Více
  -0.3 C
  Czech
  Sobota 28. ledna 2023

  Mary Kay Inc. Uvítání Světového měsíce rozmanitosti vydáním prohlášení společnosti o DEI a summitu DEI

  Dallas (USA) 11. října 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Mary Kay sdílí své závazky v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze

  Společnost Mary Kay Inc.., dlouholetý zastánce a celosvětový obhájce posílení postavení žen a rovnosti pohlaví, vydala prohlášení o zachování rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) u příležitosti Světového měsíce rozmanitosti a uspořádala summit o rozmanitosti, rovnosti a inkluzi v souvislosti se Světovým dnem inkluze.

  Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005616/en/

  Prostřednictvím těchto snah se společnost Mary Kay hlásí ke svým závazkům v oblasti DEI, které se soustředí na tři základní koncepty: porozumění prostřednictvím znalostí, požadování akcí a zajišťování udržitelné transformační změny v rámci naší společnosti, u našich obchodních partnerů a v oblastech, kde působíme.

  „Společnost Mary Kay od svého založení pracuje se snahou zpochybňovat status quo a otevírá dveře ženám a různým skupinám již od roku 1963. Jsme přesvědčeni, že soukromý sektor hraje zásadní roli při uskutečňování sociálních změn. Prostřednictvím našich firemních aktivit se zavazujeme k podpoře rozmanitosti a zajištění inkluzivity v naší společnosti. Uvědomujeme si, že boj za rovnost sahá za naše zdi, a proto podporujeme úsilí v oblastech, kterých se po celém světě dotýkáme,“ řekla Julia A. Simonová, ředitelka právního oddělení a ředitelka pro rozmanitost a inkluzi společnosti Mary Kay.

  Prohlášení společnosti o rozmanitosti, rovnosti a začlenění

  Naše pozice

  Jako celosvětová společnost věříme, že naše rozmanitost je silnou stránkou, která podporuje rozvoj a inovace. Již téměř 60 let se snažíme řídit našimi základními hodnotami a cíli, přičemž oslavujeme rozmanitost a pěstujeme inkluzivní pracoviště a společnost.

  Společnost DEI byla založena ženou, která se vzepřela genderovým normám své doby a prolomila bariéry v době, kdy byla v USA zaměstnána sotva třetina žen, a je základem poslání společnosti Mary Kay podporovat ekonomické posílení žen a rovnost pohlaví.

  Společnost Mary Kay se zavázala podporovat rozmanitost a zajistit, aby každý měl v naší společnosti možnost vyjádřit svůj názor. Jsme zastoupeni na téměř 40 trzích, věříme, že DEI je klíčem k tomu, jak fungujeme, a v průběhu let jsme přijali soustředěná opatření, abychom DEI začlenili jako klíčovou strategii našeho podnikatelského růstu. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém mohou jednotlivci vyjadřovat a sdílet různé myšlenky, zkušenosti a názory, což zajišťuje, že se lidé cítí vnímáni, slyšeni a respektováni.

  Naše desetiletá strategie udržitelnosti, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, sleduje komplexní přístup k DEI a je zaměřena na tři základní koncepty: Vědomosti, Činnost a Změna.

  Pomocí konkrétních kroků a spolupráce neustále pracujeme na uskutečnění kultury větší inkluzivity, rozmanitosti a spravedlnosti v naší společnosti a v našich společnostech. Jsme odhodláni podporovat úsilí o DEI a dosáhnout našeho cíle porozumět prostřednictvím znalostí, vyžadovat kroky a zajistit udržitelnou dlouhodobou změnu prostřednictvím následujících interních oblastí zájmu:

  Rozvoj DEI ve společnosti Mary Kay

  • Školení a zapojení zaměstnanců

  • Pestré produktové portfolio

  • Rozmanitost dodavatelů a inkluzivní zadávání veřejných zakázek

  • Sociální rizika v dodavatelském řetězci

  Zastoupení a vedoucí úloha žen

  Společnost Mary Kay jde příkladem a odráží naše přesvědčení o hodnotě většího zastoupení a vedoucí úlohy žen na pracovišti, a proto uvádí své hodnoty a závazky do praxe:

