16.3 C
Czech
Sobota 23. září 2023

Při zřícení civilního letadla v brazilské Amazonii zemřelo 14 lidí

Při zřícení civilního letadla v brazilské Amazonii zemřelo v sobotu místního času 14 lidí, z toho 12 cestujících a dva členové posádky. Informovaly o tom místní úřady. Neštěstí se odehrálo v provincii Barcelos asi 400 kilometrů severozápadně od města Manaus, metropole brazilského státu Amazonas.

Společnost U. S. Steel potvrzuje přijetí nevyžádaných nabídek od společnosti Cleveland-Cliffs a několika dalších stran; znovu potvrzuje proces strategického hodnocení konkurence s cílem maximalizovat hodnotu pro akcionáře

Pittsburgh (USA) 15. srpna 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – • Společnost Cleveland-Cliffs odmítla umožnit standardní postup při posouzení své nabídky

• Společnost opakovaně vyzývá Cleveland-Cliffs k účasti na strategickém přezkumu

Společnost United States Steel Corporation (NYSE: X) (dále jen „U. S. Steel“ nebo „Společnost“) v pondělí potvrdila, že vyzvala společnost Cleveland-Cliffs Inc. (dále jen „společnost Cleveland-Cliffs“) k účasti na svém dříve oznámeném strategického přezkumu. Společnost již dříve zveřejnila, že za pomoci externích finančních a právních poradců zahájila formální proces přezkoumání s cílem vyhodnotit strategické alternativy pro společnost poté, co obdržela několik nevyžádaných návrhů, od převzetí určitých výrobních prostředků až po posouzení celé Společnosti.

Společnost obdržela nevyžádanou nabídku společnosti Cleveland-Cliffs na koupi všech akcií společnosti U. S. Steel v oběhu. Jak je uvedeno v níže uvedeném dopise, společnost U. S. Steel nebyla schopna návrh řádně vyhodnotit, protože společnost Cleveland-Cliffs se odmítla zapojit do nezbytného a obvyklého procesu za účelem posouzení tržní hodnoty a jistoty, pokud společnost U. S. Steel nebude předem souhlasit s ekonomickými podmínkami návrhu.

Úplné znění dopisu společnosti U. S. Steel zaslaného společnosti Cleveland-Cliffs dne 13. srpna 2023 ve 12:01 východního času (ET), je uvedeno níže:

Dne 13. srpna 2023

Milý Lourenco,

píši Vám jménem společnosti United States Steel Corporation (dále jen „Společnost“) v reakci na návrh společnosti Cleveland-Cliffs Inc. ze dne 28. července 2023, který byl dále aktualizován dne 11. srpna 2023. Od obdržení Vašeho původního návrhu se představenstvo Společnosti několikrát sešlo za asistence našich finančních poradců, společností Barclays a Goldman Sachs, a našich právních poradců, společností Milbank a Wachtell, aby zhodnotilo výhody a rizika Vašeho návrhu.

Na můj pokyn a na pokyn představenstva vyjádřili naši poradci ochotu uzavřít s Vámi 7. srpna 2023 Dohodu o mlčenlivosti (NDA), abychom si mohli vyjasnit několik klíčových otázek, včetně ocenění akciové složky Vašeho návrhu, regulačních rizik a načasování, jakož i výhledů propojení společností. S Vaším právním zástupcem jsme diskutovali o otázkách, které by bylo nutné lépe objasnit, abychom oba mohli náležitě posoudit antimonopolní riziko Vašeho návrhu; a přestože Váš právní zástupce souhlasil s tím, že bude nutné provést analýzu, a byl přístupný našemu návrhu, abychom na tom pracovali společně, dosud se tak nestalo. Po několika jednáních o podmínkách NDA a po zapojení našeho týmu do jednání o nich v dobré víře jsme byli šokováni, když jsme v pátek 11. srpna obdrželi dopis, v němž jste odmítl podepsat téměř dokončenou NDA, pokud nebudeme předem souhlasit s ekonomickými podmínkami Vašeho návrhu.

