Více
  1.6 C
  Czech
  Neděle 4. prosince 2022

  První únorový den letošního roku byl zahájen VI. ročník soutěže Chytrá města 2022

  Brno 1. února 2022 (PROTEXT) – V letošním roce se koná již VI. ročník prestižní soutěže Chytrá města. Její hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace inovativních řešení, která vedou ke zvyšování kvality života obyvatel obcí, měst a regionů. Soutěže Chytrá města se mohou zúčastnit jednak města, obce a kraje, ale také soukromí dodavatelé chytrých řešení, jež se tak zároveň mohou zapojit do sdílení dobré praxe.

  Přihlášky do VI. ročníku soutěže Chytrá města 2022 je možné podávat od 1. února 2022 na webových stránkách soutěže www.soutezchytramesta.cz.

  Do soutěže Chytrá města můžete přihlásit jednak řešení v plném či pilotním provozu, ale také ideje, které na svou realizaci teprve čekají a které mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Tematickým oblastem chytrých řešení, stejně tak i rozsahu územního celku, v němž je řešení realizováno, se meze nekladou. Vaše chytré řešení tak může být např. z oblasti energetiky, dopravy, odpadového hospodářství, veřejné správy, IT, hospodaření s vodou, veřejného osvětlení a mnoha dalších a nezáleží na tom, zda se jedná o řešení realizované v rámci malé obce, velkoměsta, celého regionu či dokonce o řešení s mezinárodním přesahem.

  Všechna přihlášená řešení budou hodnocena Odbornou porotou soutěže složenou z několika desítek odborníků v problematice Smart City z řad veřejného sektoru, municipalit, technologických lídrů v oboru a akademické sféry. Členové Odborné poroty budou zohledňovat soulad přihlášených řešení s principy a pilíři Smart City, mezi které patří kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázaných úspor a informovanosti. Řešení, která úspěšně projdou hodnocením Odborné poroty, získají od Smart City Innovations Institut ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR oficiální certifikaci, jež potvrzuje, že řešení odpovídá obecné metodice Smart City a strategiím Smart City uplatňovaným v České republice.

  Soutěž Chytrá města 2022 je pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., a to opět za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je současně i vyhlašovatelem letošního ročníku. Záštitu nad soutěží Chytrá města 2022 taktéž přebraly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Národní centrum energetických úspor či Svaz moderní energetiky. Významným partnerem soutěže je společnost ČEZ ESCO, a.s., jakož i další odborné organizace a technologičtí lídři v oblasti Smart City. Mediálními partnery soutěže jsou časopisy PRO města a obce, Development News a Facility Manager.

  Mgr. Tereza Vašíčková, výkonná ředitelka, v. r.

  Smart City Innovations Institut, z.ú.

  www.soutezchytramesta.cz | www.scii.cz

  Sledujte nás na sítích

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.

  Brazílie schválila zákon o legalizaci plateb v kryptoměnách

  Brazilský Kongres 30. listopadu schválil návrh zákona, který reguluje používání kryptoměn jako platebního prostředku v celé zemi. Nejedná se ale o přiznání statusu zákonného platidla.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Na Ukrajině se skupina lidí pokusila ukrást nástěnnou malbu Banksyho

  Policie ukrajinského města Hostomel oznámila zatčení skupiny lidí, která se pokusila ukrást graffiti známého anonymního umělce Banksyho. Jelikož ale zasáhla včas, zvládla neporušené dílo zajistit. Nyní je proto pod jejich ochranou. Jednalo se o nástěnnou malbu znázorňující ženu v županu s plynovou maskou a hasicím přístrojem.

  Ukrajinští technici se snaží udržet fungování mobilních telefonů

  Ukrajina se snaží v době války udržet v provozu komunikační linky a armáda techniků z telefonních společností v zemi se zmobilizovala, aby pomohla veřejnosti i politikům zůstat v kontaktu i během opakovaných ruských vzdušných útoků. Technici, kteří jsou v době míru obvykle neviditelní a neopěvovaní, často pracují nepřetržitě, aby udrželi nebo obnovili telefonní spojení, a někdy se kvůli tomu odvažují i do minových polí. Poté, co ruské údery vyřadily dodávky elektřiny, na kterou obvykle fungují mobilní věže, nahodili generátory, aby věže zůstaly v provozu.

  Brazílie schválila zákon o legalizaci plateb v kryptoměnách

  Brazilský Kongres 30. listopadu schválil návrh zákona, který reguluje používání kryptoměn jako platebního prostředku v celé zemi. Nejedná se ale o přiznání statusu zákonného platidla.