  (Údaje ze srpna 2022)

  • 62 % světové pracovní síly tvoří ženy

  • 54 % vedoucích pracovníků jsou ženy; 38 % jsou z řad Afroameričanů, domorodého obyvatelstva a rozličných etnik (BIPOC)

  • 53 % viceprezidentek a vyšších představitelek tvoří ženy

  • 57 % ředitelek a vyšších funkcí tvoří ženy

  • 59 % vedoucích pracovníků a vyšších pozic tvoří ženy

  • 70 % vedoucích pracovníků na trhu jsou ženy

  • 60 % řídících pozic na našich 10 nejvýznamnějších trzích zastávají ženy

  Zadávání veřejných zakázek a rozmanitost dodavatelů s ohledem na rovnost pohlaví

  (pouze údaje o dodavatelském řetězci v USA z února 2021)

  • 66 % našeho nákupního týmu tvoří ženy

  • 12 % našich nepřímých dodavatelů jsou ženy, menšiny nebo veteráni

  • 5 % našich přímých dodavatelů tvoří ženy, menšiny nebo veteráni

  Udržení zaměstnanců

  • 41 % celosvětových zaměstnanců společnosti Mary Kay pracuje ve firmě déle než 10 let.

  • 47 % zaměstnanců společnosti Mary Kay v USA pracuje ve společnosti déle než 10 let

  Soulad s celosvětovými standardy

  V roce 2019 společnost Mary Kay podepsala Zásady posílení postavení žen a v roce 2021 se stala tvůrcem závazků akčních uskupení Fóra pro generační rovnost s cílem urychlit pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Společnost Mary Kay si uvědomuje, že je třeba jít stále kupředu, a proto se účastní programu
  UN Global Compact Target Gender Equality Accelerator Programme
  2022-2023, aby pokračovala v realizaci ambiciózních firemních cílů v oblasti zastoupení a vedení žen ve společnosti a v našem dodavatelském řetězci.

  Odstraňování genderových a rasových rozdílů

  Víme, že boj za rovnost sahá za naše hranice, a proto podporujeme úsilí v našich společnostech v boji proti rasovým a genderovým rozdílům. Prostřednictvím našich externích partnerských vztahů a spolupráce jsme odhodláni řešit rasismus a diskriminaci a prosazujeme mezioborový přístup zaměřený na odstraňování překážek v přístupu k příležitostem pro ženy a dívky z menšinového prostředí.

  Podpora dopadů pomocí našich vnějších partnerských vztahů

  • Řešení genderově založeného násilí

  • Posílení vedoucí úlohy a účasti žen

  • Podpora rovnosti ve vzdělávacích příležitostech

  • Řešení předsudků v oblasti nových technologií

  • Podpora podnikatelských příležitostí pro ženy

  ° Řešení digitální propasti mezi muži a ženami

  ° Podpora zadávání veřejných zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů

  Rozšiřujeme naše partnerství s cílem vytvořit vhodné prostředí pro podnikatelky, včetně žen z nedostatečně zastoupených menšin, a to posílením zadávání veřejných zakázek s ohledem na genderové hledisko a překlenutím digitální propasti mezi muži a ženami prostřednictvím akcelerátoru podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator.). V rámci Světové série inovací Sítě pro výuku podnikání podporujeme začínající mladé podnikatele v sociální oblasti ve věku 13-24 let, kteří řeší konkrétní cíl udržitelného rozvoje nebo podnikatelskou výzvu 21. století. Spojením sil s výzvou WE Empower UN SDG Challenge rozvíjíme sociální a genderově citlivé podnikání; a ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN přispíváme k lokalizaci cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím podnikání žen na venkově v rozvojových podmínkách.