Jak jistě dobře víte, naše představenstvo – ani žádné jiné představenstvo – by v souladu se svými povinnostmi při správě svěřeného majetku nemohlo souhlasit s návrhem, jehož 50 % představují Vaše akcie, aniž by provedlo důkladný a zcela obvyklý proces náležité péče, aby vyhodnotilo rizika a potenciální klady a zápory spojené s transakcí, včetně akciové složky. Jiný postup by se rovnal přijetí ceny, aniž byste věděli, co ve skutečnosti představuje. Naše představenstvo by také nemohlo souhlasit s Vaší „základní cenou“ bez příslušného projednání – na základě NDA – týkajícího se podílu společnosti U. S. Steel na hodnotě spojených podniků. Tlačit na naše představenstvo, aby tak učinilo, je v podstatě požadavek, aby porušilo své povinnosti při správě svěřeného majektu.

Společnost pod vedením představenstva a řídícího týmu dosáhla významného pokroku v přeměně společnosti na celosvětově konkurenceschopného výrobce oceli Best for All®, který se orientuje na zákazníky, pokračuje v dosahování vítězství na strategických trzích, snižuje křivku nákladů a zvyšuje křivku talentů. Tato osvědčená strategie poskytla zákazníkům výnosná ocelářská řešení pro lidi a planetu a zároveň odměnila naše akcionáře. V tuto chvíli nemůžeme určit, zda váš nevyžádaný návrh řádně odráží plnou a spravedlivou hodnotu Společnosti.

Ze všech výše uvedených důvodů nemá správní rada jinou možnost než Váš nepřiměřený návrh zamítnout.

Představenstvo společnosti U. S. Steel je i nadále odhodláno maximalizovat hodnotu pro akcionáře a za tímto účelem se rozhodlo zahájit formální přezkumný proces za účelem vyhodnocení strategických alternativ. Pokud se chcete do tohoto procesu zapojit, vyzýváme vás, abyste se obrátili na naše finanční a právní zástupce, a uvítáme vaši účast v tomto procesu.

S úctou,

David Burritt

Prezident a generální ředitel

Poradci

Společnosti Barclays Capital Inc. a Goldman Sachs & Co. LLC působí jako finanční poradci společnosti U. S. Steel. Jako právní poradci působí společnosti Milbank LLP a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Společnost United States Steel Corporation byla založena v roce 1901 a je předním výrobcem oceli. Díky neustálému zaměření na bezpečnost a strategii Best for All®, která je orientovaná na zákazníka, společnost U. S. Steel a její zainteresované strany usilují o bezpečnější a udržitelnější budoucnost. Vzhledem k obnovenému důrazu na inovace poskytuje společnost U. S. Steel služby v oblasti automobilového průmyslu, stavebnictví, výroby spotřebičů, energetiky, kontejnerů a obalů, a to prostřednictvím výrobků z oceli s vysokou přidanou hodnotou, jako je například patentovaná vyspělá vysokopevnostní ocel XG3® společnosti U. S. Steel. Společnost rovněž udržuje konkurenčně výhodnou produkci železné rudy a má roční kapacitu výroby surové oceli 22,4 milionu tun netto. Společnost U. S. Steel má sídlo v Pittsburghu v Pensylvánii a provozuje světově uznávané závody po celých Spojených státech a ve střední Evropě. Další informace jsou k dispozici na adrese www.ussteel.com.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ

