzdušné obrany Patriot

Spojené státy pošlou Ukrajině další systém protivzdušné obrany Patriot, informuje agentura AP a list The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenované americké činitele. Tento krok už podle nich schválil prezident Joe Biden. Washington reaguje na naléhavé volání Kyjeva po posílení protivzdušné obrany země, která se brání intenzivním ruským úderům v Charkovské oblasti, podotkla AP.
Reklama

DOPORUČUJEME

Reklama
Reklama

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Arménie vystoupí z vojenského paktu vedeného Ruskem, ohlásil Pašinjan

Arménie vystoupí z postsovětského vojenského paktu vedeného Ruskem, Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Termín ještě neurčila, řekl dnes arménský premiér Nikol Pašinjan při interpelacích v parlamentu. Šéf arménské vlády podle ruských médií rovněž ohlásil, že Jerevan je připraven do měsíce podepsat mírovou smlouvu s Baku. Na dnešní demonstraci za odstoupení Pašinjana v Jerevanu byly zraněny desítky lidí.

Transgenderová plavkyně Lia Thomas se zatím nemůže účastnit elitních soutěží, rozhodl CAS

Arbitrážní soud pro sport (CAS) nedávno rozhodl, že transgender plavkyně Lia Thomas není v současné době způsobilá účastnit se elitních soutěží v rámci World Aquatics nebo USA Swimming. Navzdory námitkám ze strany Thomas panel CAS zamítl její odvolání proti pravidlům, která jí znemožňují účastnit se závodů žen na vrcholných soutěžích.

Hamás navrhuje změny v plánu příměří podporovaném USA, Blinken vyjadřuje naději na pokrok

Americký ministr zahraničí Antony Blinken vyjádřil zklamání nad reakcí Hamásu na návrh příměří s Izraelem podporovaný USA a uvedl, že skupina mohla jednoduše říci „ano“. Navzdory tomu Blinken nadále doufá, že zprostředkovatelé budou schopni překlenout rozdíly.

Izrael i Hamás se během války dopustily válečných zločinů, tvrdí experti OSN

Izrael i Hamás se během současné války dopustily válečných zločinů a Izrael také zločinů proti lidskosti a "vyhlazování", tvrdí dnes zveřejněná zpráva expertů Rady OSN pro lidská práva (UNHRC). Informují o tom agentury AFP a AP. Ženevské zastoupení Izraele, který s komisí odmítl spolupracovat, zprávu tvrdě kritizovalo. Podle dnešního vyjádření ministerstva zdravotnictví v Gaze si konflikt vyžádal životy již více než 37.200 Palestinců.

Maďarsko nebude blokovat pomoc NATO Ukrajině, řekl Orbán

Maďarsko nebude blokovat rozhodnutí NATO o poskytování podpory Ukrajině, řekl dnes podle agentury Reuters maďarský premiér Viktor Orbán při návštěvě generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga v Budapešti. Šéf NATO zdůraznil, že na podporu Ukrajiny, která se už třetím rokem brání ruské vojenské agresi, nebudou použity maďarské finanční prostředky ani personál.

Řidiči Amazonu podávají na firmu žaloby, nepovažuje je totiž za zaměstnance

Více než 15 tisíc smluvních řidičů společnosti Amazon v USA podalo u Americké arbitrážní asociace na internetový obchod žalobu kvůli neproplaceným mzdám a přesčasům. Vadí jim, že je klasifikuje jako nezávislé dodavatele, nikoli plnohodnotné zaměstnance.

Spojené státy pošlou Ukrajině druhý systém protivzdušné obrany Patriot

Spojené státy pošlou Ukrajině další systém protivzdušné obrany Patriot, informuje agentura AP a list The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenované americké činitele. Tento krok už podle nich schválil prezident Joe Biden. Washington reaguje na naléhavé volání Kyjeva po posílení protivzdušné obrany země, která se brání intenzivním ruským úderům v Charkovské oblasti, podotkla AP.

Céline Dion o boji s vážnou nemocí: Brala jsem až 90 miligramů Valia, mohlo to být smrtelné

Zoufalá touha Céline Dion vystupovat a zároveň bojovat se vzácným neurologickým onemocněním ji kdysi podle jejích slov donutila pravidelně užívat až 90 miligramů Valia za den. Dávky, které pro ni mohly být fatální.

Ukrajina hlásí zničení 29 z 30 střel a dronů, které na ni vyslali Rusové

Rusko v noci na dnešek provedlo další vzdušný útok na Ukrajinu. Ukrajinské letectvo na platformě Telegram informovalo o sestřelení 29 z 30 ruských střel a dronů. V Kyjevské oblasti padající trosky způsobily požár průmyslového objektu, skladu, poškodily soukromý dům, čerpací stanici a garáž, píše server RBK-Ukrajina s odvoláním na ukrajinské úřady. Agentura Reuters informuje o několika zraněných v Kyjevské a Dněpropetrovské oblasti.

Při požáru obytného domu v Kuvajtu zemřelo přes 40 lidí

Při požáru, který vypukl dnes časně ráno v obytném domě ve městě Mandžaf blízko kuvajtské metropole, si vyžádal 41 obětí, uvedl podle agentury Reuters místopředseda kuvajtské vlády. Policie o něco dříve hovořila o nejméně 35 mrtvých. Čtyři desítky lidí skončily v nemocnici. Mezi oběťmi jsou podle některých zdrojů zejména pracovníci z Malajsie.
Reklama
Reklama