  Prostřednictvím našeho partnerství s
  Národní iniciativou pro rasovou rovnost v oblasti sociální spravedlnosti, kterou organizuje Congressional Black Caucus Foundation
  , podporujeme rasovou rovnost a lidská práva prostřednictvím výzkumu a veřejné politiky v souvislosti s reformou trestního soudnictví. V rámci řešení překážek bránících vzdělávacím příležitostem každoročně spolupracujeme se Společností kosmetických chemiků na podpoře nedostatečně zastoupených menšinových studentů usilujících o vysokoškolské vzdělání v oblasti vědeckých a technických oborů (STEM) prostřednictvím stipendií Madam C. J. Walker.

  Uvědomujeme si nepřiměřený dopad násilí na ženy a dívky a prostřednictvím celosvětového partnerství s CARE a Svěřeneckým fondem OSN pro ukončení násilí na ženách reagujeme na násilí na ženách v konfliktech a při katastrofách. Prostřednictvím partnerství s Mezinárodním ženským fórem a organizací The Nature Conservancy také podporujeme zastoupení a vedoucí postavení žen ve veřejném životě a v oblasti ochrany klimatu.

  V neposlední řadě se zabýváme možnými genderovými předsudky v nových technologiích ve spolupráci s organizací Equal Rights Trust a pracujeme na tom, aby technologie umělé inteligence byly navrženy tak, aby podporovaly rozmanitost a inkluzi.

  Pro společnost Mary Kay nejsou rozmanitost, rovnost a inkluze jen slova – díky nim jsme schopni naplňovat náš záměr obohacovat životy žen na celém světě. Prostřednictvím našeho firemního úsilí o dosažení našich závazků v oblasti DEI a partnerství s tvůrci změn po celém světě při řešení genderové a rasové nespravedlnosti podnikáme kroky a zajišťujeme transformační změny v naší společnosti, u našich obchodních partnerů a v komunitách, kterým sloužíme.

  O společnosti Mary Kay

  Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn nebo nás sledujte na Twitteru.

  Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005616/en/

  Kontakty

  Mary Kay Inc.

  [email protected]

  +1-972-687-5332

  Zdroj: Mary Kay Inc.

  Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

  (BW)

  PROTEXT

  Sledujte nás na sítích

  Renner se před rozjetou rolbou pokoušel zachránit synovce. Po nehodě má herec přes 30 zlomených kostí

  Herec Jeremy Renner se před nehodou na Nový rok snažil zabránit tomu, aby jeho sněžná rolba srazila jeho synovce, když byl americký umělec podle zprávy úřadu nevadského šerifa vtažen pod jedoucí vozidlo. Renner utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice, kde podstoupil nejméně dvě operace.

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  UNHCR žádá konec praxe, kdy jsou ukrajinské děti v Rusku nabízeny k adopci

  Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává.

  Washington je znepokojen eskalujícím napětím mezi Izraelem a Palestinou

  Washington vyjádřil znepokojení nad eskalací napětí mezi Izraelem a Palestinou. Izraelské síly ve čtvrtek zabily na Západním břehu devět Palestinců, včetně dvou civilistů. V pátek brzy ráno zachytila izraelská protiraketová obrana dvojici střel vypálených z Gazy, na město pak dopadly izraelské rakety. Tento požár se snaží uhasit OSN.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Renner se před rozjetou rolbou pokoušel zachránit synovce. Po nehodě má herec přes 30 zlomených kostí

  Herec Jeremy Renner se před nehodou na Nový rok snažil zabránit tomu, aby jeho sněžná rolba srazila jeho synovce, když byl americký umělec podle zprávy úřadu nevadského šerifa vtažen pod jedoucí vozidlo. Renner utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do nemocnice, kde podstoupil nejméně dvě operace.

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  UNHCR žádá konec praxe, kdy jsou ukrajinské děti v Rusku nabízeny k adopci

  Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává.

  Nová technologie přemění vodní páru nad oceány v pitnou vodu

  Američtí vědci vymysleli technologii, která přemění vodní páru na sladkou vodu. Vodní páry nad oceány se nachází téměř neomezené množství a podle studie to nezmění ani globální oteplování. Technologii proto lze označit za udržitelné řešení, jak zásobovat pitnou vodou lidi v suchých a chudších oblastech.