Tato tisková zpráva obsahuje informace, které mohou představovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934 v platném znění. Máme v úmyslu, aby se na tato výhledová prohlášení vztahovala ustanovení o „bezpečném přístavu“ v případě výhledových prohlášení uvedených v těchto oddílech. Obecně jsme taková výhledová prohlášení označili slovy „věříme“, „očekáváme“, „zamýšlíme“, „odhadujeme“, „předpokládáme“, „navrhujeme“, „cílíme“, „předpovídáme“, „usilujeme“, „měli bychom“, „plánujeme“, „cíl“, „budoucnost“, „bude“, „může“ a podobnými výrazy nebo použitím budoucích dat. Absence těchto slov nebo podobných výrazů však neznamená, že se nejedná o výhledové prohlášení. Výhledová prohlášení nejsou historickými fakty, ale představují pouze přesvědčení Společnosti o budoucích událostech, z nichž mnohé jsou ze své podstaty nejisté a mimo kontrolu Společnosti. Je možné, že skutečné výsledky, finanční situace a vývoj Společnosti se mohou lišit, a to možná i podstatně, od předpokládaných výsledků, vývoje a finanční situace uvedených v těchto výhledových prohlášeních. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že tato výhledová prohlášení jsou přiměřená v době, kdy jsou učiněna. Je však třeba dbát opatrnosti a na takováto výhledová prohlášení se příliš nespoléhat, protože tato prohlášení jsou poplatná pouze k datu, kdy byla učiněna. Naše Společnost se nezavazuje veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiným způsobem, s výjimkou případů, které vyžaduje zákon. Výhledová prohlášení navíc podléhají určitým rizikům a nejistotám, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od historických zkušeností naší Společnosti a našich současných očekávání či prognóz. Tato rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné to, zda bude dosaženo cílů procesu přezkumu strategických alternativ; podmínky, strukturu, přínosy a náklady jakékoli strategické transakce; načasování jakékoli transakce, a zda bude jakákoli transakce vůbec uskutečněna; riziko, že přezkum strategických alternativ a jeho oznámení by mohly mít nepříznivý vliv na schopnost Společnosti udržet si zákazníky, udržet a zaměstnávat klíčové pracovníky a udržet vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, akcionáři a ostatní obchodní vztahy a na její provozní výsledky a podnikání obecně; riziko, že přezkum strategických alternativ odvede pozornost a odčerpá čas vedení společnosti, riziko neočekávaných nákladů nebo výdajů vyplývajících z přezkumu, riziko jakéhokoli soudního sporu souvisejícího s přezkumem; a rizika a nejistoty popsané v „bodě 1A. Rizikové faktory“ naší výroční zprávy na formuláři 10-K za rok končící dnem 31. prosince 2022 a ta, která jsou čas od času popsána v našich budoucích zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry a burzu.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230813072773/cs/

Kontakty

Tara Carraro

Senior Vice President, Chief Communications Officer

T- 412-433-1300

E- [email protected]

Kelly Sullivan / Ed Trissel

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

T- 212-355-4449

Kevin Lewis

Vice President Finance

T- 412-433-6935

E- [email protected]

Zdroj: United States Steel Corporation

Sledujte nás na sítích

Budanov: Nejméně devět mrtvých po útoku na velitelství Černomořské flotily

Při pátečním ukrajinském útoku na velitelství ruské Černomořské flotily v Sevastopolu na okupovaném Krymu zemřelo nejméně devět lidí, dalších 16 jich bylo zraněno, řekl stanici Hlas Ameriky šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov. Mezi raněnými jsou podle něj generálové. Tiskové oddělení ukrajinských sil pro speciální operace tvrdí, že ukrajinská armáda budovu velitelství flotily zasáhla během porady jejího velení. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Záchrana migrantů na moři je povinnost civilizace, řekl papež v Marseille

Evropané by měli zachraňovat migranty připlouvající po moři, je to povinností naší civilizace. Prohlásil to v pátek papež František během prvního dne návštěvy jihofrancouzského města Marseille. Kdo se snaží bránit záchranným akcím, dopouští se gesta nenávisti, dodala hlava katolické církve. Právě současná migrační vlna ve Středozemním moři je hlavním tématem Františkovy návštěvy největšího francouzského přístavního města.

DOPORUČUJEME

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Budanov: Nejméně devět mrtvých po útoku na velitelství Černomořské flotily

Při pátečním ukrajinském útoku na velitelství ruské Černomořské flotily v Sevastopolu na okupovaném Krymu zemřelo nejméně devět lidí, dalších 16 jich bylo zraněno, řekl stanici Hlas Ameriky šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov. Mezi raněnými jsou podle něj generálové. Tiskové oddělení ukrajinských sil pro speciální operace tvrdí, že ukrajinská armáda budovu velitelství flotily zasáhla během porady jejího velení. Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Záchrana migrantů na moři je povinnost civilizace, řekl papež v Marseille

Evropané by měli zachraňovat migranty připlouvající po moři, je to povinností naší civilizace. Prohlásil to v pátek papež František během prvního dne návštěvy jihofrancouzského města Marseille. Kdo se snaží bránit záchranným akcím, dopouští se gesta nenávisti, dodala hlava katolické církve. Právě současná migrační vlna ve Středozemním moři je hlavním tématem Františkovy návštěvy největšího francouzského přístavního města.

Le Penová by měla stanout před soudem kvůli kauzám s fondy EU, uvádí prokuratura

Prokuratura v Paříži v pátek požádala o proces s Marine Le Penovou kvůli její kauze údajného zneužití evropských financí k placení zaměstnanců pracujících pro její vlastní stranu, píše agentura AFP. Spolu s vlivnou političkou, bývalou předsedkyní nacionalistického Národního sdružení (RN) a někdejší europoslankyní by se mělo podle státního zastupitelství před soudem hájit dalších 23 členů strany. Národní sdružení vinu odmítá.

Kanada pošle Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 11 mld. korun, uvedl Trudeau

Kanada pošle Ukrajině v příštích třech letech dodatečnou vojenskou pomoc ve výši 650 milionů kanadských dolarů, což je zhruba 11 miliard korun. Řekl to dnes před vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v kanadském parlamentu šéf kanadské vlády Justin Trudeau. Podle něj bude součástí pomoci i asistence pro bojové letouny Kanada pošle Ukrajině v příštích třech letech dodatečnou vojenskou pomoc ve výši 650 milionů kanadských dolarů, což je zhruba 11 miliard korun. Řekl to dnes před vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v kanadském parlamentu šéf kanadské vlády Justin Trudeau. Podle něj bude součástí pomoci i asistence pro bojové letouny F-16, píše agentura Reuters. Zelenskyj před zákonodárci zopakoval, že Rusko musí prohrát válku proti Ukrajině.F-16, píše agentura Reuters. Zelenskyj před zákonodárci zopakoval, že Rusko musí prohrát válku proti Ukrajině.

Čínský a syrský prezident oznámili uzavření strategického partnerství

Čínský prezident Si Ťin-pching a syrský vůdce Bašár Asad dnes společně oznámili uzavření strategického partnerství Číny a Sýrie. Informovala o tom agentura Nová Čína. Čínský prezident při schůzce ve městě Chang-čou Asadovi rovněž řekl, že Peking podporuje politické urovnání syrského konfliktu a poválečnou obnovu země.

ISW: Ukrajinské obrněné vozy na jihu překonaly poslední vrstvu ruské obrany

Ukrajinská obrněná vozidla operují za poslední linií ruské obranné vrstvy v západní části Záporožské oblasti, píše ve své poslední zprávě o vývoji bojů americký Institut pro studium války (ISW). Ukrajinské ozbrojené síly podle něj v současné době pronikají touto obrannou linií, byť analytici institutu zatím nejsou schopni posoudit, zda Ukrajinci ruskou obranu už zcela prolomili. K podobnému závěru došel deník The Wall Street Journal (WSJ), který tento vývoj bojů označil za významný milník v tři a půl měsíce trvající ukrajinské protiofenzivě, jejímž cílem je rozetnout pozice ruské okupační armády na dvě části.

Messi mizí ze hřiště, my z tribuny. Na fanoušky Miami se valí kritika

V americkém městě Miami byste v současné době nejspíš marně hledali slavnějšího obyvatele. Lionel Messi na začátku léta skončil v Paris Saint-Germain a přesunul se do Interu Miami, které táhne v MLS. Fanoušci začali vyprodávat zápasy Argentincova celku, více než mančaft je ale zajímá právě Messi. Což jasně potvrdili tento týden.